<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 8

Streshantering

Module 6

Almal beleef stres nie dieselfde nie

Aktiwiteit 1

Lees die volgende paragraaf

[LU 3.1]

Wanneer mense iets beleef wat hulle ontstel, word hulle angstig of gespanne. Hulle sê gewoonlik hulle stres nou. Dis nie swak mense, vrouens of oumense wat aan stres lei soos baie manne dink nie - nee, almal kan aan stres ly. Een of ander tyd vang die groot S jou. Hoe jy die spanning hanteer - dis wat saak maak!

Party mense kry stres soos ’n ligte verkouetjie. ’n Snuifie of twee en alles is verby. Ander mense kry dit weer soos ’n erge griep. Hulle kry swaar! Soms moet hulle mediese behandeling kry. Dis beter om ’n dokter te vra om iets voor te skryf as wat jy jouself dokter met allerhande pille, dwelms of drank. Dié klas goed maak net jou probleme op die ou einde baie groter.

Hoe weet ’n mens of jy stres het? Jy voel dit! Lees wat sê Bernadine: “As ek musiekeksamen moet speel, dan voel daar of daar skoenlappers in my maag is. Soms is dit so erg dat my hande bewe.” Nou ja, as die eksamen verby is, dan is Bernadine weer ontspanne. Sarah sê: “As ek eksamen skryf, is ek naar en my maag pyn voor ek begin.” Joseph sê: “Ek kan nie slaap as ek ’n sokkerwedstryd moet speel nie. Ek word kort-kort wakker.”

Antwoord die volgende vrae en voer die opdragte uit.

1. Is dit net swakkelinge wat stres kry? Gee ’n rede vir jou antwoord.

2. Watter maniere is die verkeerde wyse van stres hanteer?

3. Maak ’n lys van stressimptome wat in die leesstuk hierbo genoem word.

4. Watter goed (faktore) het stres veroorsaak by Bernadine, Sarah en Joseph?

5. Wat het Lennie (Aktiwiteit 1) se stres veroorsaak?

6. Dink jy Lennie se pa en ma was reg toe hulle hom uit die vertrek uitgestuur het sodat hulle “grootmensgoed” kon gesels? Gee redes vir jou antwoord.

7. Hoe het Lennie se pa en ma reageer op die nuus dat die pa nou werkloos was?

8. Dink jy hulle het die nuus goed of sleg hanteer? Wat sou jou ouers doen?

9. Dink jy volwassenes stres erger as kinders? Gee redes vir jou antwoord.

10. Sou jy ook afgeluister het soos Lennie? Verduidelik jou antwoord.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy of haar wêreld te reageer
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
3.1 faktore wat selfbeeldontwikkeling en selfmotivering beïnvloed, ontleed en bespreek;
3.2 besin oor gepaste gedrag in verskillende soorte interpersoonlike verhoudings;
3.5 ’n persoonlike plan vir die voorkoming en hantering van stres ontwerp en implementeer.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11047/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask