<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 5

Ontdek die verhaal van jou provinsie

Module 4

Jou provinsie se verlede: navorsingstaak

Hierdie is ‘n selfstudietaak waar jy getoets gaan word hoe goed jy bronne kan gebruik. Die oefening oor broederstroom gaan jou baie help!

‘N ARGEOLOOG SE KAART VAN BROEDERSTROOM

Uit : C. Malherbe (e.a.), Nuwe leefwyse, Nuwe landskap , p. 32.

Argeoloë het heelwat dorpies gevind wat gedurende dieselfde tyd gebou is. Broederstroom is tussen 350 - 600 n.C. bewoon. Argeoloë van 'n universiteit het dit na 'n deeglike soektog gevind. Die omgewing is bebos met genoeg water naby. Twee dae se stap daarvandaan is grasvelde. Bewyse is gevind dat ronde huise met kleivloere, waarvan die grootstes omtrent 6 m in deursnee is, opgerig is. Kleipotte van verskillende vorms en groottes is gevind. Ystererts, wat daar naby op die grond gelê het, is gebruik vir smeewerk.

Aktiwiteit:

Om tussen feite en menings te onderskei

Lu 1.2

(a) Kyk of jy tussen feite en menings oor Broederstroom kan onderskei.

1. Broederstroom is in Natal geleë (wenk: sien kaart by vorige leereenheid).
2. Dié inwoners het veral vee aangehou.
3. Die eerste inwoners het hul huise in die suidelike deel van die dorp gebou.
4. Broederstroom het later in 'n oostelike rigting uitgebrei.
5. Teen 600 n.C. was die dorpie verlate en die grond bedek. Tog het die mure behoue gebly.

(b) Bestudeer meegaande sketse en verduidelik daarna vir jou maat die gebruik daarvan. Verskaf feite van belang.

(c) Beeste was vir die vroeë boere baie belangrik! As jy die korrekte woord in kolom A met B kan verbind, sal jy sien waarom:

A B
Bees Klere en skilde
Vleis Houers
Vel Ete vir besondere geleenthede
Horing Messelklei
Mis Teken van rykdom en status

(d) Gebuik jou eie sketse om aan te toon hoe vrouens en mans se pligte by Broederstroom normaalweg kon verskil het. (Wenk: vermy menings!)

SPESIAAL!

Die vroeë boere was baie knap in die kuns van kleibakkery en vlegwerk. Ontwerp nou jou eie kookpotjie van klei of ‘n gevlegde matjie. Vra iemand om vir julle dié kuns in die klas te kom demonstreer.

(e) Jou onderwyser gaan vir jou ‘n kort navorsingstaak gee oor jou provinsie.

Assessering

LU 1

GESKIEDKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

1.1 bronne vind:

  • met leiding bronne kies wat nuttige inligting oor die verlede bevat;

1.2 met bronne werk:

  • inligting uit ‘n verskeidenheid van bronne opteken en kategoriseer;

1.3 vrae beantwoord:

  • volhou om inligting uit bronne te gebruik om vrae te beantwoord oor mense, gebeure, artefakte uit die verlede.

Memorandum

Aktiwiteit

a) Mening: Noordwes-Provinsie (voorheen Suidwes-Transvaal)

Feit

Mening: Noordwestelike rigting

Feit

Mening: Vloer en fondamente bly behoue

b) 1. Skoffelkop 2. Bergplek (mielies, graan) 3. Bylkop

c) Bees: Rykdom&status

Vleis: Ete

Vel: Klere&skilde

Horing: Houers

Mis: Messelklei

d) Mans: Jag, versorg vee, verdedig gesin en besittings, ploeg, maak wapens, bou hutte.

Vroue: Versamelaars, bewerkers, pottebakkers, vleg mandjies en matte, kook kos, hou hut netjies, plant en oes, dakke regmaak.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: geskiedenis graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10987/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: geskiedenis graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask