<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 6

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 2

Om ‘n kanon te sing

MUSIEK

Aktiwiteit 1:

Om ‘n kanon te sing

[lu 3.5]

STAP 1

 • Hier volg die notasie van die kanon Viva la Musica .

 • Gee ‘n grafiese voorstelling van die melodie van al drie frases:
Frase 1
Frase 2
Frase 3

STAP 2

 • Kies die regte beskrywing t.o.v. van die melodie:
Frase 1 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
Frase 2 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
Frase 3 Het ‘n sprong Beweeg hoofsaaklik trapsgewys
 • Kies die regte beskrywing t.o.v. van die ritme:
Frase 1 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase
Frase 2 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase
Frase 3 Voortstuwend Minder beweging en sinkopasie Herhaling van vorige frase

STAPPE 3 en 4

 • Verdeel in groepe en volg Juffrou se instruksies.
 • Die klankkleur verander deurdat harmonie gevorm word. Dieselfde harmonie word deurgaans gebruik.
Kies die woord wat die beste pas:
HARMONIE RITME MELODIE
Hoe lank of kort die note is
Die wysie
Die saamklink van note

Aktiwiteit 2:

Om ‘n twee-stemmige lied te sing en warm en koue klanke te produseer

[lu 3.5]

Stap 1

 • Hier volg ‘n tradisionele Zulu-kinderlied: Siyanibingelela (Ons groet julle).

Stap 2

 • Verdeel in twee groepe (warm en koud) en volg Juffrou se instruksies om die lied twee-stemmig te kan sing.

Stap 3

 • Probeer die volgende en luister goed na die verskil:
KOUD WARM
Klap met plat hande Klap met geronde hande
Skud blikkie met klippies Plaas jou hand bo-op die blikkie en skud dan
Slaan ‘n hangende driehoek met ‘n metaalstokkie Hou die driehoek in die hand en slaan dan met die stokkie daarop
Klap jou tande op mekaar - oopmond Klap jou tande op mekaar – toemond
Helder, skerp oopklanke Dowwe geslote klanke(meer resonant)

Voeg nog voorbeelde by , m.a.w. twee verskillende klanke op dieselfde instrument.

STAP 4

 • Volg Juffrou se instruksies en voer die lied uit met ‘n “instrumentale” tussenspel.

Aktiwiteit 3:

Om twee verskillende liedere te kombineer en te sing as ‘n twee-stemmige lied

[lu 3.5]

STAP 1

 • Hier volg twee liedere, een Afrikaans en een Engels!

Dié twee liedere se karakter verskil – albei klink verskillend. Hoekom?

 • My persoonlike opinie: (Kies geskikte beskrywing)
Kleure meer ritmies meer melodies
Kleure manlik vroulik
John Brown meer ritmies meer melodies
John Brown manlik vroulik

STAP 2

Verdeel in twee groepe bv. dogters (vroulik en melodies) en seuns(manlik en ritmies).

 • Dogters sing Kleure en onmiddellik daarna volg seuns met John Brown.
 • Ons gaan nou die twee liedere kombineer. Lees ? op ‘n fluisterstem deur in die twee groepe – volg die polsslag wat Juffrou aangee

STAP 3

 • Sing die lied twee-stemmig! Wanneer twee liedere saamgesing word kry ons ‘n nuwe lied. Sekere elemente van die musiek moet egter dieselfde wees.

Stap 4

 • Juffrou sal nou ‘n begeleiding byvoeg. Kan jy hoor dat dieselfde akkoorde gebruik word, anders sal dit verkeerd klink!

Stap 5

 • Sing nou ? op la-la of ander klanke.

STAP 6

 • Probeer die Skoollied of Nkosi Sikilel'i Africa en John Brown saam!

Dit klink nie goed nie!

Hoekom nie?

. Voltooi die volgende kontrolelys: JA NEE
Ek kan John Brown sing
Ek kan Kleure sing
Ek kan saam met my groep sing
Ek kan die tempo hou

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENt.o.v. 3.1 – 3.6 hieronder, die volgende toon:
 • samewerking met ander lede van ‘n groep gedurende kunsaktiwiteite;
 • die vermoë om eie bydraes binne groepverband te lewer;
 • aanvaarding van medeleerders;
MUSIEK (3.5)
 • in ‘n groep – kanons, ronde- en tweedelige liedjies vanuit minstens drie kulturele tradisies kan sing en/of speel;

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask