<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 5

Meetkunde, datahantering en waarskynlikheid

Module 44

Meetkunde

Aktiwiteit 1:

Om 2d-vorms te beskryf, te sorteer en te vergelyk [lu 3.2.2]

2d-vorms te ondersoek en te vergelyk [lu 3.3.3]

1. Kom ons hersien die werk wat jy in graad 4 gedoen het. Kyk sommer hoe goed jou geheue is. Vir die volgende aktiwiteit moet jy jou pa se hamer en spykers gebruik. Pasop net vir jou duim!

Jy benodig:

‘n Houtplankie - 30 cm × 30 cm

Spykers

Rekkies

Slaan die spykers ongeveer 1,5 cm van mekaar af in.

Onthou jy nog?

’n Vierhoek is enige figuur met 4 sye en 4 hoeke.

’n Vierkant het vier ewe lang sye en vier 90° hoeke.

’n Reghoek se teenoorstaande sye is ewe lank en al 4 die hoeke is 90°.

’n Driehoek is enige figuur met 3 hoeke en 3 sye.

1.1 Vorm die volgende figure met die rekkies op die spykerbord.

1.2 Teken twee van elke figuur op ‘n kolletjiesblad.

Vierhoek

Vierkant

Reghoek

Driehoek

1.3 Hou ‘n klasbespreking. Maak ‘n lys van al die ooreenkomste tussen jou figure op die spykerbord.

1.4 Teken en kyk nou hoeveel verskille julle as klas tussen die figure op ‘n kolletjiesblad kan raaksien.

Aktiwiteit 2:

  • Om 2D-vorms vanaf tekeninge en prente te beskryf, te sorteer en te vergelyk [LU 3.2.2]
  • Om natuurlike en kulturele 2D-vorms te herken en te beskryf [LU 3.6]

1. Blaai nou deur ou koerante en tydskrifte en knip voorbeelde uit van vierhoeke, vierkante, reghoeke en driehoeke. Plak hulle op ‘n vel papier. Laat ‘n maat kontroleer of jy reg gewerk het. (Wenk: Kyk of die eienskappe van die figuur pas by dit wat jou maat geplak het!)

Aktiwiteit 3:

Om 2d-vorms te visualiseer en te benoem [lu 3.1.2]

Kom ons kyk hoe fyn jy kan kyk. Hieronder is vierkante, driehoeke en sirkels bo-op mekaar neergesit. Kyk goed daarna en voltooi dan die opdragte wat volg.

1. Kleur die deel van al die driehoeke wat jy kan sien pers in. Hoeveel driehoeke is daar?

2. Kleur al die sirkels pienk in. Hoeveel sirkels is daar?

3. Kleur al die vierkante rooi in. Hoeveel vierkante is daar?

4. Kleur al die reghoeke groen in. Hoeveel reghoeke is daar?

4. Rangskik die getalle in die sirkel van groot na klein.

5. Watter getal is in die vierkant en as dit verdubbel word, is dit 34 minder as 100?

Aktiwiteit 4:

Om 2d-vorms te vergelyk n.a.v. sekere eienskappe [lu 3.2.2]

Hoewel dit baie eenvoudig klink, is dit tog belangrik dat jy weet hoeveel sye en hoeke ‘n figuur het, omdat dit ons kan help om veelhoeke maklik te klassifiseer. Gebruik die tekeninge hieronder en voltooi dan die tabel.

Driehoek , Vierhoek en Vyfhoek

Seshoek, Sewehoek en Agthoek

Getal sye in die veelhoek 3 4 5 ......... ......... 8 12 100 220
Getal driehoeke in die veelhoek 1 ......... ......... 4 5 ......... ......... ......... .........

Aktiwiteit 5:

Om 2d-vorms te maak en te beskryf in terme van simmetrie [lu 3.3.1]

Hierdie aktiwiteit is ‘n taak vir jou portefeulje. Lees die opdragte sowel as die kriteria vir die assessering goed deur voordat jy begin. Vra jou opvoeder om te verduidelik waar nodig.

Toets eers jou geheue. Kan jy aan jou maat verduidelik wat “simmetrie” beteken?

1. Gebruik tydskrifte en soek prente van vorms / figure wat simmetries is.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask