<< Chapter < Page Chapter >> Page >
LU 2.2.1 LU 2.3.4

Leer die volgende meervoude:

e e e e
Kort klanke -e Lang klanke Eindig op-g Ander woorde
EEN BAIE EEN BAIE EEN BAIE EEN BAIE
tak tak ke skaap sk ape dag d ae muis muis e
mes mes se vuur v ure vlag vl ae hond hond e
pit pit te beer b ere vraag vr ae neus neus e
bok bok ke boot b ote maag m ae bladsy bladsy e
hut hut te haas h ase saag s ae vark vark e
-kke; -sse;-tte ens aa; ee; oo; uu g onthou ook aa
s s ‘s
Familiewoorde -s Woorde met meer as een lettergreep Eindig op -i,-o,-u en beklemtoonde -a kry 's
EEN BAIE EEN BAIE EEN BAIE
broer broer s lepel lepel s ski ski 's
suster suster s vinger vinger s foto foto 's
oom oom s koppie koppie s hoera hoera 's
niggie niggie s appel appel s skadu skadu 's
neef neef s winkel winkel s ma ma 's
te we ers
Eindig op -g Eindig op -f kind kind ers
EEN BAIE EEN BAIE
nag nag te wolf wol we
wag wag te straf straw we
lig lig te kloof klo we ens
vrug vrug te stoof sto we bad badd ens
gesig gesig te dief die we bed bedd ens
plig plig te duif dui we vrou vrou ens
ë Uitsonderings
oog o ë pad - paaie hemp - hemde
boog bo ë gat - gate bees - beeste
vlieg vlie ë skip -skepe vliegtuig - vliegtuie
knie knie ë stad stede glas - glase

Vul die meervoude in:

  1. Daar is baie blaar aan die tak.

Daar is baie ______aan die_____________.

  1. Party dag vra ons baie vraag.

Party _________vra ons baie_________.

  1. Die boer het vark en perd op sy plaas.

Die boer het ________en ____________op sy plaas.

  1. Ek het twee broer en drie suster.

Ek het twee _________en drie_____________.

  1. Ek eet graag appel en piesang.

Ek eet graag ____________ en__________.

  1. Ons twee se ma neem foto van ons.

Ons twee se ___________neem ___________ van ons.

  1. Die wolf bly almal in die kloof.

Die ___________ bly almal in die _________.

  1. Die kind slaap in die bed.

Die _____________slaap in die__________.

  1. Die honger mense se gesig blink van blydskap wanneer hulle die vrug kry.

Die honger mense se _________ blink van blydskap wanneer hulle die

__________ kry.

  1. Die mense in die groot stad kla van al die vliegtuig se geraas.

Die mense in die groot ________kla van al die _________ se geraas.

RUIL JOU SINNE MET ’N MAAT S’N OM. ASSESSERING ONDER LEIDING VAN DIE OPVOEDER.

LU 6.2.6

Assessering

LU 2
PRAAT Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
2.1 voer interaksie in sy/haar addisionele taal:
2.1.2 voer ‘n gesprek oor ‘n bekende onderwerp;
2.2 tree op kultureel gepaste maniere op:
2.2.1 rolspeel bekende situasies met gepaste taal en gebare;
2.3 gebruik die addisionele taal om inligting oor te dra:
2.3.4 beskryf die funksie van iets (soos waarvoor ‘n alledaagse toestel gebruik word);
LU 3
LEES EN KYK Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.7 gebruik naslaanwerke en ontwikkel woordeskat:
3.7.2 gebruik ‘n woordeboek;
3.3 lees vir inligting:
3.3.2 soeklees (roosters/leesstuk) vir spesifieke inligting;
LU 4
SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.1 teken en skryf byskrifte by kaarte, diagramme, grafieke en tabelle;
4.1.3 gebruik ‘n raam of struktuur om ‘n eenvoudige verslag te skryf (soos vir ‘n wetenskapeksperiment);
4.3 skryf kreatief:
4.3.1 toon ontwikkeling in die vermoë om verhale, toneelstukke en dialoë te skryf (soos deur sommige poëtiese tegnieke te gebruik om interessante titels te skep en deur dialoog by verhale in te sluit);
4.4 ontwerp mediatekste:
4.4.1 ontwerp ‘n plakkaat, ‘n eenvoudige advertensie en ‘n eenvoudige vraelys;
4.6 gebruik ontwikkelende kennis van taalstruktuur en -gebruik:
4.6.1 pas kennis van taalstrukture toe (soos grammatika, spelling, punktuasie, grammatikale verskille tussen huis- en addisionele taal) om eie en ander se werk te redigeer.
LU 5
DINK EN REDENEER Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
5.2 gebruik taal om te dink:
5.2.4 identifiseer ooreenkomste en verskille;
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
6.2 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.2.6 die enkelvoud- en meervoudsvorm, verkleiningsvorm (ook van meerlettergrepige woorde) en geslagsvorme van alledaagse woorde (soos: skool/skole; span/spanne; speletjie; kettinkie; broer/suster; man/vrou);
6.2.7 verbuiging van adjektiewe, alledaagse trappe van vergelyking en intensiewe vorme (soos: jong; sagte; vroeër; vroegste; dolverlief);
6.2.15 hoofletters en leestekens (punt, komma, vraagteken, uitroepteken, dubbelpunt).

Memorandum

3.

(a) Waar

(b) Waar

(c) Waar

(d) Onwaar

(e) Onwaar

(f) Onvoldoende besonderhede

(g) Onwaar

(h) Waar

(i) Onvoldoende besonderhede

(j) Waar

4.

(a) Hou op om so te skree!

(b) Eina, Mansu, jy trap op my toon!

(c) Lewer John Williams Die Burger in Boomstraat af?

(d) Oppas, Michelle, jy gaan val!

(e) Is Susan Thomas in die Laerskool Jakaranda?

(f) Daar is 'n foto van Tafelberg op die voorblad van Die Huisgenoot.

(g) Ek is 'n burger van Suid-Afrika.

(h) Joshua Mesele woon in Maputo, die hoofstad van Mosambiek.

5. A need 'n Behoefte

A desire 'n Begeerte

7.

(a) behoeftes

(b) geld; ruilhandel

(c,d) bevolking; dorpe; gemeenskappe; afstande tussen dorpe (enige twee)

(e) vleis

(f) brood

(g) Hy het die orige varkvleis vir 'n stuk linne verruil.

(h) 'n Wewer maak linne.

(i) Diervelle was skaars.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10996/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask