<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 4

Materie en stowwe

Module 57

Die gevare van besoedeling

Aktiwiteit:

Om die gevare van besoedeling te kan bespreek en ‘n verskil te probeer maak

[lu 3.1.2, 3.2.1]

Ongelukkig kan materie besoedeling veroorsaak. Ons almal weet hoe belangrik dit is om ons omgewing te bewaar en besoedeling so ver as moontlik te probeer verhoed.

Kom ons gaan stap op ons skoolterrein. Kyk goed na jou omgewing en skryf jou bevindinge neer.

Skryf vier goeie dinge neer wat jy op die skoolterrein sien.

Skryf vier dinge neer wat jy gesien het wat jou ontstel, of wat ons omgewing negatief kan beïnvloed.

Kies nou een van die negatiewe dinge en skryf ‘n brief aan die skoolhoof om ‘n voorstel te maak hoe ons die probleem kan oplos.

Geagte __________________________

Laat ‘n onderwyser of ‘n lid van die leerderraad ‘n aankondiging oor die interkom maak oor die probleem en ‘n beroep op die leerders doen om iets daaromtrent te doen.

Rolspel: Jy is ‘n televisieverslaggewer. Jy moet verslag doen oor die toestand oor julle skoolterrein na pouse.

Bespreek nou metodes om besoedeling hok te slaan. Maak ‘n plakkaat en plak dit teen die muur voor julle klas.

Bespreek die nut van vullisverwydering deur die munisipaliteit. Vind uit hoe dit in die ou dae verwyder is en hoe die higiëniese omstandighede deur die jare verbeter het.

Kom ons gebruik afvalmateriaal en maak vir

Gemorsjors

  1. Kry ‘n lekker groot boks en trek dit oor met enige papier of karton wat weggegooi moet word.
  2. Maak vir hom ‘n gesig van ‘n kleiner boks en plak dit vas.
  3. Maak vir hom ore, ‘n neus, oë en ‘n mond met enige afvalgoed.
  4. Maak vir hom arms, bene en voete.
  5. Bêre hom in julle klas en gooi alle herwinbare papier daarin.

Maak klein plakkaatjies van idees om besoedeling te bestry en hang dit op ‘n vislyn dwarsoor julle klas. Gebruik skuifspelde om dit op te hang.

Assessering

LEERUITKOMS 3: WETENSKAP, DIE SAMELEWING EN DIE OMGEWING Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon .

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.1 wetenskap en tegnologie in die konteks van geskiedenis en inheemse kennis verstaan, bv.

3.1.2 beskryf maniere om boodskappe oor lang en kort afstande te stuur.

3.2 die impak van wetenskap en tegnologie verstaan, bv.:

3.2.1 noem hoekom lopende water in ‘n huis mense se lewens makliker kan maak.

Memorandum

Besoedeling is ‘n ernstige probleem. As ons jeug dit goed verstaan en iets daaromtrent doen, kan die probleem beheer word. Beklemtoon dit baie, dit sal sommer die terrein, die klaskamer en die dorp skoon hou!

Morsjors

Maak dit ‘n klasaktiwiteit. Die kinders behoort dit baie te geniet!

Questions & Answers

what is price surveillance?
Berry Reply
what is demand
Oluchi Reply
what are two classical macroeconomics and what're their theories say about their equations?
AMARA Reply
what is the formula for calculating elasticity
aza Reply
mpp÷APP
Umar
what is elasticity of demand?
Rita Reply
hello
Osanday
hi
SHERO
Causes of economic growth
pierre Reply
What is elasticity of demand
pierre
What are the causes of economic growth
pierre
economic growth, establishment of industry, encourage of investor's, farm productivities, creation of institutions, construction of good road etc
Oyewale
elasticity of demand can be said to be the responsiveness of demand to a change in prices
fateemah
impact of collusion in the economy referring to inefficiencies illustrated by means of graph
nondumiso Reply
The Factor price will determine the choice of techniques to produce.Expantiate
dajan
what is elasticity of demand?
Etta Reply
state and explain two types of demand
Etta
Institution involved in money market
Gande Reply
what is Economics
Kwame Reply
Economic is the study of scarcity
Kolade
Economics is the study of a lot of things. It is split up into two areas of study, Microeconomics and Macroeconomics. Microeconomics is the study of an individual's choices in the economy and Macroeconomics is the study of the economy as a whole.
The
Economics is a science that studies human scarcity
Agnes
What is Equilibrium price?
Agnes
Equilibrium is the market clearing price. The point at which quantity demanded equals quantity supplied. The point at which the supply and demand curves intersect.
The
Equilibrium price*
The
Refers to the study of how producers use limited resources to satisfy human unlimited wants
Gatoya
why is economics important
Derrick Reply
why economics important
feleke
What will you do as a consumer if you are not at equilibrium?
chukwu Reply
am new I will like to know about the graph relationship
Gloria Reply
comment on WTO principle on trading system. trade without discrimination
Omben Reply
optimize z=f(x,y)=6x²-9x-3xy-7y+5y²
Alex Reply
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11097/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask