<< Chapter < Page Chapter >> Page >
l t j a n k b a l i e b
m g r a p j a s g o w u
t s m u x o b s h p x l
r w b a n g b r o e k l
q n c v z s e x j q g e
a l l e e n l o p e r b
g o s c g r k b l s o a
I a k l a k o u s t o k
e z d v r t u d m u t y
x q u m l t s f n v b z
s e n u w e e b o l e a
c f i n q w a c e g k b

Help mekaar in julle groepe om die woorde te kry en by die regte praatborrel te plaas.

Leer die woorde se spelling en betekenisse.

LU 3.7.5

5. SKRIFTELIKE WERK

Julle gaan nou drie opdragte kry om uit te voer.

Skryf ‘n kort briefie oor ‘n denkbeeldige probleem wat jy met jou ma, pa, maat, suster, broer, opvoeder of iemand anders het. Gebruik ‘n skuilnaam!! (Die briefie moet ± 40 woorde wees).

Hierdie briefie word gestuur aan die “Probleemhoekie” van ‘n tydskrif waar ‘n oplossing vir jou probleem gegee word.

Julle briefies word deur die opvoeder opgeneem. Die opvoeder deel die briefies uit. Jy kry dus nou iemand anders se probleembriefie.

LU 4.3

Lees die briefie deur en kyk of daar enige foute is. (Taalfoute, spelfoute of punktuasie-foute). Skryf die briefie korrek oor – dus sonder enige foute.

LU 4.6.4

Jy gaan nou raad gee vir hierdie probleem. Skryf die raad neer. Skryf ook min of meer 40 woorde.

LU 4.2

Assessering van opdragte deur die opvoeder.

6. DEBAT

Julle klas gaan nou ‘n debat hou.

  • Kies die volgende: ‘n voorsitter;

‘n sekretaresse;

ses sprekers – drie sprekers is daarvoor en drie sprekers is daarteen;

‘n tydhouer

  • Julle opvoeder sal julle help. Onthou dat ander leerders ook ‘n spreekbeurt mag hê.

Die onderwerp:JUWELIERSWARE – AANVAARBAAR VIR SEUNS?

LU 2.4

Assessering

LU 2
PRAAT Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidinheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos Ek dink jy moet ...);
2.3 toon ontikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer.
LU 3
LEES EN ONDERSOEK Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.4 lees vir inligting:
3.4.1 volg feitelike tekste (soos ‘n beskrywing van die proses om papier te maak);
3.4.2 lees eenvoudige diagramme, grafieke en tabelle;
3.5 ontleed advertensies en pamflette;
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.1 pas gepaste leestegnieke op verskillende tekssoorte toe (soos: soeklees ‘n telefoongids; stiplees instruksies; vluglees ‘n koerant se opskrifte);
3.7 lees vir genot:
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels).
LU 4
SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.2 skryf een of twee paragrawe om ‘n proses te beskryf (soos hoe om ‘n motorband om te ruil);
4.2 skryf vir ‘n sosiale doel;
4.3 skryf vir persoonlike besinning;
4.4 skryf skeppend;
4.5 ontwerp mediatekste:
4.5.1 gebruik ‘n raam om ‘n eenvoudige advertensie te ontwerp;
4.6 benader skryf as ‘n proses:
4.6.4 gebruik kennis van grammatika en spelling om te redigeer.
LU 5
DINK EN REDENEER Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, te verwerk en te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
5.1 gebruik taal en geletterdheid oor die kurrikulum heen:
5.1.1 verstaan sommige begrippe uit ander leerareas en gebruik die woordeskat wat daarmee verband hou (soos ”handel” in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe);
5.2 gebruik taal om te dink:
5.2.1 stel en beantwoord meer komplekse vrae (soos: Wat sal gebeur as ...?);
5.3 versamel inligting en teken dit op verskillende maniere op:
5.3.2 doen eenvoudige navorsing en skryf ‘n verslag wat instrumente soos grafieke, tabelle, diagramme en statistiek insluit;
5.3.3 dra inligting van een modus na ‘n ander oor (soos gebruik inligting uit ‘n visuele of geskrewe teks om ‘n grafiek of tabel te skep of byskrifte by ‘n diagram te skryf).
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.2 spel bekende woorde korrek:
6.2.1 woorde wat dikwels verkeerd gespel word (soos: vriende, wêreld,vyftien, wanneer);
6.3 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.3.10 die ontkennende vorm (soos: Ek hou nie van brood nie; Niemand sal dit doen nie);
6.3.11 die verbinding van sinne met voegwoorde met die korrekte woordorde.

Memorandum

2.

  • karring
  • eie
  • weet
  • hou
  • enigste
  • uit
  • vertrou
  • kies

3.

1. waar 7. waar

2. waar 8. waar

3. waar 9. waar

4. onwaar 10. waar

5. waar

6. onwaar

babbelkous Ek praat sonder ophou!
grapjas En ek hou baie daarvan om grappe te maak.
agie Ek is baie nuuskierig.
tjankbalie Ek huil baie maklik.
alleenloper Ek hou daarvan om alleen te wees.
klakous Ek kla altyd oor alles!
senuweebol Ek is gedurig op my senuwees.
grootbek Ek spog baie graag.
bullebak Ek hou daarvan om ander kinders bang te maak en seer te maak.
bangbroek Ek word maklik bang.
4.

l t j a n k b a l i e b
m g r a p j a s g o w u
t s m u x o b s h p x l
r w b a n g b r o e k l
q n c v z s e x j q g e
a l l e e n l o p e r b
g o s c g r k b l s o a
i a k l a k o u s t o k
e z d v r t u d m u t z
x q u m l t s f n v b z
s e n u w e e b o l e a
c f i n q w a c e g k b

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask