<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 8

Streshantering

Module 7

Eustres en distres

Aktiwiteit 1:

[LU 3.1, 3.2]

Voer alle opdragte noukeurig uit

 • Voordat ons verder saam dink oor stres, moet ek tog verduidelik dat alle stres nie nadelig is vir mense nie. Daar is eustres , ’n positiewe soort stres, wat baie mense aanspoor om hul beste te lewer in sekere situasies, bv. leer vir eksamen, voorberei vir atletiek of wedstryde. Hierdie tipe stres spoor mense aan om hul beste te lewer binne ’n sekere tyd.
 • Die nadelige tipe stres word eintlik distres genoem. Dis nou as jy te veel vir te lank aan stres onderwerp word. Dis hierdie tipe stres wat jou later siek kan laat voel omdat dit o.a. jou immuniteit of weerstand teen siektes verswak. Die oorsake vir distres behoort uitgepluis te word en hanteer te word voordat daar te veel skade aan mense se fisiese en geestelike gesondheid is.

1. Is alle stres nadelig vir ’n mens? Gee redes vir jou antwoord.

2. Wanneer ondervind ’n persoon distres ?

3. Sê watter faktore of situasies veroorsaak eustres of distres by jou. Skryf E of D langs elke situasie of faktor.

 • eksamen
 • ’n sportwedstryd
 • as jou ouers baklei
 • as jou vriende vir jou kwaad is
 • as ’n onderwyser kwaai is
 • as jy rekenaarspeletjies speel
 • as iemand in die familie siek word
 • as iemand in die familie doodgaan
 • as jy in die see swem en die stroom is sterk

4. Bekyk die volgende situasies met ’n maat en besluit dan wat was die faktore wat stres veroorsaak het in elke situasie. Kyk of jy en jou maat saamstem. Indien nie, kry nog menings van jou klasmaats wanneer die leerkrag tyd gee daarvoor.

A . Bernita sit in haar kamer en huil. Haar ma vra haar wat fout is. Sy wil nie sê nie. Sy het die middag inkopies saam met ’n maat gedoen en haar pa en ’n vreemde vrou hand-aan-hand ’n restaurant sien binnegaan.

B . Suleiman wil nie eet nie. Hy is ontsteld omdat al sy klasmaats na ’n maat se partytjie genooi is, en hy nie.

C . Nomhla se ma maak haar kamer aan die kant en vind ’n toets wat Nomhla moes laat teken het. Nomhla het baie swak in die toets gevaar. Die vorige aand het Nomhla die heel aand in haar kamer gebly en gemaak asof sy studeer, maar sy het eintlik ’n boek gelees.

D . Patrick bly in ’n klein kamertjie by sy oom-hulle. Na 21:00 moet die ligte af en hy mag net twee maal per week die bad gebruik; die res van die tyd stort hy. Die stort het net koue water. Hy moet sy eie wasgoed doen. Hy kry om 18:00 aandete. Sy ontbyt bestaan uit een sny brood en koffie. Daar is geen middagete nie, sy tannie werk en die huis bly gesluit totdat sy tuiskom.

E . Macy bly naby ’n spoorwegstasie. Haar ma werk nagdiens en haar pa kom saans na sewe by die huis. Haar groot broer bly ook in die huis. Hy en sy vriende kuier graag tot laat in die aand.

 • Wat is die stresfaktore in elke geval?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy of haar wêreld te reageer
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
3.1 faktore wat selfbeeldontwikkeling en selfmotivering beïnvloed, ontleed en bespreek;
3.2 besin oor gepaste gedrag in verskillende soorte interpersoonlike verhoudings;
3.5 ’n persoonlike plan vir die voorkoming en hantering van stres ontwerp en implementeer.

Questions & Answers

what is the difference between demand and supply
Peter Reply
what is the national income
Kamara Reply
oils and resources
Peter
What's current account?
Che Reply
Demand refers to goods and services that the buyer is willing and able to buy at a price over a period of time
Che
Can it be possible to have two level of comparative advantage in a country ?
Louise Reply
.no.its not possible
Asanda
Why ?
Louise
I think no possible
Sadiq
No
Nwanne
why do oligopoly increase on the elastic segment of the demand curve
Tintswalo Reply
what is all about production possibility curve
Nice Reply
help me about the assumption of possibility curve
Nice
-The quantity and quality of economic resources are fixed. -only two types of goods can be produce out of this resources (that is,producer and consumer goods). -Resources are fully utilised. -The resources are mobile. -The state of technology is constant.
Louise
What is utility
chisom Reply
what is the meaning of money and inflation
Tinuke Reply
Money can be define as anything acceptable as a medium of exchange and mean of payment
Cynthia
inflation is when everything seemed to cost so much less
Nwanne
what is a bar chart
Godwin Reply
what's economic
John Reply
Economics can be define as a study of how human beings make decisions in the face of scarcity it can also be define as using one wealth to make more wealth
Cynthia
Or in Nigerian way Economics is a science (social science) which studies human behavior as a relationship between Ends and Scarce which have alternative uses
Cynthia
Economics is the study of how human make decision in the face of scarcity
Nwanne
what is the meaning of imperfect market structure
Hoyindamolah Reply
the theroy of demand
Tinuke
what is market economy
Jusu Reply
Market Economy:Is a system where the laws of supply and those demand direct the production of goods and services.
Iyabo
what is the meaning of money and inflation
Tinuke
what's demand in economics?
Abi Reply
Demand in economic is the good a consumer is willing or able to purchase at a particular time
Hoyindamolah
explanation of graph,bar chart,pie chart with examples
Abdulmojeed
4. Assume, after completing your economics class, you explain your friend that about 65% of GDP is spending on consumption. Your friend tells you that people are greedy and it is better for GDP if they spend on services or experiences. What would be your answer to your friend?
Javohir Reply
What is power
Ahmad Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11047/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask