<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 1. Die Chinese en Indiërs was die eerste om patrone op geweefde lap te druk. (Waar / Onwaar)
 2. Die Chinese het in die veertiende eeu boeke begin druk. (Waar / Onwaar)
 3. Die Chinese en Indiërs was die eerste om patrone op geweefde lap te druk. (Waar / Onwaar)
 4. Johannes Gutenberg, ‘n Italianer, het ‘n metode ontwikkel om ‘n hele bladsy op een slag te druk. (Waar / Onwaar)
 5. ‘n Drukpers is ‘n masjien wat gebruik word om afdrukke op papier of karton te maak. (Waar / Onwaar)
 6. Ons gebruik vandag nog steeds die metode van Johannes Gutenberg vir moderne drukwerk. (Waar / Onwaar)

Hier sien julle ‘n skets van Johannes Gutenberg by sy drukpers en ‘n skets van ‘n moderne drukpers. Sjoe, daar is ‘n groot verskil, nè?

Aktiwiteit 3

Om woordeskat te ontwikkel deur woorde uit dieselfde veld te leer ken [lu 6.1.8]

KOERANTE

Een van die belangrikste gedrukte stukke in ons lewens is natuurlik die koerant. Daar verskyn daagliks baie verskillende koerante om ons op die hoogte van nuusgebeure in ons omgewing, land en die wêreld te hou.

(a) Noem een Afrikaanse koerant wat daagliks in jou omgewing verskyn.

..............................................................................................................

(b) Is daar n weeklikse strooikoerantjie wat in julle omgewing versprei word? Indien wel, wat is sy naam?

..............................................................................................................

(c) Ons gaan nou ‘n bietjie loer hoe dit in die koerantwêreld lyk. Ons moet egter eers 'n paar koerantwoorde leer ken:

verslaggewer ........................ finansies en ekonomie

resensie ....................... publiseer

redaksie ........................ berig

dagblad .......................... aktueel

rubriek ............................. artikel

redakteur

Kies uit die woorde hierbo een wat die beste by elke verduideliking pas:

(i) ‘n Koerant wat elke dag verskyn.

......................................................................

(ii) Nuus word hierin bekend gemaak.

......................................................................

(iii) Die persoon wat ‘n berig skryf.

......................................................................

(iv) Die persoon wat die berig moet nasien en die foute regmaak.

......................................................................

(v) Al die verslaggewers, redakteurs, fotograwe en ander mense wat ‘n bydrae lewer om die koerant te laat verskyn.

......................................................................

(vi) Die koerant druk en uitgee.

......................................................................

(vii) Die bespreking van, onder andere, ‘n boek, film, toneelopvoering of kunswerk.

......................................................................

(viii) Dit dui vir ons op sake van die dag.

......................................................................

(ix) Dis ‘n opstel in ‘n koerant.

......................................................................

(x) Dis ‘n afdeling in ‘n koerant wat aan ‘n sekere onderwerp gewy word.

......................................................................

(xi) Dit gaan oor geldsake en hoe om te spaar.

......................................................................

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.1 dit geniet om na verskillende soorte mondelinge tekste te luister (soos stories, fabels, limerieke, kort verslae) en gepas reageer.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.2 kyk na en kommentaar lewer op verskeie visuele en multimedia-tekste soos advertensies, video’s/films, TV-dramas, en, indien beskikbaar, rekenaarprogramme en CD-ROM’s):

3.2.2 grafiese tegnieke soos kleur, keuse van beelde, soort en grootte van letterwerk, simbole en uitleg identifiseer en bespreek.

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.1 met woorde werk:

 • woordeskat ontwikkel deur woordfamilies en woorde uit dieselfde veld te herken.

Memorandum

Aktiwiteit 1 (a) – (d) Beantwoord mondelings

Aktiwiteit 2 (b)

(i) Waar

 1. Onwaar
 2. Onwaar
 3. Waar
 4. Waar

Aktiwiteit 3 (a) Sal verskil

(b) Sal verskil

(c) (i) dagblad

 1. berig
 2. verslaggewer
 3. redakteur
 4. redaksie
 5. publiseer
 6. resensie
 7. aktueel
 8. artikel
 9. rubriek

(xi) finansies en ekonomie

Questions & Answers

what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11081/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask