<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Het jy geweet?

2 5 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{5} } } } {} is ’n egte breuk. Die teller is kleiner as die noemer.
9 4 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{4} } } } {} is ’n onegte breuk. Die teller is groter as die noemer.
1 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} is ’n gemengde getal . ’n Gemengde getal is altyd groter as 1 en bestaan uit ’n heelgetal (1) plus ’n breuk ( 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} ).

Aktiwiteit 3:

Om te bereken deur bewerkings wat geskik is te gebruik om gewone breuke op te tel [lu 1.8.3]

1. Kan jy nog onthou hoe ons breuke bymekaar tel? Kom ons kyk. Werk saam met ’n maat. Maak beurte om die antwoorde te sê. Kies enige twee breukdele en tel hulle bymekaar. Gee jou antwoord eers as ’n onegte breuk en dan as ’n gemengde getal.

Vra jul opvoeder se hulp as julle twyfel.

1.1
1.2

6 tot by 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}

Aktiwiteit 4:

Om ekwivalente vorms te herken en te gebruik [lu 1.5.1]

1. Kyk goed na die volgende vrae en voltooi dit so netjies soos jy kan.

EKWIVALENTE BREUKE

Kleur 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} van die figuur blou in:

 • Kleur 2 4 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{4} } } } {} van die figuur groen in:

1.3 Kleur 4 8 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{8} } } } {} van die figuur geel in

 • Kleur 8 16 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{"16"} } } } {} van die figuur rooi in:
 • Wat merk jy op?
1.6 Voltooi:
1
2
=
....
4
=
4
....
=
....
16

Het jy geweet?

Ons noem breuke wat ewe groot is, ekwivalente breuke. Die woord ekwivalent beteken gelykwaardig. Dus is die breuke gelyk aan mekaar.

Onthou jy nog?

1 eenheid
1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}
1 3 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } } {} 1 3 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } } {} 1 3 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } } {}
1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}
1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {} 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {} 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {} 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {} 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {}
1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {} 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {} 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {} 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {} 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {} 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}
1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {} 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {} 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {} 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {} 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {} 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {} 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}
1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {}
1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {} 1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {} 1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {} 1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {} 1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {} 1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {} 1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {} 1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {} 1 9 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}
1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {} 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {}
1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {} 1 11 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"11"} } } } {}
1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {} 1 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"12"} } } } {}

2. Die volgende oefening sal jou voorberei vir die optelling en aftrekking van breuke. Gebruik jou kennis van ekwivalente breuke en beantwoord die volgende. Waar jy twyfel, kan jy die diagram hierbo gebruik.

2.1 1 2 = 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{"10"} } } } {} 2.6 4 10 = 5 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{"10"} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{5} } } } {}

2.2 2 3 = 6 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{6} } } } {} 2.7 1 3 = 3 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } = { { size 8{3} } over { size 8{ dotslow } } } } {}

2.3 5 = 8 10 size 12{ { { size 8{ dotslow } } over { size 8{5} } } = { { size 8{8} } over { size 8{"10"} } } } {} 2.8 6 = 1 2 size 12{ { { size 8{ dotslow } } over { size 8{6} } } = { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

2.4 1 4 = 12 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{"12"} } } } {} 2.9 3 6 = 12 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{"12"} } } } {}

2.5 5 = 10 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{ dotslow } } } = { { size 8{"10"} } over { size 8{"12"} } } } {} 2.10 4 6 = 9 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{9} } } } {}

3. As jy die reëls waarna ons nou net gekyk en wat ons bespreek het, korrek kan toepas, sal jy nooit sukkel om breuke op te tel en af te trek nie. Gebruik die bostaande reëls en voltooi:

3.1 4 7 = 12 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{7} } } = { { size 8{"12"} } over { size 8{ dotslow } } } } {} 3.2 5 6 = 18 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{6} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{"18"} } } } {}

3.3 7 8 = 14 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } = { { size 8{"14"} } over { size 8{ dotslow } } } } {} 3.4 10 = 18 20 size 12{ { { size 8{ dotslow } } over { size 8{"10"} } } = { { size 8{"18"} } over { size 8{"20"} } } } {}

3.5 4 = 20 25 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{ dotslow } } } = { { size 8{"20"} } over { size 8{"25"} } } } {} 3.6 7 9 = 27 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{9} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{"27"} } } } {}

Aktiwiteit 5:

Om hoofreken te kan doen [lu 1.9]

1. Jy weet nou al hoe belangrik dit is om vinnig ‘n antwoord te kan bereken. Skryf net die antwoorde neer en dan kyk ons hoe goed jy in hierdie hoofrekentoets vaar.

1.1 4 × 7 = 1.11 23 + 49 =
1.2 8 × 5 = 1.12 104 – 29 =
1.3 × 6 = 36 1.13 2 5 = 15 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{5} } } = { { size 8{ dotslow } } over { size 8{"15"} } } } {} =
1.4 9 × = 45 1.14 5 = 10 16 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{ dotslow } } } = { { size 8{"10"} } over { size 8{"16"} } } } {} =
1.5 28 ÷ 7 = 1.15 1 2 + 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } + { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} =
1.6 35 ÷ 5 = 1.16 4 7 + 2 7 + 3 7 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{7} } } + { { size 8{2} } over { size 8{7} } } + { { size 8{3} } over { size 8{7} } } } {} =
1.7 ÷ 9 = 6 1.17 2 3 4 size 12{2 - { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} =
1.8 56 ÷ = 7 1.18 3 5 8 1 4 size 12{3 { { size 8{5} } over { size 8{8} } } - { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} =
1.9 560 ÷ = 70 1.19 3 1 3 + 2 2 6 size 12{3 { { size 8{1} } over { size 8{3} } } +2 { { size 8{2} } over { size 8{6} } } } {} =
1.10 13 + 29 = 1.20 5 1 2 + 2 6 size 12{5 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } + { { size 8{2} } over { size 8{6} } } } {} =

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Getalle, Verwerkings en VerwantskappeDie leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 aan- en terugtel in breuke-intervalle;
1.2 verskeie maniere om getalle neer te skryf deur die geskiedenis heen in verskillende kulture (insluitend plaaslik) beskryf en illustreer;
1.3 die volgende getalle herken en voorstel, sodat dit beskryf en vergelyk kan word:
 • gewone breuke tot minstens twaalfdes;
1.5 ekwivalente vorms van die bogenoemde getalle herken en gebruik, insluitend:
 • gewone breuke met noemers wat veelvoude van mekaar is;
1.6 probleme in kontekste oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder, soos:
 • finansiële kontekste (insluitend koop en verkoop, wins en verlies, en eenvoudige begrotings);
1.8 deur geskikte bewerkings skat en bereken vir die oplossing van probleme in verband met die volgende te kies en gebruik:
 • optel en aftrek van gewone breuke met dieselfde noemer en heelgetalle met gewone breuke (gemengde breuke);
 • bepaling van breuke van heelgetalle wat ook heelgetalle is;
1.9 hoofberekings uitvoer wat die volgende behels:1.9.1 optelling en aftrekking;1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle tot minstens 10 x 10;
1.10 ‘n verskeidenheid tegnieke gebruik om sowel skriftelike as hoofberekeninge met heelgetalle te doen, insluitend:
 • afronding en kompensering;
 • gebruik van ‘n sakrekenaar;
1.11 ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om oplossings te kontroleer en die redelikheid van oplossings te beoordeel.
LU 2
Patrone, funksies en algebraDie leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 verwantskappe of reëls wat waargeneem is in eie woorde beskryf;
2.4 getalsinne skryf om ‘n probleemsituasie te beskryf, insluitend probleme binne kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van menseregte-, sosiale, ekonomiese, kulturele en omgewingsake te bevorder;
2.6 bepaal, deur bespreking en vergelyking, die ekwivalensie van verskillende beskrywings van dieselfde verwantskap of reël wat soos volg voorgestel word:
 • in vloeidiagramme;
 • met getalsinne.
LU 5
DatahanteringDie leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasies te interpreteer en te bepaal.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
5.3 data organiseer en aanteken deur tellings en tabelle te gebruik;
5.5 ‘n verskeidenheid grafieke teken om data (ongegroepeer) voor te stel en te interpreteer, insluitend:
 • ‘n sirkeldiagram.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

1.1 Gelyke deel van ‘n hele

1.2 Teller

1.3 size 12{ div } {}

 • Sê in hoeveel gelyke dele die hele verdeel is

1.5 Kleiner

1.6 Noemer

1.7 Ekwivalente

1.8 Groter

1.9 Sê met hoeveel gelyke dele ek werk / ingekleur is

1.10 Deel die teller en noemer deur dieselfde getal

2. 2.1 b en c

 • c en e
 • a en b

2.4 Nie ewe groot dele nie

2.5 (i) 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}

(ii) 2 8 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{8} } } } {} / 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}

(iii) 4 8 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{8} } } } {} / 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

(iv) 3 8 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{8} } } } {}

(v) 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

(vi) 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {}

(vii) 2 10 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"10"} } } } {} / 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {}

(viii) 4 10 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{"10"} } } } {} / 2 5 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{5} } } } {}

(ix) 3 10 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"10"} } } } {}

(x) 2 5 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{5} } } } {}

(xi) 1 5 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{5} } } } {}

AKTIWITEIT 2

1.

B 8 1 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 7 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {}
C 6 1 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {} 5 5 6 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{6} } } } {}
D 8 1 1 8 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{8} } } } {} 7 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {}
E 3 1 1 3 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } } {} 2 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}
F 12 6 6 12 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"12"} } } } {} / 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 6 6 12 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"12"} } } } {} / 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}
G 16 8 8 16 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{"16"} } } } {} / 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 8 8 16 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{"16"} } } } {} / 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}
H 16 4 4 16 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{"16"} } } } {} / 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 12 12 16 size 12{ { { size 8{"12"} } over { size 8{"16"} } } } {} / 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {}
I 8 2 2 8 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{8} } } } {} / 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 6 6 8 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{8} } } } {} / 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {}
J 12 6 6 12 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"12"} } } } {} / 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 6 6 12 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"12"} } } } {} / 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}
K 8 2 2 8 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{8} } } } {} / 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 6 6 8 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{8} } } } {} / 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {}

AKTIWITEIT 5

1. 1.1 28 1.11 72

 • 40 1.12 75
 • 6 1.13 6
 • 5 1.14 8
 • 4 1.15 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {}
 • 7 1.16 9 7 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{7} } } } {} / 1 2 7 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{7} } } } {}
 • 54 1.17 1 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {}

1.8 8 1.18 3 3 8 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{8} } } } {}

1.9 8 1.19 5 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {} / 5 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

1.10 42 1.20 5 5 6 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{6} } } } {}

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask