<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 8

Biodiversiteit: aanpassings en oorlewing

Module 26

Oorlewing: habitat

Hoekom vind ’n mens sekere plante en diere net in sekere gebiede?

Aktiwiteit: om inligting te evalueer

Werk in pare. Teken ‘n tabel met drie kolomme met elk van die volgende bo-aan:

PLANTE:

Plantnaam

Waar groei dit?

Waarom groei dit daar?

Bespreek die bostaande vraag en voltooi dan die tabel deur enige voorbeelde waaraan julle kan dink in te vul. Gebruik voorbeelde van wilde diere en plante in hulle natuurlike omgewing. Moenie troeteldiere, plaasdiere of tuinplante gebruik nie.

DIERE:

Diernaam

Waar tref ons dit aan?

Waarom tref ons dit daar aan?

Assessering van HABITATBESPREKING:

Kon jy sinvolle antwoorde uit die bespreking kry?

[LU 1.3]

Plakkaat: groepwerk 4 - 5 leerders

Beplan ’n plakkaat om die habitatte van die diere uit jou lys aan te toon. Kies twee uiteenlopende habitatte en probeer oorspronklik wees. Sluit ten minste drie diere by elke habitat in.

 • Gebruik tekeninge of prente. Versamel dit en bring dit klas toe om die opdrag te voltooi.

Kriteria:

 • Benader die opdrag as ’n stuk navorsing en sluit die volgende stappe in:
 • Beplan die ondersoek
 • Versamel die data
 • Formuleer en kommunikeer die bevinding
 • Formuleer ’n verklarende opskrif
 • Maak die plakkaat so kleurvol as moontlik
 • Gebruik groot teksletters
 • Sluit name van groeplede in
 • Verdeel take
 • Besluit wie gaan terugvoering gee

Assessering van PLAKKAAT:

Het jy konstruktief deelgeneem aan die groepaktiwiteit deur die ondersoek te beplan (1.1), data in te samel (1.2) en bevindinge te kommunikeer (1.3)?

[LU 1.1; 1.2; 1.3]

Oorlewing in ’n Habitat

Organismes leef in ’n natuurlike omgewing waar hulle kos, water en skuiling teen vyande kan kry.

Diere sal ook paarmaats wou aantref.

Sommige organismes het spesiale aanpassings vir al die aanslae uit die omgewing.

Hierdie AANPASSINGS is ’n strategie om te oorleef.

Elke organisme se HABITAT is sy plek waar hy lewe.

Elkeen is goed aangepas vir sy NIS – dit is soos sy plek en rol in sy omgewing.

Aktiwiteit: OM INLIGTING TE INTERPRETEER EN KENNIS TOE TE PAS

Bestudeer die volgende met OORLEWINGSTRATEGIE Ë soos getoon deur bekende tuinplante en diere. Verduidelik die doel van elke aanpassing.

Die sitrus swaelstert-skoenlapper se monddele suig die nektar op. Die skoenlapper het sterk Gewone Padda Rana temporia

vlerke.

Die harige ruspe word ’n mooi maar giftige skoenlapper. Die stekelrige hare op die ruspe beskerm dit.

Die roosboom het dorings en harde blare met skerp, kort punte. Ruspes eet van die blaarrande af.

Die verkleurmannetjie het groot oë wat afsonderlik van mekaar kan beweeg. Hy het vier tone – twee vorentoe en twee agtertoe.

Hy het ’n lang, krulstert met ’n sterk greep.

Dan kan hy natuurlik ook sy kleur verander.

Die sade van die sydis-sel vorm ’n sambreel-agtige pluimpie wat ver deur die wind versprei kan word.

Bestudeer die volgende sketse en voltooi die vraag by elkeen.

Die suikerbekkie

Watter twee aanpassings sien jy?

Die janfiskaal

Hoe is die voël aangepas?

Die hottentotsgot

Hoe is die hottentotsgot aangepas?

Assessering vir AANPASSINGS:

Kon jy die korrekte afleidings tov die aanpassings maak deur informasie in kategorieë te plaas en dit te interpreteer?

[LU 2.3; 2.4]

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit is bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke kan beplan;

1.2 ondersoeke kan uitvoer en data kan insamel;

1.3 data kan evalueer en bevindinge kan kommunikeer.

LU 2

Wetenskaplike Kennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit is bewys as die leerder:

2.1 sinvolle inligting kan onthou;

2.2 inligting in kategorieë kan plaas;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

Memorandum

Oorlewing - habitat

Aktiwiteit: HABITAT-BESPREKING

 • Vra leerders om in pare hierdie bespreking te doen

Plakkaat: GROEPWERK 4-5 LEERDERS

 • Gee opdrag vooruit sodat beplanning en materiale versamel kan word

Aktiwiteit: OORLEWINGSTRATEGIEË

 • Knip-en-plak-aktiwiteit

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask