<< Chapter < Page Chapter >> Page >

6.1 Hoeveel Britse pond (£) sal iemand uit Brittanje betaal vir dieselfde maaltyd as die Rand-Pond-wisselkoers 14,85 is?

einde van KLASWERK

HUISWERKOPDRAG

1. Vind uit wat die omset van ’n besigheid is. Beskryf dit en gee ’n voorbeeld.

2. Stel ’n beter begroting op vir die Jacobs gesin, en besluit hoe die res van die inkomste bestee moet word. Dink veral aan moontlike uitgawes wat nie op die gegewe lys is nie.

3. Iemand leen R12 000 teen 11% per jaar. Na die eerste maand betaal sy elke maand R900 terug. Hoeveel maande, na jou mening, sal dit neem tot die volle bedrag afbetaal is? Wys al jou berekeninge netjies.

4. As jy 3 miljoen rand in die Lotto wen en dit belê teen 10,5% per jaar, hoeveel rente kan jy verwag as dit jaarliks uitbetaal word? En maandeliks? En weekliks? En daagliks? En hoeveel het jy dan nog in die bank? Benader jou antwoorde tot die naaste rand.

5. As jy nie ’n lening wil aangaan om die motortjie te koop nie, maar jy kan R1 500 per maand spaar (teen ’n 13,5% jaarlikse rentekoers) totdat jy genoeg het om R66 000 vir die motor te betaal, hoe lank sal dit jou neem?

6. Jy toer in Amerika en wil graag na Disney World toe gaan. Jy kan by ’n groep aansluit wat ’n sesdagtoer aanbied vir $1 740, wat alle onkoste dek. Die huidige wisselkoers is R9,55 per dollar. Werk uit hoeveel rand jy sal moet betaal vir hierdie pakket.

einde van HUISWERKOPDRAG

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Getalle, Bewerkings en VerwantskappeDie leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
1.1 die historiese ontwikkeling van getallestelsels in ’n verskeidenheid historiese en kulturele kontekste (insluitend plaaslik) kan beskryf en illustreer;
1.2 rasionale getalle (insluitend baie klein getalle in wetenskaplike notasie) herken, gebruik en kan voorstel en gemaklik tussen ekwivalente vorms in geskikte kontekste kan beweeg;
1.3 probleme in konteks kan oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om bewustheid by leerders te onwikkel van ander leerareas sowel as van menseregte, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies soos:
1.3.1 finansiële kontekste (insluitend wins en verlies, begrotings, rekeninge, lenings, enkelvoudige en saamgestelde rente, huurkoop, wisselkoers, kommissie, verhuring en die bankwese);
1.3.2 metings in die konteks van Natuurwetenskappe en Tegnologie;
1.4 probleme oor verhouding, koers en eweredigheid (direkte en omgekeerde) oplos.

Memorandum

TOETS

1. ‘n Speelgoedwinkel:

Bereken die netto inkomste uit die volgende gegewens, en sê of dit ‘n wins of verlies is.

Uitgawes: Huur van perseel: R1 450

Water– en ligterekening: R380

Telefoonrekening: R675

Lone van personeel: R7 530

Aankope van speelgoed van groothandelaar: R67 550

Verpakkingsmateriaal: R1 040

Inkomste uit verkope: R92 406

2. Joey leen vir ses maande R780 by sy pa om sy fiets op te knap. Sy pa vra 8% rente per jaar. Hoeveel moet Joey na ses maande terug betaal?

3. Jy kry ‘n R12 000 erflating van ‘n tante se boedel. Jy mag dit egter eers oor vyf jaar kry wanneer jy 19 is. Intussen word dit belê teen 13,5% per jaar saamgestelde rente. Hoeveel word aan jou uitbetaal na vyf jaar?

4. Die rand-eurowisselkoers is 8,75. Hoeveel rand moet jy omruil as jy 11 500 euro gaan benodig vir ‘n vakansie in Europa?

Memorandum

1. Netto Inkomste = Totale Inkomstes – Totale Uitgawes = R92 406 – R78 625 = R13 781

En dit is ‘n wins.

2. Vir ‘n jaar beloop die rente R62,40. Vir ses maande skuld hy sy pa R811,20 in totaal.

3. Na een jaar is daar R13 620 in die bank.

Na twee jaar: R15 458,70

Na drie jaar: R17 545, 62…

Na vier jaar: R19 914,28…

Na vyf jaar: R22 602,71 benaderd tot die naaste sent

4. Rand = 8,75 × 11 500 = R100 625

Memoranda

  • Die opvoeder moet probeer om hierdie leereenheid uit te brei met die lewenservaring en agtergrond van die leerders as grondslag. Hierdie paar voorbeelde en oefeninge val dalk buite die ervaringsveld van u leerdergroep.

KLASWERK

1.1.1 Netto inkomste = (36 000 + 1 250 + 9 500 ) – 49 000 = –2 250 ( R2 250 verlies )

1.1.2 (85 000 + 95 000 + 63 550) – (120 560 + 15 030 + 55 250) = 52 710 rand wins

1.1.3 Verlies = R1 100

2.1 Daar is nie ‘n regte of verkeerde antwoord nie – dit gaan slegs om die proses.

3.1 R3 972,50

4. Die laaste voorbeeld (Kevin) is eintlik meer as net saamgestelde rente – dis hoe ‘n annuïteit werk. Dit is ‘n gewilde spaarmeganisme – bied dit gerus as verryking aan.

Later maak die leerders kennis met gemene faktore, dan sal hulle die patroon van die saamgestelde renteberekening kan waardeer.

4.1 1 375 + 3 100 + 910,42 = R5 385,42

5.1 Ongeveer R105 100

5.2 Ongeveer R85 000

6.1 £2,36

HUISWERKOPDRAG

1. Omset is die totale bedrag wat uit verkope gemaak word, voor aftrekkings.

2. Beoordeel hier die proses en nie die antwoord nie.

3. 15 maande (die bedrag in die 15de maand is minder).

4. Jaarliks: R315 000; maandeliks: R26 250; weekliks: R6 058; daagliks: R865

5. Effens minder as twee jaar (in twee jaar kan sy amper R70 000 spaar).

  1. R16 617

Questions & Answers

price elasticity of demand is the degree of responsiveness of a quantity demanded to the change in price of the commodity in question.
Gladys Reply
what is the importance of learning economics?
Thelma Reply
it helps to make the correct choice
Gladys
it helps firm to produce products that will bring more profit
Gladys
the difference between needs and wants
londiwe Reply
needs are things that we basically can't live without wants are just luxury things
Thelma
needs are things without them we can't live but want are things without we can live
KP
what is education
KP
it's a process in which we give or receiving methodical instructions
Thelma
what is mixed economy
Amex
what is a deadweight loss? how monopoly creates a deadweight loss?
Ashraf Reply
who are u?
Lamine
haha
Cleaford
scarm
nura
what it this
Cleaford
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
to learn from one another
Lamine
oh okay
Dope
😟
Creative
Yes
Lamine
what is type of economic
taiwo Reply
how to understand basics of economics
Aarif Reply
what is demand schedle
Princess Reply
When you make a Scedule of the demand you made
Rodeen
this is helpful for rbi grade b
Prema Reply
What is macroeconomics
Kauna Reply
It's one of the two branches of Economics that deal with the aggregate economy.
Mayen
it's about inflation, occupation, gdp and so on
alberto
What is differences between Microeconomics and Macroeconomic?
Bethrand
microeconomics focuses on the action of individual agents in the economy such as businesses, workers and household. while macroeconomics looks at the economy as a whole. it focuses on broad issues in the economy such as government deficit, economy growth, levels of exports and imports, and
Thelma
inflationary increase in prices
Thelma
a price floor of 24 imposed
Annie Reply
monopolistic competition
bintu Reply
yap
nura
any one there to answer my question
Richard Reply
Fixed Costs per week Variable Costs per bear Rent & Rates of Factory Hire & machines Heating & Lighting Repayment of Bank Loan K100.00 K45.00 K5.00 K50.00 Materials Foam Wages K6.00 K1.00 K1.00 Total K200.00 K8.00
Richard
one of the scarce resources that constrain our behaviour is time. each of us has only 24 hours in a day. how do you go about allocating your time in a given day among completing alternatives? once you choose a most important use of time. why do you not spend all your time to it. use the notion of op
naknak Reply
mohsina mala..Bangla app hobe na
Dipam Reply
mani Baba. First learn the spelling of Economics
Dipam Reply
Economics- The study of how people use their limited resources to tey and satisfy unlimited wants.
Kelly
hmmm
Mani
etar bangla apps hobe na?
Mohsina
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11055/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask