<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 5

Lewe en leefwyse

Module 2

Voortplanting deur sade

Aktiwiteit:

Om plante se voortplanting deur sade te ondersoeke

[lu 1.1, 1.2, 1.3, 2.3]

Voortplanting deur sade

Het jy al ooit gewonder hoekom ‘n plant sade vorm?

Opdrag:

Versamel soveel verskillende sade as moontlik (van blomme, bome, grasse, onkruide en wildebome) en plak dit in die oop spasies hieronder. Ruil met 'n vriend uit sodat jy 'n verskeidenheid het. Skryf die name van die sade onderaan, indien jy dit ken!

Probeer nou die volgende:

Kry agt boontjiesade en vier houers. Plaas twee boontjiesade tussen klam watte in elke houer. Sorg dat die klam watte die boontjiesade deeglik bedek. Die boontjies in die vierde houer moet in droë watte toegevou word.

'n Houer moet in elk van die volgende plekke geplaas word:

 1. in 'n donker kas (waarvan die deure toe is), op ‘n warm sonnige plek;
 2. in ‘n oop houer in 'n sonnige plek;
 3. in ‘n plastieksakkie wat dig toegemaak is (die sade binne die watte word in die sakkie gesit), in ‘n sonnige plek;
 4. in 'n sonnige plek, maar onthou om die watte te alle tye DROOG te hou!
 1. Maak die watte elke dag nat (nie in houer no. 4 nie), observeer daagliks (dieselfde tyd elke dag) en teken jou waarnemings aan :

Wat het met die sade gebeur?

Wat het eerste verskyn?

Hoeveel het die wortels gedurende die eerste VYF dae gegroei?

Wat het tweede verskyn?

 1. Die boontjies in houer no.4 kan nie ontkiem nie omdat hulle geen

gehad het nie.

 1. Die boontjies in houer no. 2 het .
 2. Dié in die donker kas het ..

Dit beteken dat nie nodig is vir ontkieming nie,

maar wel die wat deur die lig meegebring word.

 1. Hoekom het die sade in die plastieksak nie ontkiem nie?
 1. 'n Saad of saailing het dus die volgende nodig om te kan groei:
 1. Hoekom verskyn die kiemwortelvóór die blaartjie?
 1. In watter rigting groei die kiemwortel en hoekom?

Die blaartjie groei opwaarts op soek na sonlig om die plant in staat te stel om sy eie voedsel te produseer.

 1. Gebruik 'n stuk wol/tou om daagliks te meet hoe vinnig die kiemwortel en blaartjie groei. Maak 'n penmerk op die wol om die lengte van die kiemwortel/blaartjie aan te dui. Strek nou jou wol (van waar dit begin tot by die penmerk) langs die liniaal om die korrekte mate te kry.
 2. Antwoord nou die vraag wat ons aan die begin gevra het: hoekom vorm plante sade?

Iets nuuts: eensaadlobbige en tweesaadlobbige plante

Assessering

LU 1

WETENSKAPLIKE ONDERSOEK Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

 

Dit is duidelik wanneer die leerder:

1.1   ondersoeke beplan;

1.2   ondersoeke uitvoer en data versamel;

1.3       data evalueer en bevindinge kommunikeer;

 

LU 2

KONSTRUKSIE VAN WETENSKAPKENNIS Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

2.1   betekenisvolle inligting onthou;

2.2   inligting kategoriseer;

2.3       inligting interpreteer.

 

Memorandum

Opdrag:

b) water

c) ontkiem

d) ontkiem – lig

e) sade het lug nodig om te ontkiem, en daar is min lug in die plastieksakkie.

f) (i) lug

(ii) water

(iii) warmte

g) (i) Hoekom verskyn die kiemwortel voor die blaartjie?

Om die plant wat besig is om te ontwikkel, in die grond te anker.

(ii) In watter rigting groei die kiemwortel?

Af – om te anker – hoe dieper hoe stewiger en op soek na water/minerale ens.

i) Sodat nuwe plante kan ontstaan.

Aktiwiteit 1.3Om die lewensiklus van ‘n plant wat met sade voortplant te ondersoekLU 1.1

LU 1.2

LU 1.3

LU 2.3

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10980/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask