<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 8

Streshantering

Module 7

Eustres en distres

Aktiwiteit 1:

[LU 3.1, 3.2]

Voer alle opdragte noukeurig uit

 • Voordat ons verder saam dink oor stres, moet ek tog verduidelik dat alle stres nie nadelig is vir mense nie. Daar is eustres , ’n positiewe soort stres, wat baie mense aanspoor om hul beste te lewer in sekere situasies, bv. leer vir eksamen, voorberei vir atletiek of wedstryde. Hierdie tipe stres spoor mense aan om hul beste te lewer binne ’n sekere tyd.
 • Die nadelige tipe stres word eintlik distres genoem. Dis nou as jy te veel vir te lank aan stres onderwerp word. Dis hierdie tipe stres wat jou later siek kan laat voel omdat dit o.a. jou immuniteit of weerstand teen siektes verswak. Die oorsake vir distres behoort uitgepluis te word en hanteer te word voordat daar te veel skade aan mense se fisiese en geestelike gesondheid is.

1. Is alle stres nadelig vir ’n mens? Gee redes vir jou antwoord.

2. Wanneer ondervind ’n persoon distres ?

3. Sê watter faktore of situasies veroorsaak eustres of distres by jou. Skryf E of D langs elke situasie of faktor.

 • eksamen
 • ’n sportwedstryd
 • as jou ouers baklei
 • as jou vriende vir jou kwaad is
 • as ’n onderwyser kwaai is
 • as jy rekenaarspeletjies speel
 • as iemand in die familie siek word
 • as iemand in die familie doodgaan
 • as jy in die see swem en die stroom is sterk

4. Bekyk die volgende situasies met ’n maat en besluit dan wat was die faktore wat stres veroorsaak het in elke situasie. Kyk of jy en jou maat saamstem. Indien nie, kry nog menings van jou klasmaats wanneer die leerkrag tyd gee daarvoor.

A . Bernita sit in haar kamer en huil. Haar ma vra haar wat fout is. Sy wil nie sê nie. Sy het die middag inkopies saam met ’n maat gedoen en haar pa en ’n vreemde vrou hand-aan-hand ’n restaurant sien binnegaan.

B . Suleiman wil nie eet nie. Hy is ontsteld omdat al sy klasmaats na ’n maat se partytjie genooi is, en hy nie.

C . Nomhla se ma maak haar kamer aan die kant en vind ’n toets wat Nomhla moes laat teken het. Nomhla het baie swak in die toets gevaar. Die vorige aand het Nomhla die heel aand in haar kamer gebly en gemaak asof sy studeer, maar sy het eintlik ’n boek gelees.

D . Patrick bly in ’n klein kamertjie by sy oom-hulle. Na 21:00 moet die ligte af en hy mag net twee maal per week die bad gebruik; die res van die tyd stort hy. Die stort het net koue water. Hy moet sy eie wasgoed doen. Hy kry om 18:00 aandete. Sy ontbyt bestaan uit een sny brood en koffie. Daar is geen middagete nie, sy tannie werk en die huis bly gesluit totdat sy tuiskom.

E . Macy bly naby ’n spoorwegstasie. Haar ma werk nagdiens en haar pa kom saans na sewe by die huis. Haar groot broer bly ook in die huis. Hy en sy vriende kuier graag tot laat in die aand.

 • Wat is die stresfaktore in elke geval?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy of haar wêreld te reageer
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
3.1 faktore wat selfbeeldontwikkeling en selfmotivering beïnvloed, ontleed en bespreek;
3.2 besin oor gepaste gedrag in verskillende soorte interpersoonlike verhoudings;
3.5 ’n persoonlike plan vir die voorkoming en hantering van stres ontwerp en implementeer.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11047/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask