<< Chapter < Page Chapter >> Page >

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 6.13 : Ảnh hưởng của điện trở quá độ đến sự làm việc của rơle tổng trở.a) sơ đồ mạngb) tổng trở ở đầu cực rơle

Tương tự đối với rơle tổng trở nối vào đường dây BC về phía trạm C khi hư hỏng ở cùng điểm đó :

Z RC = Z 1 l BC + I . N I . NBC r = Z 1 l BC + I N I NBC r e size 12{Z rSub { size 8{ ital "RC"} } =Z rSub { size 8{1} } l rSub { size 8{ ital "BC"} } + { { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NBC"} } } } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } =Z rSub { size 8{1} } l rSub { size 8{ ital "BC"} } + { {I rSub { size 8{N} } } over {I rSub { size 8{ ital "NBC"} } } } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } e rSup { size 8{jβ} } } {}

 - góc lệch pha giữa dòng IN và dòng INBC trong đường dây BC, nếu  dương và IN vượt trước INBC , thì góc  sẽ âm vì IN chậm sau INAB .

Tổng trở ở đầu cực rơle của đường dây BC đặt về phía trạm B, dù khoảng cách từ nó đến điểm ngắn mạch bằng 0, vẫn có một giá trị hữu hạn:

Z RB = I . N I . NAB r size 12{Z rSub { size 8{ ital "RB"} } = { { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NAB"} } } } r rSub { size 8{ ital "q‰"} } } {}

Các biểu thức nói trên cho thấy điện trở qúa độ rqđ trong trường hợp chung làm sai lệch sự làm việc của các rơle tổng trở, tổng trở ZR ở đầu cực của chúng sẽ không còn tỷ lệ với khoảng cách l đến điểm hư hỏng.

Tổng trở ở đầu cực rơle tăng lên do rqđ làm cho điểm ngắn mạch như là lùi xa hơn và bảo vệ có thể tác động với thời gian lớn hơn của cấp sau, ví dụ cấp II thay vì cấp I. Như vậy, do ảnh hưởng của rqđ bảo vệ khoảng cách sẽ có thể tác động chậm hơn nhưng vẫn không mất tính chọn lọc.

Anh hưởng của trạm trung gian:

Trên hình 6.17a là một phần của mạng điện, xét ngắn mạch xảy ra ở đoạn BD cách thanh góp B một khỏang l. Qua các đoạn AB và CB có dòng IAB và ICB. Dòng ngắn mạch trên đoạn hư hỏng BD là:

I . BD = I . AB + I . CB size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "BD"} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "AB"} } + {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "CB"} } } {}

Khi ngắn mạch nhiều pha, tổng trở ở đầu cực rơle tổng trở đặt về phía trạm A của đường dây AB là :

Z RA = I . AB . Z 1 . l AB + I . BD . Z 1 . l I . AB = Z 1 . l AB + I . BD I . AB . Z 1 . l = Z 1 . l AB + 1 K . I . Z 1 . l alignl { stack { size 12{Z rSub { size 8{ ital "RA"} } = { { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "AB"} } "." Z rSub { size 8{1} } "." l rSub { size 8{ ital "AB"} } + {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "BD"} } "." Z rSub { size 8{1} } "." l} over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "AB"} } } } =Z rSub { size 8{1} } "." l rSub { size 8{ ital "AB"} } + { { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "BD"} } } over { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "AB"} } } } "." Z rSub { size 8{1} } "." l} {} #{} rSup {} {} cSup {} =Z rSub { size 8{1} } "." l rSub { size 8{ ital "AB"} } + { {1} over { {K} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{I} } } } "." Z rSub { size 8{1} } "." l {} } } {} (6.14)

trong đó: K . I = I . AB / I . BD size 12{ {K} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{I} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "AB"} } / {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "BD"} } } {}

Như vậy, tổng trở ở đầu cực rơle A được xác định không những bằng vị trí của điểm hư hỏng, mà còn bằng hệ số phân bố dòng, hệ số này đặc trưng cho phần dòng của đoạn hư hỏng đi qua đoạn không hư hỏng.

Trong tính toán thực tế, thường bỏ qua góc lệch pha giữa các dòng và coi KI là số thực. Lúc ấy, nếu KI<1 thì tổng trở ZRA sẽ tăng lên, nghĩa là rơle tại trạm A sẽ đo được một tổng trở lớn hơn tổng trở thực tế và bảo vệ sẽ không tác động nhầm. Tuy nhiên nếu KI>1, ví dụ khi đường dây đơn nối với hai đường dây song song (hình 6.17b), bảo vệ A có thể tác động nhầm; để đảm bảo tác động chọn lọc của bảo vệ A trong trường hợp này, tổng trở khởi động của rơle tổng trở cấp II cần được tính chọn có xét đến sự giảm thấp của ZRA do ảnh hưởng của trạm trung gian.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 6.17 : Anh hưởng của hệ số phân bố dòng KI đến

sự làm việc của rơle tổng trở đặt tại trạm A.

a) KI<1 b) KI>1

Anh hưởng của tổ nối dây máy biến áp:

Khi giữa chỗ nối bảo vệ và điểm ngắn mạch có thêm các máy biến áp có tổ nối dây Y/Y (hay máy biến áp tự ngẫu), rơle tổng trở sẽ làm việc đúng, chỉ khác là giá trị ZR ở đầu cực rơle là tổng của tổng trở các đoạn đường dây và các máy biến áp tương ứng.

Vấn đề đáng quan tâm ở đây là trường hợp các máy bién áp có tổ nối dây Y/ hoặc /Y, chúng sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự làm việc của các rơle tổng trở khi xảy ra ngắn mạch hai pha.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 6.18 : Anh hưởng của máy biến áp có tổ nối dây Y/

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Bảo vệ rơ le và tự động hóa. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10749/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bảo vệ rơ le và tự động hóa' conversation and receive update notifications?

Ask