<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Nog meetkunde, datahantering en waarskynlikheid

Opvoeders afdeling

Memorandum

14.1 – 14.5 Kontroleer leerder se pogings

14.4 Fanta

14.5 R25,00

15.1 (a) half 9

(b) 1 uur 40 min

(c) 53 min

(d) half 7

(e) 55 min

(f) 18 ure

15.2 (a) 14 000 km

(b) 14,7 ure

(c) ongeveer 7 200 km

(d) 600 km/h

(e) ongeveer 49 en ‘n half

(f) 12 ure 47 min

(g) 08:05

(h) 07:05

(i) “Daylight saving” – gebruik soveel son moontlik

(j) VSA

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: eie voorstelling van data [lu 5.5, lu 5.8, lu 5.9, lu 4.1]

14. EIE VOORSTELLING VAN DATA:

14.1 Vusi, ’n leerder in gr. 7, was ernstig siek en moes in die hospitaal opgeneem word. Die verpleegster het gereeld sy koors geneem.

08:00 37,8°

10:00 38,2°

12:00 38,4°

14:00 37,6°

16:00 38°

18:00 39,2°

20:00 38,8°

  • Stel die inligting voor op ’n lyngrafiek .

14.2 In ’n sekere dorp word die water soos volg verbruik:

tuinmaak 32%

wasgoed en skottelgoed 15%

toilette 28%

bad 20%

koskook en drink 5%

  • Toon die gegewens aan deur middel van ’n sirkelgrafiek .

14.3 Tydens die leerderraadverkiesing van die Laerskool Sonskyn kry Stephanie 80 stemme; Tamara 120 stemme ; Buck 60 stemme en Sean 140 stemme.

  • Teken ’n piktogram/prentgrafiek om die stand van die stemme aan te toon.

14.4 Teken ’n staaf-/kolomgrafiek om die verkope van koeldrank vir die jaar aan te toon.

Fanta 38 000 liters

Coke 45 500 liters

Cream soda 20 500 liters

Tab 43 250 liters

  • Watter soort koeldrank lê die naaste aan die gemiddelde verkope?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14.5 KOPKRAPPER!

  • Kan jy die volgende gegewens op diesefde grafiek aandui?

Jan Feb Mar Apr Mei

Jan Feb Mrt April Mei
Prys van Cheddar-kaas per kg R12.50 R15.00 R12.50 R17.50 R22.50
Prys van Soetmelkkaas per kg R17.50 R22.50 R12.50 R20.00 R25.00

(Wenk: trek ’n dubbele kolomgrafiek)

  • Hoekom, dink jy, varieer die pryse so van maand tot maand?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  • Hoeveel meer sou jy in Februarie vir 5 kg Soetmelkkaas moes betaal as in Januarie?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

15. INTERPRETASIE VAN DATA

15.1 Kyk na die volgende TV rooster en beantwoord dan die vrae wat volg.

a) Hoe laat kan jy na die aërobiese oefeninge kyk? _____________________

b) Hoe lank duur die drama “Deep in my heart”? _________________________

c) Hoe lank duur die program “Once and again”? _________________________

d) Hoe laat kan jy Big Brother 2 kyk? ____________________________

e) Hoe lank moet jy wag ná “What women want” voordat jy na K-TV kan kyk? _______________________________________________________________

f) Hoe lank duur die hele uitsending dié dag? __________________

g) Hoeveel tyd spandeer JY gemiddeld per dag voor die TV? _____________

15.2 15.2 Bestudeer die wêreldkaart en die gegewe skaal om die volgende vrae te beantwoord:

a) Hoe ver is dit van Kaapstad na New York? ____________________________

b) As ’n vliegtuig teen 950 km/h vlieg, hoe lank gaan dit jou min of meer neem om van Kaapstad na New York te vlieg? ____________________________________

c) Hoe ver is dit van Perth na Los Angeles? _____________________________

d) Teen watter spoed reis jy as dit jou 12 uur neem om bogenoemde afstand af te lê? _________________________________________________________________

e) As jy kan stap teen 8 km/h van Tokio na Rio de Janeiro, ongeveer hoeveel dae sou dit jou neem om die afstand af te lê? __________________________

f) As jy om 20:18 uit Kaapstad vertrek en die volgende oggend om 09:05 (S.A.-tyd) in Londen arriveer, hoe lank het jou vlug geduur? _______________________

g) Hoe laat is dit dan in Engeland (Maart tot September)? _________________

h) Hoe laat is dit dan in Engeland (September tot Maart)?___________________

i) Waarom pas Engeland hul tyd so aan?________________________________

_______________________________________________________________

j) Waar in die wêreld word die tyd nog so aangepas? _____________________

Assessering

Leeruitkomste 4: Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in ‘n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assessment Standard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme oplos wat tyd, afstand en spoed behels;

Leeruitkomste 5: Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder data organiseer (en groepeer ook, waar gepas) en aanteken deur tellings, tabelle en stam-en-blaar-voorstellings te gebruik;

Assesseringstandaard 5.8: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n verskeidenheid grafieke met die hand of met behulp van tegnologie teken om data voor te stel en te interpreteer (gegroepeer en ongegroepeer);

Assesseringstandaard 5.9: Dit is duidelik wanneer die leerder data wat op verskeie maniere voorgestel is krities lees en interpreteer ten einde gevolgtrekkings en voorspellings te maak wat sensitief is.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask