<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wanneer ons die skoolgebou so bekyk, sien ons dat dit nogal baie verskillend lyk vanaf elkeen van hierdie posisies.

2. Bou die voorwerpe wat hier onder geteken is uit suikerblokkies en kyk dan vanuit verskillende hoeke na hulle.

3. Bou nog 'n paar voorwerpe met suikerblokkies en ondersoek hulle van die voorkant, van agter, van die kante en van die hoeke af.

4. Nou moet julle die voorwerpe wat volg, teken. Teken hulle soos julle hulle sien as julle volgens die instruksies hier onder na hulle kyk:

4.1 van agter

Voor
 • 4.2 van die linkerkant af

Voor

4.3 vanaf die regterhoek

Voor

Aktiwiteit 4:

Om die volume van driedimensionele voorwerpe te ondersoek en te skat [LU 4.8]

 • Vir hierdie aktiwiteit mag julle in groepe werk. Elke groep sal die volgende nodig hê: verskeie klein kartondosies, bv. 'n vuurhoutjiedosie; 'n reghoekige margarienhouer; 'n skoendoos, ensovoorts (probeer vyf houers in die hande kry); suikerblokkies (of 1-sentimeter kubusse vanaf die Grondslagfase.)

1. Pak die vuurhoutjiedosie vol suikerblokkies. Hoeveel blokkies het jy nodig gehad?

2. Doen nou dieselfde met die ander kartondose en voltooi die tabel hier onder:

Voorwerp (kartondoos) Aantal suikerblokkies wat nodig was om die kartondosie te vul
Vuurhoutjiedosie

3. Meet die suikerblokkie en skryf jou bevindings neer:

 • Lengte van die kubus:
 • Breedte van die kubus:
 • Hoogte van die kubus:

4. Die vuurhoutjiedosie kan ………… kubusse hou; dus sê ons dat die kartondosie se volume nagenoeg …… kubieke sentimeters is.

5. Wanneer ons meet hoeveel van iets in die spasie in 'n houer kan pas, meet ons die houer se VOLUME; daarvoor het ons drie mate nodig: lengte; breedte en hoogte.

6. Kan jy aan 'n vinniger manier dink as om elke suikerblokkie te meet wanneer jy die volume van 'n houer wil bereken? Bespreek dit met 'n maat en skryf dan jou antwoord op die stippellyn.

7. Hoeveel suikerblokkies sal jy nodig hê om 'n kartondoos wat 20 cm lank; 15 cm breed en 7 cm hoog is (soos 'n 2-liter roomysbak) vol te maak? Skryf jou berekeninge neer en vergelyk hulle dan met dié van 'n maat.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
Patrone, Funksies en AlgebraDie leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 meetkundige patrone ondersoek en uitbrei om verwantskappe of reëls te vind, insluitend patrone soos die volgende:
 • voorgestel in fisiese of diagramvorm;
 • nie beperk tot reekse met ‘n konstante verskil of verhouding nie.
LU 3
Ruimte en VormDie leerder is in staat om eienskappe en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.2 tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe uit die omgewing volgens meetkundige eienskappe beskryf, sorteer en vergelyk, insluitend:
 • vorms en vlakke;
 • aantal sye;
 • plat en geboë oppervlakke, reguit en geboë sye;
3.3 tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe wat in hierdie graad bestudeer word ondersoek en vergelyk (alleen en/of as ‘n lid van ‘n groep of span) volgens die bostaande eienskappe deur die volgende te doen:
 • maak driedimensionele modelle deur uitgeknipte veelhoeke te gebruik (voorsien);
 • teken vorms op grafiekpapier;
3.4 die simmetrie-lyne in tweedimensionele vorms, insluitend dié wat in die natuur en in kulturele kunsvorms voorkom, herken en beskryf;
3.5 tweedimensionele vorms, driedimensionele voorwerpe en patrone van meetkundige voorwerpe en vorms (bv. tangramme) met die klem op teëling (tessellasie) en lynsimmetrie skep;
3.6 natuurlike en kulturele tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe en patrone na aanleiding van meetkundige eienskappe herken en beskryf;
3.7 die verskille in die voorkoms van 'n voorwerp wat in verskillende posisies gehou word, beskryf;
LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in ‘n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.8 ondersoek instel en bepaal by benadering (alleen en/of as lid van 'n groep of span) met betrekking tot:
4.8.2 oppervlakte van veelhoeke (m.b.v. vierkantroosters en teëling) ten einde ‘n begrip van vierkante eenhede te ontwikkel;
 • volume/kapasiteit van driedimensionele voorwerpe (deur dit te plak of te vul) ten einde ‘n begrip van kubieke eenhede te ontwikkel.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: 3D voorwerpe

1. Ondersoek - prakties

2. Gebruik 'n ruitenet - prakties

3. Prakties – Tetraëder / viervlak (tetra – Grieks = 4)

4. Gebruik van ondersoeke

Voorwerp Vlakke Plat of gerond Hoeke Kante
Reghoekige prisma 6 Plat 8 12
Kubus 6 Plat 8 12
Tetraëder 4 Plat 5 7

AKTIWITEIT 2: simmetrie

1. PROJEK – eie – prakties

2. Fatsoene

2.1 en 2.2 en 2.3 Knip, vou en trek van simmetrielyne

bv.

( Let wel: skuinslyne (diagonale) in 'n reghoek word nie net vir vou gebruik nie.)

AKTIWITEIT 3: voorwerpe wat vanuit verskillende hoeke gesien word

1.1 tot 1.4 Prakties – bestudeer 'n gebou vanaf verskillende hoeke

2. en 3. Prakties – werk met kubusse

4.1 tot 4.3 Teken – Moeilik!

 • Tekening: staafgrafiek

2.2 (b)

AKTIWITEIT 4: volume

1. eie

2. eie ondersoek

3. 1 cm; 1 cm; 1 cm

4. eie

5. -

6. Bespreking (lengte x breedte x hoogte)

7. 2 100 suikerblokkies

Questions & Answers

what is the answer to dividing negative index
Morosi Reply
In a triangle ABC prove that. (b+c)cosA+(c+a)cosB+(a+b)cisC=a+b+c.
Shivam Reply
give me the waec 2019 questions
Aaron Reply
the polar co-ordinate of the point (-1, -1)
Sumit Reply
prove the identites sin x ( 1+ tan x )+ cos x ( 1+ cot x )= sec x + cosec x
Rockstar Reply
tanh`(x-iy) =A+iB, find A and B
Pankaj Reply
B=Ai-itan(hx-hiy)
Rukmini
what is the addition of 101011 with 101010
Branded Reply
If those numbers are binary, it's 1010101. If they are base 10, it's 202021.
Jack
extra power 4 minus 5 x cube + 7 x square minus 5 x + 1 equal to zero
archana Reply
the gradient function of a curve is 2x+4 and the curve passes through point (1,4) find the equation of the curve
Kc Reply
1+cos²A/cos²A=2cosec²A-1
Ramesh Reply
test for convergence the series 1+x/2+2!/9x3
success Reply
a man walks up 200 meters along a straight road whose inclination is 30 degree.How high above the starting level is he?
Lhorren Reply
100 meters
Kuldeep
Find that number sum and product of all the divisors of 360
jancy Reply
answer
Ajith
exponential series
Naveen
yeah
Morosi
prime number?
Morosi
what is subgroup
Purshotam Reply
Prove that: (2cos&+1)(2cos&-1)(2cos2&-1)=2cos4&+1
Macmillan Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11100/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask