<< Chapter < Page Chapter >> Page >
  • Taxi A benodig 36,78 liter petrol om sy tenk vol te maak. Om taxi B se tenk te vul, word 29,9 liter petrol ingegooi. Hoeveel meer liter petrol was nodig vir taxi A?
  • Mev. Mmbolo maak gordyne vir haar skool se nuwe klaskamers. As sy vir die grondvloer 172,5 m materiaal benodig en vir die boonste vloer 98,75 m, wat is die verskil in meter wat vir die twee vloere benodig word?
  • Ná die winterreëns het twee damme op ‘n boer se plaas onderskeidelik 459,23 kℓ en 263,587 kℓ water gehad. Wat is die verskil tussen die hoeveelheid water in die twee damme? Gee jou antwoord in kℓ.
  • Die verskil in massa tussen twee diere in die wildtuin is 4,963 kg. As die swaarste een ‘n massa van 75,23 kg het, wat is die massa van die ander een?

2. Vergelyk nou jul antwoorde met dié van ‘n groep wat dieselfde probleem moes oplos.

3. Verduidelik jul oplossing aan die res van die klas.

4. Hou ‘n klasbespreking oor die verskille / ooreenkomste in jul metodes.

Aktiwiteit 5:

Om ‘n reeks strategieë te gebruik om oplossings te kontroleer en om die redelikheid van die oplossings te beoordeel [lu 1.11]

1. Ons het so pas ‘n paar probleme opgelos en lekker gesels oor die verskillende maniere wat gebruik is om die antwoorde te bepaal. Werk nou saam met ‘n maat. Lees die volgende probleem en werk dan deur die oplossings. Maak seker dat jul goed verstaan presies hoe die antwoord bereken is.

Aftrekking

’n Restaurant gebruik 9,786 liter melk tydens ontbyt en 5,463 liter vir aandete. Hoeveel minder liter melk word vir aandete gebruik?

1.1 Ek moet 9,786 – 5,463 bereken

Ek trek eers die heelgetalle af: 9 – 5 = 4

Dan trek ek die duisendstes af: 6 1000 size 12{ { {6} over {"1000"} } } {} 3 1000 size 12{ { {3} over {"1000"} } } {} = 3 1000 size 12{ { {3} over {"1000"} } } {}

Ek trek nou die honderdstes af: 8 100 size 12{ { {8} over {"100"} } } {} 6 100 size 12{ { {6} over {"100"} } } {} = 2 100 size 12{ { {2} over {"100"} } } {}

Laastens trek ek die tiendes af: 6 10 size 12{ { {6} over {"10"} } } {} 3 10 size 12{ { {3} over {"10"} } } {} = 3 10 size 12{ { {3} over {"10"} } } {}

Nou tel ek die antwoorde bymekaar: 4 + 3 10 size 12{ { {3} over {"10"} } } {} + 2 100 size 12{ { {2} over {"100"} } } {} + 3 1000 size 12{ { {3} over {"1000"} } } {} = 4.323

Die verskil is dus 4,323 liter.

1.2 Ek doen dit presies net soos gewone aftrekking, maar ek skryf net die kommas presies onder mekaar:

9,786

− 5,463

4,323

Die restaurant gebruik 4,323 liter melk minder.

2. Wie se metode verkies jy?

Hoekom?

Aktiwiteit 6:

Om te bereken deur seleksie en gebruik van bewerkings wat geskik is (addisioneel)

[lu 1.8.8]

1. Gebruik nou enige metode en bereken die volgende sonder ’n sakrekenaar:

1.1: 6,42 - 2 98

1.2: 7,23 - 4,57

1.3: 8,123 - 3,545

1.4: 9,236 - 3,457

2. Kontroleer jou antwoorde met ’n sakrekenaar.

Kopkrapper!

Bereken 5 – 1,426

Aktiwiteit 7:

Om probleme in konteks op te los [lu 1.6.2]

Uitdaging!

Hierdie taak kan jy in jou portefeulje plaas. Lees net eers die kriteria vir assessering goed deur voordat jy begin. Vra jou opvoeder vir die nodige papier.

1. Soek voorbeelde van desimale breuke in jou plaaslike koerant / tydskrif. Knip dit netjies uit en plak dit op ‘n vel papier.

1. Skryf die desimale breuke as gewone breuke langs- of onderaan.

2. Bereken nou die verskil tussen die grootste en die kleinste desimale breuk.

3. Bereken die som van die twee grootste desimale breuke.

4. Maak ‘n lys van voorwerpe waarvoor jy nie desimale breuke sal gebruik nie. Maak ‘n netjiese skets van dié voorwerpe.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Getalle, Verwerkings en VerwantskappeDie leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 die volgende getalle herken en voorstel, sodat dit beskryf en vergelyk kan word:
1.3.3 desimale breuke in terme van 0,5; 1,5; 2,5, ensovoorts, in konteks van meting;
1.5 ekwivalente vorms van die bogenoemde getalle herken en gebruik, insluitend:
  • desimale breuke in terme van 0,5; 1,5; 2,5, ensovoorts, in die konteks van meting;
1.6 probleme in kontekste oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder, soos:
  • meting in konteks van Natuurwetenskappe en Tegnologie;
1.8 deur geskikte bewerkings skat en bereken vir die oplossing van probleme in verband met die volgende te kies en gebruik:
  • (addisioneel) optel van positiewe desimale tot twee desimale syfers;
1.9 hoofberekenings uitvoer wat die volgende behels:1.9.1 optelling en aftrekking;1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle tot minstens 10 x 10;
1.10 ‘n verskeidenheid tegnieke gebruik om sowel skriftelike as hoofberekeninge met heelgetalle te doen, insluitend:1.10.2 opbou en afbreek van getalle;1.10.5 gebruik van ‘n sakrekenaar;
1.11 ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om oplossings te kontroleer en die redelikheid van oplossings te beoordeel.
LU 2
Patrone, funksies en algebraDie leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.6 bepaal, deur bespreking en vergelyking, die ekwivalensie van verskillende beskrywings van dieselfde verwantskap of reël wat soos volg voorgestel word:
2.6.3 met getalsinne.

Memorandum

AKTIWITEIT 2

3. Eintlik presies dieselfde.

AKTIWITEIT 3

1. 1.1: 157,727

1.2: 44,519

1.3: 142,498

1.4: 290,126

2. 4,5 m

KOPKRAPPER

0,8: 2,4: 1,9

0,7: 0,3: 2,5: 2,1

0,2: 0,9: 2,7;

AKTIWITEIT 6

1. 1.1: 3,44

1.2: 2,66

1.3: 4,578

1.4: 5,779

KOPKRAPPER

3,574

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask