<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aktiwiteit 5:

Om kommunikasienetwerke in te span om globale navorsing te doen

[lu 2.2]

Die geweldige uitbreiding van kommunikasienetwerke gedurende die afgelope paar jaar kan aangewend word om meer globale navorsing te doen oor die landbousektor. Inligting oor die verbouing van ‘n spesifieke plant kan gelukkig wêreldwyd gedeel word met ander landbouers wat soortgelyke gewasse wil aanplant, of soortgelyke probleme daarmee ondervind.

 1. Skryf ‘n toekomsverhaal of drama oor wat sal gebeur as die landbou verdwyn en die grond deur nywerhede of behuising ingeneem word.
 2. Het dit al gebeur dat die landbousektor in julle area bedreig word?
 3. Waarom verkoop mense soms hul kosbare landbougrond?

Aktiwiteit 6:

Om te bepaal of mense bewus is van aspekte wat nadelig inwerk op die omgewing

[lu 2.2]

Omgewingsaspekte wat tans aangespreek moet word, sluit in armoede, agteruitgang van die omgewing, die erosie van genetiese hulpbronne, asook die onsekerheid rondom die beskikbaarheid van voedsel. Dit is alles faktore wat ‘n land se ontwikkeling terughou en die inwoners benadeel. Hierdie sake kom nie vanself reg nie; die inwoners van elke land moet daarvan bewus gemaak word en bereid wees om iets daaraan te doen. Elkeen moet ‘n “groen gewete” ontwikkel.

 1. Hoe verstaan jy die uitdrukking “groen gewete”?
 2. Wat is jou bydrae tot die voorkoming van hierdie aspekte wat nadelig inwerk op die omgewing?

Aktiwiteit 7:

Om wetenskaplike ontwikkeling te bespreek wat verseker dat voedselproduksie in pas bly met die bevolkingsgroei

[lu 2.3]

Die wetenskap word beskou as ‘n belangrike faktor in die oplossing van die probleme wat genoem is. Daar was onlangs drie belangrike wetenskaplike ontwikkelings wat kan help om te verseker dat voedselproduksie in pas bly met die bevolkingsgroei:

– Die verantwoordelike gebruik van biotegnologie (geen oormatige of skadelike gebruik van bemesting, gifstowwe, genetiese manipulasie, ens. nie).

– Beter bestuur en beheer van die natuurlike hulpbronne (beskerming, bewaring en ontwikkeling van water, grond, bome, plante en gewasse).

– Aanwending van die inligtingsrewolusie (die toepassing van nuwe inligting en uitvindings wat beskikbaar kom).

Verskaf voorbeelde van bogenoemde om te wys dat hierdie kennis prakties toegepas kan word om ‘n verskil te maak.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en –prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 gevolgtrekkings oor inligting uit bronne soos foto’s, kaarte, atlasse, grafieke en statistiek ontleed en maak [werk met bronne];
1.5 inligting in die veld waarneem en dit opteken [werk met bronne];
1.7 verslag doen oor kennis wat tydens die ondersoek verkry is deur ‘n redenasie en interpretasie gegrond op inligtingsbronne te formuleer; gebruik kaarte, diagramme en grafika; gebruik, waar moontlik, rekenaars in die aanbieding [dra die antwoord oor].
LU 2
AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 ‘n beredeneerde verduideliking van sommige benaderings tot ontwikkeling verskaf [mense en plekke];
 1. maniere waardeur Wetenskap en Tegnologie ‘n positiewe en negatiewe invloed op ontwikkeling het, identifiseer [mense en hulpbronne];
2.3 verduidelik hoe volhoubare ontwikkeling ‘n positiewe uitwerking op mense, plekke en omgewings kan hê [mense en omgewing

Memorandum

AKTIWITEIT 3:

Dit beteken dat die oordeelkundige gebruik van plaagdoders groot voordele vir die landbou inhou, maar dat die onoordeelkundige gebruik ongelukkig ook groot skade aan ekosisteme kan aanrig.

Hoe werk dit? Ekosisteme bestaan uit verskillende voedselkettings en voedselwebbe. Jou onderwyser sal dit aan jou verduidelik.

Hierdie voedselkettings bestaan uit verskillende trofiese vlakke.

VOORBEELD : gras - skaap - mens

Of

gras - sprinkaan - padda - slang - arend

Die gifstowwe word op die plante gegooi om die sprinkaanplaag uit te roei. Nou eet die paddas die vergiftigde sprinkane en hulle word vergiftig, ens. So word die gif deur die trofiese vlakke gedra totdat die roofvoëls vernietig word. Dit is ‘n bekende feit dat die gif al hoe meer gekonsentreerd raak soos wat dit deur die trofiese vlakke na bo beweeg.

 • So kan ‘n hele ekosisteem vernietig word.
 • Grond kan vergiftig word deur die verrotting van die karkasse.
 • Waterbronne kan besoedel word.
 • Ander gediertes kan boere nou begin pla omrede die roofvoël uitgewis is.

AKTIWITEIT 4:

 1. Ja
 2. Ja

AKTIWITEIT 5:

c) - Negatiewe faktore soos, plaasmoorde, hoë insetkoste van boerdery, oorproduksie, swak waarde van die rand, lae pryse vir landbouprodukte , gebrek aan dienste, ens.

- Wins maak

- Verstedeliking

AKTIWITEIT 6 :

 1. Moet bewus wees van die belangrikheid van die behoud van plantegroei, dierelewe, ekosisteme, ens. Bewaringsbewus wees.
 • Moenie besoedel nie
 • Moenie vermors nie
 • Herwinning
 • Besparing
 • Opvoedingsprogramme

Questions & Answers

how environment affect demand and supply of commodity ?
Amos Reply
Wht at the criteria for market ?
Amos
what is difference between monitory policy and fiscal policy?
Malik Reply
monetary policy is a policy thrust by National Govt(CBN) to influence government spending, purchase &taxes
Frank
necessity of economics
Pamela Reply
I will say want,choice,opportunity cost,scarcity,scale of preference
Alao
what is monopoly market.How price output are determined under monopoly market
bisham
b) Monopoly market is an impecfect market where s single firm having the innovation to produce a particular commodity.Prices are determined through output since there are no other competitive.
Frank
Monopoly market:firm has market power & does not respond to market price
Frank
Explain the process of price determination under perfect competition market with suitable diagram
bisham Reply
Price determination under perfect competition via this process :firms have no market power to influence price rather firms respond to market price.
Frank
price is different from demand- demand is amount of commodity
Effah Reply
demand is amount /quantity of commodity a potential buyer is willing to buy at a given price at market
Frank
demand is a desire of customer on commodity with the ability to pay it and willing to buy it at given price of commodity
Harika
demand is price of what
Faith Reply
show that shortrun average cost
Baby Reply
what is economics
Mbah Reply
what is money
Mbah
what is money
Mbah
Difine macro economics
agaba
money is a medium of exchange between goods and services,maybe inform of currency.
Wesonga
Economics is study of how human beings strive to satisfy numerous wants using limited available resources.
Wesonga
how do you find the maximum number of workers the firms should employ order to produce where there are increasing returns
Jane
what are implications of computing national income?.
agaba
pl
MUDASIRU
what is the formulae for calculating national income
MUDASIRU
it calculated by value added method
Praveen
classify the production units like agriculture, banking, transport etc
Praveen
money is anything that is generally acceptetable for human
Ogbaji
Estimate the net value added(NVA) at fixed cost by each industrial structure
Praveen
definition of unemployment
Adam Reply
what are the causes of unemployment?
Mbubi Reply
The main causes of unemployment are listed below. 1. Frictional unemployment 2. Cyclical unemployment 3. Structural unemployment
assani
We can also categorize the causes on a broader sense as: 1. Political and 2. Social cause As unemployeement root causes are embaded in this two.
Yonathan
would opportunity cost exist if there was no scarcity?
assani
yes just because the opportunity cost arose when there is Alternative to choose among the alternatives.
BADAMASIU
I am thinking that, if our resources were unlimited, then there wouldn't be any need to forgo some wants. Hence the inexistence if opportunity cost
assani
Politics
Job
politics has done what?
assani
consider time assani
Mary
I'm Emmanuel,...I taught the main cause is the change in gov't.
Emmanuel
...Lack of capital to set up a firm respectively
Emmanuel
🙈
Emmanuel
I would like to bring in Educational levels can also be the cause the cause of the problem respectively
Emmanuel
I think the main causes of unemployment is lack of INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OVER POPULATION OVER DEPENDENT ON GOVERNMENT LACK OF SELF EMPOWERMENT...
ananti
lack of skills among the new generation is the serious issue.
Vishal
Where I come from , I don't see why education or personal aspects seem to do with unimployment, technically the motivation and eigerness in all works of live is there , dispite the cultural influence and physical bearriors;the thing we lacking is Government Support and open market ethics.
Joe
sorry about that-(repation). We have a over powering ethical political system that's displacing the marketing asspects of economy and causing large scale unemployment right across the board...
Joe
can someone Explain Expansionary Monetary Policy and Contractionary Monetary Policy Using one of the instrument of Monetary Policy? Please am kinda lost here?. ta
Emmanuel Reply
using a graph show the case of substitute and compliment goods
Ade Reply
can anyone give me a simple explanation to Five Sector Macroeconomics?
Emmanuel
Can someone please define what economics is
jason Reply
economics simply is a social science subject that study human behavior.
dajan
economics is a social science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means that has alternative uses
Alao
Can someone please tell me how to calculate GDP
Emmanuel
emmanual kapal to calculate GDP (Gross Domestic Product) has three method in calculating it (1)income approach (2) expenditure approach (3) value added method
Alao
thanks Alae
Emmanuel
u are welcome
Alao
in basic terms economics is revered to as battery system, it date back to when Men sees the need to exchange sapless goods and produce to gain , either wealth , basic necessities or to establish trading ties for personal benefit or social asspects in terms of coexistence and continuity, future .
Joe
what is the law of demand
Berlinda Reply
keep other thing constant, when the price increases demand decrease when the price decreases demand increases of the commodity.
sj
all things being equal,quantity demanded decrease as price increase and increase as price decrease
Seth
there's practial joke to it ..." the higher the demand ; scarcity, increase in production and drop in quality"... quite the controversy - for example China vs Europe, United States and we are all boxed up in between somewhere...
Joe
Other thing remain constant the low price of commodity the high quantity of commodity and vice versa is true
Baraka
Explain Effective demand
Anita Reply
What is effective demand
Anita
like Modi is in demand...best example of effective demand
Pranav
Don't get you
Anita
Anita you mean you don't get me or who?
Onyeking
level of demand that represents a real intention to purchase by people with the means to pay
Pranav
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask