<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Gewone breuke

Opvoeders afdeling

Memorandum

14. a) nommers

b) ekwivalente

c) veelvoude

d) tellers

e) nommer

f) breuke

g) onegte

h) vereenvoudig

15.2 a)

= 12 21 size 12{ { { size 8{"12"} } over { size 8{"21"} } } } {} + 14 21 size 12{ { { size 8{"14"} } over { size 8{"21"} } } } {}

= 26 21 size 12{ { { size 8{"26"} } over { size 8{"21"} } } } {}

= 1 5 21 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"21"} } } } {}

b)

= 5 10 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"10"} } } } {} + 6 10 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"10"} } } } {}

= 11 10 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"10"} } } } {}

= 1 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {}

c)

= 36 45 size 12{ { { size 8{"36"} } over { size 8{"45"} } } } {} - 25 45 size 12{ { { size 8{"25"} } over { size 8{"45"} } } } {}

= 11 45 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"45"} } } } {}

d)

= 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {} - 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {}

= 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}

16.

a)

= 11 2 3 size 12{"11" { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} + 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}

= 11 14 21 size 12{"11" { { size 8{"14"} } over { size 8{"21"} } } } {} + 3 21 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"21"} } } } {}

p = 11 17 21 size 12{"11" { { size 8{"17"} } over { size 8{"21"} } } } {}

b)

= 3 1 4 1 9 size 12{3 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } - { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}

= 3 9 36 4 36 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"36"} } } - { { size 8{4} } over { size 8{"36"} } } } {}

t = 3 5 36 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"36"} } } } {}

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – (3 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} + 1 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} )

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – 3 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {} + 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {}

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – 4 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}

= 2 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {} - 2 12 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"12"} } } } {}

g = 2 7 12 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"12"} } } } {}

d)

= 9 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - (4 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {} + 8 12 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{"12"} } } } {} )

= 9 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - 5 5 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"12"} } } } {}

= 4 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - 5 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"12"} } } } {}

= 4 21 24 size 12{ { { size 8{"21"} } over { size 8{"24"} } } } {} - 10 24 size 12{ { { size 8{"10"} } over { size 8{"24"} } } } {}

v = 4 11 24 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"24"} } } } {}

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: optelling en aftrekking van breuke [lu 1.7.3]

14. Die optelling en aftrekking van breuke

KOM ONS HERSIEN

Die antwoorde van die volgende vrae is hieronder versteek.

Omkring hulle soos jy hulle vind en voltooi dan die sinne.

a b h t t s o n k o m m a
v e r e e n v o u d i g h
e d b l k o a e n r a j f
e k a l e e a m d o e p b
l h s e n m l e i n r o r
v m r r s e d r g e j o e
o n t s a r f s s g h g u
u s n x l m g b t t p k
d e e k w i v a l e n t e
e l o y o n f k u v w

a) Ons kan breuke optel of aftrek slegs indien die .................................................. dieselfde is.

b) Indien die noemers verskil, moet ons .................................................. breuke met dieselfde noemers vind.

c) Ons kan die gemeenskaplike noemer maklik d.m.v. .................................................. vind.

d) Ons tel slegs die .................................................. bymekaar.

e) Die .................................................. bly onveranderd wanneer ons optel of aftrek.

f) Wanneer ons gemengde getalle optel, tel ons eers die natuurlike getalle bymekaar en dan

die ..................................................

g) Wanneer ons gemengde getalle aftrek, kan ons dit eers na ................................................. breuke verander.

h) Antwoorde moet sover moontlik altyd .................................................. word.

15.1 Onthou jy nog?

Dus: 1 3 + 4 5 5 15 + 12 15 17 15 1 2 15 alignl { stack { size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } + { { size 8{4} } over { size 8{5} } } } {} #= { { size 8{5} } over { size 8{"15"} } } + { { size 8{"12"} } over { size 8{"15"} } } {} # = { { size 8{"17"} } over { size 8{"15"} } } {} #=1 { { size 8{2} } over { size 8{"15"} } } {} } } {}

15.2 Bereken die volgende:

a) x = 4 7 + 2 3 size 12{x= { { size 8{4} } over { size 8{7} } } + { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) y = 1 2 + 3 5 size 12{y= { { size 8{1} } over { size 8{2} } } + { { size 8{3} } over { size 8{5} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

c) d = 4 5 5 9 size 12{d= { { size 8{4} } over { size 8{5} } } - { { size 8{5} } over { size 8{9} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

d) k = 2 3 1 2 size 12{k= { { size 8{2} } over { size 8{3} } } - { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

16. Werk saam met ’n maat en bereken:

a) p = 7 2 3 + 4 1 7 size 12{p=7 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } +4 { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) t = 5 1 4 2 1 9 size 12{t=5 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } - 2 { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

c) g = 6 3 4 2 1 2 + 1 2 3 size 12{g=6 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } - left (2 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } +1 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } right )} {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

d) v = 9 7 8 3 3 4 + 1 2 3 size 12{v=9 { { size 8{7} } over { size 8{8} } } - left (3 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } +1 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } right )} {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

17. UITDAGING!

Deel in groepe van drie. Voltooi die volgende tabel deur die aantal ure wat julle verlede week aan tuiswerk bestee het, in te vul:

NAAM Maan Dins Woens Don Vry
Bv. Nomsa 1 1 2 size 12{1 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 2 1 4 size 12{2 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 3 3 4 size 12{3 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} 1 1 2 size 12{1 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}
1. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............
2. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............
3. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............

Beantwoord die volgende vrae:

a) Hoeveel uur het elkeen van jou groeplede altesaam aan tuiswerk bestee?

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

b) Who Wie het die meeste tyd aan huiswerk bestee? _______________________

c) Wie het die minste geleer? _________________________________

d) Bereken die verskil tussen jou antwoorde by b en c.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

e) Vra nou ’n ander groep om jul antwoorde te kontroleer.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir probleme wat die volgende behels, kies en gebruik:

1.7.3: optelling, aftrekking en vermenigvuldiging van gewone breuke.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask