<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 4

Die plek waar ons woon

(nedersettingskenmerke)

Module 8

Wonings

Wie is ek en waar woon ek?

Aktiwiteit 1

Om algemene inligting oor myself te verskaf [lu 2.3]

My naam is: .....................................................................................................

.........................................................................................................................

Lede van my gesin: .........................................................................................

.........................................................................................................................

My plek in die gesin (bv. oudste kind): ............................................................

Ek woon in (straat): .........................................................................................

Woonbuurt/voorstad: ………………………………………………………………

Stad/dorp: .......................................................................................................

Hoe lank woon ek al by hierdie adres? ..........................................................

Waar het ek voorheen gewoon? ....................................................................

Watter naaste familie woon naby / by ons? ...................................................

1.wonings

Die mens het beskerming teen die weer en natuurelemente nodig. Ons moet warm bly en teen die son, wind en reën beskerm word. Die oermense het boomskuilings en grotte gebruik, maar vandag bou die mens spesifieke wonings wat aan sy/haar behoeftes voldoen.

Die mens gebruik verskillende soorte materiaal om sy huis mee te bou. Dit is gewoonlik goedkoper om materiaal te gebruik wat plaaslik beskikbaar is. So byvoorbeeld vind ons baie houthuise aan die Suid- en Ooskus van Suid-Afrika omdat die plantasies baie welig daar groei.

Mense woon veral in huise, maar hutte en tente word ook soms gebruik.

Aktiwiteit 2

Om ‘n lys van die materiale te maak wat gebruik word om die verskillende tipes wonings te bou [lu 2.1]

Werk saam met jou maat en maak ‘n lys van die materiale wat gebruik word om die verskillende tipes wonings te bou.

HUISE .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HUTTE .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TENTE .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.my woning

Elkeen se woning is vir hom/haar spesiaal.

Aktiwiteit 3

Om ‘n skets van jou woning te maak en ‘n kort beskrywing daarvan te gee [lu 2.1]

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Assessering

Leeruitkoms 2: aardrykskundige kennis en begrip

Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

2.1 die eienskappe van die plaaslike nedersetting, insluitend landgebruik, beskryf en dit vergelyk met voorbeelde van ander plekke (mense en plekke);

2.3 kan beskryf hoe daar in die verlede in basiese menslike behoeftes voorsien is en hoe dit in die hede gebeur.

Memorandum

Wie is ek en waar woon ek?

HUISE - BaksteneKlip SementGrasHoutStaalSand
HUTTE - KlipTou HoutTakkeStrooi
TENTE - SeilTouPennePale

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11083/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask