<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Energie-oordrag en kragte

Opvoeders afdeling

Memorandum

(a)

  • Chemiese – elektriese
  • Elektriese – kinetiese
  • Kinetiese – hitte-energie
  • Hitte-energie – chemiese

(b)

(i) Elektriese energie – klankenergie

(ii) Chemiese energie – kinetiese energie

(iii) Warmte energie – elektriese energie

(iv) Elektriese energie – ligenergie/klankenergie

(v) Elektriese energie – warmte-energie

(vi) Elektriese energie – klankenergie

(c) Speel-trekker.

  • Potensiële energie – kinetiese energie

Leerder afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om verskillende vorms van energie-omsetting te identifiseer [lu 2.3, lu 2.4]

Energie-omsetting in motorenjin

(a) In die battery van ‘n motor word chemiese energie omgesit tot elektriese energie. In die motorenjin word die elektriese energie omgesit tot kinetiese energie (bewegingsenergie). Wanneer die motor oorverhit, word die kinetiese energie omgesit in hitte-energie. Wanneer die oorverhitte enjin afkoel, word die hitte-energie weer omgesit in chemiese energie.

Identifiseer die energie-omsettings deur dit te onderstreep.

(b) Kyk na die volgende prente en sê watter energie-omsettings plaasvind.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v
(vi)

(i) _________________________________________________________________

(ii) _________________________________________________________________

(iii) _________________________________________________________________

(iv) _________________________________________________________________

(v) _________________________________________________________________

(vi) _________________________________________________________________

(c) Pret met energie-omsetting.

Maak jou eie speel-“trekker”

BENODIGDHEDE:

  • Leë garetol
  • Rekkie
  • Tandestokkies
  • Ronde skyfie kerswas met ‘n gat in die middel

METODE:

1. Ryg die rekkie deur die gat in die garetol.

2. Steek ‘n halwe tandestokkie deur die rekkie aan die kant van die garetol.

3. Sit die skyfie kerswas aan die anderkant van die garetol met die ander punt van die rekkie wat deur die gat in die kerswas gesteek is.

4. Steek die heel tandestokkie deur die rekkie aan die kerskant.

5. Wen die “trekker” op deur hierdie stokkie te draai.

6. Sit dit dan op die grond neer.

7. Watter energie-omsetting word gedemonstreer?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Energie vraagstukke

Die gebruik van energiebronne rig ernstige skade aan ons planeet aan. Ons het vroeër in die module gekyk na die voor- en nadele van fossiel- en kernbrandstowwe. Een van die nadele van kernbrandstowwe is dat die radioaktiewe afvalstowwe nie vernietig kan word nie. Wanneer daar per ongeluk van die radioaktiewe stowwe sou lek, sal dit skrikwekkende gevolge hê.

Sommige lande het nie self olie (‘n fossielbrandstof) nie en moet olie by olieprodusente koop. Die olie moet in groot olietenkskepe vervoer word. Dit gebeur dikwels dat hierdie tenkskepe langs die kus strand en massiewe olieslikke veroorsaak.

Assessering

Leeruitkomste 2: Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting interpreteer, bv.: interpreteer inligting deur kernidees in die teks te identifiseer, patrone in aangetekende data te vind en gevolgtrekkings te maak uit inligting in verskeie vorme (bv. prente, diagramme en geskrewe teks);

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder kennis toepas: pas konseptuele kennis toe deur ‘n begrip wat onderrig is met ‘n variasie van ‘n soortgelyke situasie in verband te bring.

Questions & Answers

what is digestion
Dolla Reply
does human being sperm performed in the ovary of goat
sadeeq Reply
levels of ecological study
sadeeq
no
Dolla
human sperms contains acid
Dolla
what is an artery
Dolla
big bang theory was discovered by
Sweety Reply
Georges Lemaître
Mr
the meaning of nucleus
Spring Reply
nucleus Is also known as the cell's headquarters
Feranmi
what is pathology?
Azi Reply
is the study of diseases, it's cause and development of a disease
Boadi
State the law of segregation
Theolla Reply
what is a cell
Bunmi Reply
A cell is a basic structural unit of an organism
Addo
what are molecules?
Veronica
molecule:a group of atoms bonded together, representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can take part in a chemical reaction.
Black
comapare and contrast food chain
Chengo Reply
what are the classes of biology
Oluebube Reply
Microbiology Biochemistry Botany Zoology Horticulture
Odion
what is translocation
James Reply
what is hominids
Dauba Reply
what is genetics
Musa Reply
what is meiosis?
Musa
genetics is the the study of heredity and the variation of inherited characteristics.
Black
meiosis :a type of cell division that results in four daughter cells each with half the number of chromosomes of the parent cell, as in the production of gametes and plant spores.
Black
list three vertebrate animal and three invertebrate animal
Katie Reply
lizard, goat, frog ,earthworm, housefly, tapeworm
idoko
what is meant by radial symmetry?
Boadi
what is meaning of polysaccharide
mark Reply
this is the combination of two or more monosacharide
bernard
long chain of monosacchrides joined together by glycosidic bonds
Pepper
water as a function in cell for inorganic substances
chisom Reply
hi john....wat about for mineral salts, its function in a cell and structure
chisom
hi chisom which topic is this
Ezeh
what is sepsis
Dauba
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 16, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11078/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask