<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Hou bene oop en knieë gebuig en lig jou voete om die beurt terwyl jy op een plek bly (herhaal agt keer).
 • Bring voete na mekaar toe en loop op die plek (agt tellings).
 • Loop op een plek met voete bymekaar en dan oop vir agt tellings.
 • Loop op een plek – lig arms op en af (herhaal agt keer).
 • Loop op een plek – herhaal asemhalingsoefening.
 • Die opwarming moet nie minder as drie minute en nie langer as vyf minute duur nie.
 • Jy moet regdeur hierdie oefening normaal asemhaal.

Aktiwiteit 3:

Om wedersydse vertroue met ‘n dansmaat te bewerkstellig

[lu 4.1]

 • Om jou in staat te stel om jou dans suksesvol uit te voer moet jy vertroue bewerkstellig tussen jouself en jou maat.

Jou maat moet dieselfde lengte as jy wees.

 Kyk na jou maat – hou albei hande vas – sit julle voete so na as moontlik aan mekaar en trek terug met jou gewig.

 Hou hierdie posisie vir ‘n ruk.

 Staan langs jou maat en kyk na voor – hou een hand vas – sit julle voete so naby aan mekaar as moontlik en trek van mekaar af weg.

 Verander hande terwyl julle na agter draai.

 Staan met jou rug na jou maat – val agtertoe en laat jou maat toe om jou te vang – neem beurte.

 Kombineer hierdie oefeninge en vorm ‘n sekwens.

 Ondersoek eenvoudige armbewegings.

 Ondersoek draaibewegings.

 • Nota: Hierdie oefening moet gedoen word sonder om jou stem te gebruik omdat jy moet konsentreer op balans en tydsberekening.

Aktiwiteit 4:

Om ‘n huweliksdans te verduidelik en te demonstreer

[lu 4.1]

 • Die vorige vertrouensoefening dien as voorbereiding vir die Huweliksdans. Hierdie dans word in pare gedoen.

Gebruik die inligting oor ‘n huweliksritueel wat jy nagevors het, en doen die volgende:

 Demonstreer jou huweliksritueel aan die res van die klas.

 Kies een dans van al die danse wat in die klas gedoen is.

 Beweeg in lyne en sirkels soos in ‘n optog.

 Werk met oop- en toebewegings, swaaibewegings en draaibewegings om samehorigheid voor te stel.

 Werk aan motiewe gebaseer op buig, lig, reik, sak, hurk, oop, toe, draai, kniel, gesamentlike beweging, lei en volg.

 Deel idees en bou aan ‘n seremoniële huweliksdans gebaseer op stadige, bewegingspatrone, duidelike liggaamsvorms en vergrote en oordrewe gebare.

 Kies ritualistiese musiekstukke met definitiewe ritmes van verskeie kulture.

 Bespreek die verskille in geestelike uitdrukking.

 Ondersoek die emosies betrokke in ‘n huwelikseremonie.

 Ondersoek kostuums en rekwisiete betrokke by ‘n huwelikseremonie.

Aktiwiteit 5:

Om na dansoefeninge op die regte manier af te koel en te strek

[lu 4.1]

 • Dit is belangrik om die spiere wat gebruik is gedurende die oefeninge te strek, anders sal jy “stywe” spiere vir die volgende drie dae ervaar.

Kies musiek met ‘n stadige tempo.

 Lê op jou rug op die vloer – arms bo jou kop uitgestrek – bene reguit.

 Strek jou liggaam deur met jou hande te reik en jou tone te punt (behou strek vir agt tellings en ontspan).

 Bring arms af na sye.

 Buig jou knieë, maar hou jou voete op die vloer.

 Bring een been na jou bolyf – trek die been met albei hande na jou bolyf toe – jou knie is nog steeds gebuig (behou vir agt tellings).

 Maak die been reguit en trek die reguit been na jou kop toe (moenie die strek forseer nie). Behou vir agt tellings.

 Ruil bene om.

 Bring albei bene gebuig na jou bolyf en trek jou bene in met albei hande – lig jou kop en skouers effens. (behou vir agt tellings).

 Laat sak jou bene na links – hou jou bolyf en skouers op die vloer – arms uitgestrek na die kante.

 Ruil om na regterkant.

 Bring bene weer na middel – sit regop – knieë gebuig – hande op knieë – maak jou rug reguit – trek jou bolyf deur jou bene met jou hande op jou knieë.

 Kom stadig orent deur jou boude van die vloer af te lig.

 Krul stadig op – hou bene gebuig – kop kom laaste op.

 Skud alle beweeglike liggaamsdele.

 • Alle strekke moet vir agt tellings gehou word.
 • Die afkoel en strek moet nie korter as drie minute ennie langer as vyf minute wees nie.
 • Alle strekke moet stadig uitgevoer word om beserings te voorkom.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om te analiseer en om ‘n verskeidenheid vorme van kommunikasie en uitdrukking in Kuns en Kultuur te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
MUSIEK (4.4)
 • musiek wat die simboliek van rituele kan navors, skep en aanbied.
DRAMA (4.2 - 4.3)
 • ‘n kulturele ritueel (religieuse seremonie of sosiale viering) dramatiseer en die gebruik van drama-elemente (bv. patroon, repetisie, sekwens) demonstreer; en
 • die belangrikheid van hierdie ritueel aan die deelnemers kan verduidelik.
DANS (4.1)
 • ‘n sang-en-dansritueel kan navors, probeer en verduidelik (bv. slangdans, rietjiedans, stokdans) deur te verwys na die doel en struktuur – patrone, herhaling en sekwens; en
VISUELE KUNS (4.5 - 4.6)
 • die gebruik van verskeie artefakte in kulturele rituele kan demonstreer en beskryf; en
 • muurskilderye in eie gemeenskap as ‘n vorm van kommunikasie kan navors met die klem op die beoogde boodskap, teikengroep, tegnieke, gepaste materiale, tekens en simbole.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask