<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 9

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 3

Kleure in advertensies

DRAMA

Kleure in advertensies

Aktiwiteit 1

Die groepe is ingedeel. Julle moet nou besluit wat julle gaan adverteer. Die advertensie kan oor die radio gespeel word, op die televisie geadverteer word of in die koerant of tydskrif geplaas word. Wat beteken dit? Eenvoudig dat indien die advertensie in ‘n tydskrif geplaas gaan word, ons gebruik gaan maak van nie-verbale kommunikasie. Hier gaan julle net die TONEEL UITBEELD SONDER OM TE PRAAT.

Indien dit vir die televisie is, kan ons ook ‘n nie-verbale advertensie maak.

Vir die radio benodig ons beslis spraak.

Aktiwiteit 2

Julle moet eerstens besluit wat julle wil adverteer. Onthou, julle mag nie bestaande advertensies gebruik nie. Daar is baie produkte om te adverteer soos bv. tandepasta, seep, waspoeier, koffie, melk, enige huishoudelike produk. Die treffendste advertensie sal natuurlik wegstap met die eerste prys! Daar kan weer gebruik gemaak word van die WERKSWINKEL-METODE, waar elkeen ‘n kans kry om ‘n sin of twee te skryf, en die volgende leerder moet dit dan voltooi, ensovoorts, totdat julle ‘n volledige teks het. Verwys ook na die Visuele Kunste aktiwiteit 2 vir idees.

Aktiwiteit 3

Besluit op musiek om by die advertensie te pas. Alles sal afhang van wat julle gaan adverteer. “Sagte” produkte soos seep, waspoeier en melk sal gebruik maak van strelende musiek. Babaprodukte ook. “Harde” advertensies soos petrol, bouwerk of verfwerk, sal weer musiek gebruik met ‘n bietjie meer woema. Besluit nou oor die musiek wat julle gaan gebruik. Elkeen in die groep kan musiek skool toe bring sodat julle daarna kan luister om te besluit wat julle wil gebruik. Indien daar nie ‘n CD-speler of kassetspeler is nie, kan julle altyd gebruik maak van verbale klanke of leë plastiekhouertjies/botteltjies of blikkies wat gevul is met sand, ryskorrels of klippies. Verwys hier na die Musiekaktiwiteit.

Aktiwiteit 4

Onthou julle advertensie moet die massa daarbuite beïndruk, dit moet dus treffend wees!

As julle bv. ‘n advertensie oor babas wil maak, sal julle die kleure pienk en blou gebruik. As julle ‘n advertensie wil maak oor waspoeier sal dit wit en blou kleure wees. Oor petrol of motortoebehore sal ons swart en bruin gebruik en oor koffie, melk, suiker, tandepasta kan ons geel en blou, groen en pers gebruik.

Aktiwiteit 5

Nadat julle reeds begin het om alles agtermekaar te kry vir die opvoering, behoort die volgende in plek te wees:

 1. Die produk
 2. Die regte musiek
 3. Die geskikte kleure en kostuums of/en maskers
 4. Die verhoog is ingeklee om by die advertensie te pas
 5. Die verhoogbestuurder en die klankingenieur is gereed om te help waar nodig
 6. Almal ken hul woorde!
 7. Almal weet watter bewegings uitgevoer gaan word
 8. Die advertensie eindig met ‘n KNAL! om die mense se aandag te kry

Aktiwiteit 6

Nadat al bogenoemde aktiwiteite voltooi is, is dit nou opvoertyd. Julle opvoeders sit gereed om te assesseer. Die klasmaats kan ook punte gee. Vra vir julle onderwyser om vir julle ook ‘n puntestaat te gee, sodat julle mekaar se werk kan evalueer. Moenie jaloers wees as ‘n ander groep se werk beter is as jou groep sin nie. Gee vir hulle ‘n punt op die skaal 1 – 4.

ASSESSERING

Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
‘n Groeprol te handhaaf, met verantwoordelikheid
Die gevolge van oorheersing op die groep te begryp
As individu ‘n waardevolle bydrae tot die groep se advertensie te lewer
LU 3.6
Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
Sensitiwiteit te toon t.o.v. ander groeplede se musiekkeuses, voorkeure, ens.
LU 3.1

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1-3.4 hieronder, die volgende toon:
3.1 sensitiwiteit t.o.v. ander se musiekkeuses, kunsvoorkeure, ens;
3.2 bereid is om nuwe kulturele idees te verken en stereotipes te heroorweeg;
3.3 eie, groep en veranderende identiteite erken;
3.4 die vermoë toon om eie bydraes in enige kunsvorm uit te druk.
3.8 VISUELE KUNS
 • die invloed van die massamedia op die gemeenskap begryp.
3.7 MUSIEK
 • spesifieke elemente van musiek in advertensies en populêre musiek kan identifiseer en vertolk.
3.6 DRAMA
 • verantwoordelikhede binne groepverband kan deel.
3.5 DANS
 • dansmaat-vaardighede en danssekwense toon om kontrasterende en komplementerende vorms te skep, asook die vermoë toon om die gewig te kontrabalanseer met ‘n maat.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask