<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aktiwiteit 4:

Om afleidings uit koerantberigte te maak

[lu 1.5]

 • Versamel koerantberigte oor die onderwerp en vertoon dit op jul uitstalbord. Berigte wat op ‘n oplossing vir enige soort probleem rondom VIGS dui, moet op ‘n bepaalde manier aangedui word. Besluit self hoe.

Aktiwiteit 5:

Om afleidings uit koerantberigte te maak

[lu 1.5]

 • Lees weer ‘n keer die koerantberig op bl. 40 oor die VIGS ramp wat ons land in die gesig staar, dink ‘n bietjie daaroor en bespreek dit met jou maats. Dit behoort duidelik te wees dat as daar nie vinnig ‘n plan met die verspreiding van die MI Virus gemaak word nie, Suid-Afrika op ‘n ramp sal afstuur.
 • Skryf ‘n paragrafie of twee oor die moontlike probleme waarin jy die volgende woorde en frases gebruik:

V oorsien jou paragraaf van ‘n treffende opskrif.

Aktiwiteit 6:

Om afleidings uit koerantberigte te maak

[lu 1.5]

 • Teen die einde van die koerantberig word iemand aangehaal wat gesê het: “Die oplossing vir die probleem begin by myself.” Sê in een sin wat julle dink hy bedoel het.

Aktiwiteit 7:

Om verslag te doen oor aanpassings op verskillende terreine

[lu 3.1]

Om te oorleef, moet jy aanpas.

Aanpassing is oorlewing.

Hy wat nie aanpas nie, sal nie oorleef nie!

Omdat hulle nie kon aanpas nie, kon hulle nie oorleef nie!

 • Hierbo word dieselfde waarheid op vier maniere gesê. In die lig van die gevaar wat VIGS vir Suid-Afrika inhou, is dit duidelik dat baie aanpassing nodig is vir oorlewing.
 • Bespreek die aanpassing wat op die volgende terreine gemaak moet word om die uitdagings die hoof te bied, en doen verslag aan die klas:
 1. die versorging van weeskinders;
 2. ‘n fabriek se geskoolde werkers word sieker en minder;
 3. die Departement van Gesondheid se kostes verdubbel elke jaar;
 4. die opvoeding.

Aktiwiteit 8:

Om die simboliek van die vigsstrikkie te verduidelik

[lu 1.5]

 • Ons sien so baie dat mense ‘n rooi strikkie dra. Wat sou die doel daarmee wees?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 inligting relevant vir die ondersoek uit eenvoudige grafieke, kaarte en statistiese bronne organiseer en interpreteer [werk met bronne];
1.5 inligting gebruik om antwoorde, alternatiewe en moontlike oplossings voor te stel [die vraag beantwoord];
1.6 verslag doen oor die ondersoek deur bewyse uit die bronne te gebruik, insluitend kaarte, diagramme en grafika, en waar moontlik rekenaars in die aanbieding gebruik [die antwoord oordra].
LU 3VERKENNING VAN VRAAGSTUKKEDie leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 uitdagings vir samelewings en nedersettings identifiseer, met ‘n fokus op bevolkingsgroei en -verandering [identifiseer die vraagstuk];

Memorandum

Aktiwiteit 1:

 • Hierdie getalle sal jaarliks verander.
 • 2002 4 000 000 MIV+ 380 000 vigswesies
 • 2003 4 700 000 MIV+ 450 000 vigswesies en dies meer . . . . . . . .
 • Afhangende van die leerders se behendigheid met die aflees van die statistiek, sal antwoorde verskil.
 • Die kleiner verskille maak nie saak nie. Die doel van die oefening is om die leerder ‘n besef van die omvang van die probleem te gee – om hom dit self te laat vasstel.

Aktiwiteit 5:

Die doel is om te kyk of die leerders die begrippe in die konteks van die Suid-Afrikaanse situasie kan vertolk. Woorde kan in enige volgorde gebruik word.

Die geskoolde werkmag “verdwyn” en fabrieke sal probleme met hul produksie ondervind.

Koopkrag van gemeenskappe neem af omdat geld aan die mediese versorging van siek gesinslede bestee word.

Soldate en polisielede wat MIV-positief is en siek word, veroorsaak dat die veiligheid van die land bedreig word en misdaad verder sal toeneem.

Die versorging van miljoene weeskinders sal ‘n groot las op oorblywende gesinslede en die staat wees.

Aktiwiteit 6:

Moontlikhede:

hy moet sy houding teenoor die siekte verander

hy moet alles in sy vermoë doen om die probleme op te los

Aktiwiteit 7:

 1. ‘n Spesiale beleid om die kinders teen die aanslae van die lewe te beskerm, sal geformuleer moet word.

of

Nuwe soorte weeshuise sal beplan en gebou moet word.

 1. Groter meganisasie (maar dit skep weer ander probleme).
 2. Alle departemente se begrotings sal aangepas moet word om geld vir gesondheidsorg vry te stel.
 3. Mense (kinders sowel as volwassenes) moet opgevoed word om eerstens die verspreiding van MIV te beperk, en tweedens die gevolge van VIGS te hanteer/bestuur.

Aktiwiteit 8:

Mense moet bewus gemaak word van MIV/VIGS. Dit is ‘n werklikheid vir almal, en nie iets wat net ander mense affekteer nie.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11020/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask