<< Chapter < Page Chapter >> Page >

E konomiese stootfaktore

 • Weens ‘n ineenstorting in ‘n land se ekonomie, word mense gedwing om na ander lande te vlug om kos te vind. ‘n Voorbeeld hiervan is die hongersnood wat in Ierland geheers het in 1840 weens die mislukking van die aartappeloes. Sowat 5 miljoen mense het gesterf weens ‘n skaarste aan kos.

O mgewingstootfaktore

 • Water speel hier ‘n groot rol – of te min (droogte) of te veel (vloed). In die VSA en Kanada is dit ‘n algemene bedreiging. Dit kan mense dwing om hulle huise te verlaat om te oorleef.

Aktiwiteit 3:

Om deur navorsing voorbeelde van stootfaktore te vind

[lu 1.7]

In groepe

Besoek die biblioteek en vind twee voorbeelde van elk van die volgende stootfaktore:

a) Politieke faktore

b) Ekonomiese faktore

c) Omgewingsfaktore

2.2 Trekfaktore

P olitieke trekfaktore

 • Soms kan lande met ‘n demokratiese regering gewild wees as bestemming vir immigrasie. Sommige persone wat in ‘n land woon waar die politieke stelsel baie min vryheid toelaat, mag verkies om die land te verlaat. ‘n Voorbeeld hiervan is die vloei van immigrante vanaf Oos- na Wes-Europa. Dit het egter baie afgeneem na die val van die Berlynse Muur.

E konomiese trekfaktore

 • Mense trek graag na gebiede waar daar werksgeleenthede beskikbaar is. ‘n Voorbeeld hiervan is die ontginning van natuurlike hulpbronne, soos olie en goud. Kan jy aan nog ‘n plek of dorp dink wat sy bestaan aan minerale te danke het? Ten spyte van ‘n uiterste klimaat, sal mense steeds na die gebiede gaan om ‘n inkomste te verdien. ‘n Voorbeeld is werkers op oliebore in die Noordsee.

O mgewingfaktore

 • Mense verkies om in ‘n gebied te woon met ‘n gematigde klimaat. Hulle vermy gebiede wat of baie warm of baie koud word. Sommige mense verkies weer ‘n baie droë klimaat, weens hulle gesondheid, byvoorbeeld persone wat aan asma ly.

Aktiwiteit 4:

Om deur navorsing inligting oor emigrasie op te spoor

[lu 2.3]

In pare

Soek inligting oor die getal mense wat Suid-Afrika verlaat het weens emigrasie tussen 1993 en 1997. Teken nou ‘n grafiek wat die getal vir elke jaar aandui en stel vas of daar ‘n toename of afname was in die getal persone wat die land verlaat het.

Navorsing

Doen navorsing oor een van die volgende tipe migrante:

a) slawerny

b) gasarbeiders

c) studente

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en –prosesse te ondersoek.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • 1.2 inligting uit kaarte en atlasse en uit grafiese en statistiese bronne interpreteer [werk met bronne];
 • 1.5 inligting in die veld waarneem en dit opteken [werk met bronne];
 • 1.7 op verskeie maniere verslag doen oor kennis wat tydens die ondersoek verkry is deur ‘n redenasie gegrond op inligtingsbronne te formuleer; gebruik kaarte, diagramme en grafika; gebruik, waar moontlik, rekenaars in die aanbieding [dra die antwoord oor].
LU 2
AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • 2.1 verskeie soorte nedersettingspatrone identifiseer en vergelyk [mense en plekke];
 • 2.2 faktore wat die vorming van nedersettingspatrone beïnvloed (natuurlike, ekonomiese, sosiale/politieke faktore) [mense en hulpbronne];
 • 2.3 kritieke faktore identifiseer wat tot die verandering in nedersettingspatrone in Suid-Afrika, Afrika en elders gelei het [mense en omgewing].

Memorandum

AKTIWITEIT 1

 • Emigrasie na die buiteland
 • Die tekort aan werksgeleenthede

Veiligheidsituasie in Suid-Afrika

Plaasmoorde

Toenemende vlaag van geweldmisdaad in Suid-Afrika, ens.

AKTIWITEIT 2 en 3

Eie antwoorde

AKTIWITEIT 4

Eie navorsing

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11035/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask