<< Chapter < Page Chapter >> Page >

(Vooroordeel / partydigheid)

/3/

(b) Die volgende mense erken dat hul partydig optree:

Tant San se stout seun Jan is altyd soet, sê sy. Pasqual se ma maak altyd die heerlikste kos.Thembo se hond is die beste in die hele Afrika.

Wees nou eerlik en skryf ‘n saak/persoon neer waaroor jy partydig voel. /1/

/10/

LU 1 AS 1.5 LU 3 AS 3.2 AS 3.3
  • Lees die volgende vra-en-kla-brief wat in die TygerBurger , ‘n streekkoerant verskyn het en voer daarna die opdragte wat volg, uit.

BRON B

Woensdag 10 JULIE 2002 Saak gestel oor optogVOLGENS ’n koerantberig het die stad besluit om rommelstrooiers te beboet of tronk toe te stuur.Op die oomblik gooi betogers eenvoudig die vullishouers in die straat uit ten aanskoue van die stadspolisie, verkeer en polisie.Ons vraag is nou: as mense betoog, word hulle dan gevrywaar van alle wetsootre­dings?Ek en mede-winkeleienaars was toe ge­noodsaak om die straat weer skoon te vee.ONTEVREDE SAKELUIParowPieter Cronjé, direkteur: kommunikasie, Stad Kaapstad, reageer:Dit is korrek dat verhoogde boetes ingestel is om die onwettige storting van rommel hok te slaan. ’n Opmars deur ’n groot groep stakende werkers is egter ’n emosie-belaaide saak wat met omsigtigheid hanteer moet word. Die stadspolisie en SAPD se primêre taak is om so ’n optog dop te hou en beskerming teen intimidasie en geweld te verleen.Die stadsraad kan nie die gedrag van stakende vakbondlede goedkeur nie. Hulle het nie die voorwaardes vir die optog nagekom nie en dit sal met die bestuur van die vakbond bespreek word. Met die no­dige getuienis en verklarings word daar ook dissiplinêr opgetree teen werkers weens oortredings.Die stad bedank graag die winkel­eienaars wat gehelp het met die opruiming van die straat. Van die veiligheidpersoneel het trouens self ná die optog help skoon­maak. Lesersbriewe moet gerig word aan Lesers­forum / Readers’ Forum, Tyger­Burger , Posbus 747, Bellville 7535, of faks dit na 021 946 1971. Die e-pos-adres is: tyger@dieburger.com.

Groepaktiwiteit : demokrasie-oefening

Stap 1 : Verdeel in groepe en beskryf enige optog of betoging wat julle gesien het. Volgens die demokratiese beleid moet elke persoon sy beurt kry.

Stap 2 : Die groep kies die interessantste vertelling. Twee derdes van die groep moet saamstem oor watter vertelling die interessantste is.

Stap 3 : Die groep kies nou die persoon wat die vertelling aan die klas gaan oordra, dit wil sê, die persoon wat gaan rapporteer. Die rapporteerder hoef nie noodwendig die oorspronklike verteller te wees nie.

Terugrapportering vind eers in die volgende periode plaas, groeplede moet in hul groepe bly sit, tot na die voltooiing van die demokrasie-oefening.

Stap 4 : Die groep se besluit oor ‘n leerder se bydrae tot die groep is geldend, nie die leerder s’n nie.

BELANGRIK:

  • Indien die klas voel dat hul prestasie as demokratiese groepe nie goeie samewerking toon nie, behoort die klas hierdie oefening (later) weer te doen.

Selfassessering

Skryf nou die swakpunte in jou vertelling tydens Stap 1 van die demokrasie-oefening.

LU 3 AS 3.4 LU 3 AS 3.7
  • Jy het nou reeds heelwat geleentheid gehad om aan Geskiedenisaktiwiteite deel te neem. Assesseer jou vordering met behulp van die assesseringsruit op die volgende bladsy.

Aktiwiteit 2 : skryfoefening : kommunikasie

  • Skryf nou jou eie brief aan die koerant, volgens die patroon van Bron B.

Opskrif :Saak gestel oor …

Paragraaf 1 :Sê wat die rede vir jou brief is.

Paragraaf 2 :Stel jou vraag.

Paragraaf 3 :Sê waarom die saak vir jouself so belangrik is.

Afsluiting :Skryf ‘n gepaste skuilnaam neer.Jou adres en die datum.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n verskeidenheid van relevante historiese en argeologiese bronne kan identifiseer en selekteer in sy navorsingsproses [vind bronne];
1.2 bronne suksesvol evalueer t.o.v. die betroubaarheid, nuttigheid en die gesindheid van die skrywer [werk met bronne];
1.3 grafiese en statistiese bronne interpreteer [werk met bronne];
1.4 ‘n oorspronklike idee insluit in sy antwoorde [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip kommunikeer deur [dra die antwoord oor]:
  • die opbou van sy eie argumente en interpretasie gebaseer op die historiese bronne (wat uitgebreide skryfwerk, kunswerke, grafieke en dramas insluit);
  • informasie tegnologie waar beskikbaar en toepaslik te gebruik om sinvol te kommunikeer.
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 verbande tussen geskiedkundige gebeurtenisse en prosesse in verskillende kontekste in dieselfde tydperk begin trek [chronologie en tyd];
2.2 verstaan dat daar ‘n verskil in die belangrikheid van gebeurtenisse se oorsake en gevolge is [oorsaak en gevolg];
2.3 veranderinge in ‘n groter historiese en omgewingskonteks verduidelik [kontinuïteit en verandering];
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 geskiedkundige interpretasie ondersoek deur relevante vrae oor ‘n geskiedkundige bron se skrywer te stel [interpretasie van bronne];
3.2 die verskillende maniere waarop die gebeure in die verlede aangebied en geïnterpreteer is, kan identifiseer en beredeneer [interpretasie van bronne];
3.3 verduidelik waarom geskiedenis nie objektief of neutraal is nie [interpretasie van bronne];
3.4 verstaan dat identiteitsgevoel die manier waarop gebeurtenisse in die verlede geïnterpreteer word, kan beïnvloed [interpretasie van bronne];
3.5 belangrike kenmerke en gebruike van materiële oorblyfsels van die verlede in ‘n gegewe konteks beskryf [voorstelling van die verlede];
3.6 verduidelik waarom dit belangrik is om ons natuurlike en kulturele erfenis te bewaar (bv. voorwerpe, geboue en ander erfenisgebiede) [voorstelling van die verlede];
3.7 verduidelik hoe en waarom mense se herinneringe van die verlede mag verskil [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11043/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask