<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 5

Meetkunde, datahantering en waarskynlikheid

Module 44

Meetkunde

Aktiwiteit 1:

Om 2d-vorms te beskryf, te sorteer en te vergelyk [lu 3.2.2]

2d-vorms te ondersoek en te vergelyk [lu 3.3.3]

1. Kom ons hersien die werk wat jy in graad 4 gedoen het. Kyk sommer hoe goed jou geheue is. Vir die volgende aktiwiteit moet jy jou pa se hamer en spykers gebruik. Pasop net vir jou duim!

Jy benodig:

‘n Houtplankie - 30 cm × 30 cm

Spykers

Rekkies

Slaan die spykers ongeveer 1,5 cm van mekaar af in.

Onthou jy nog?

’n Vierhoek is enige figuur met 4 sye en 4 hoeke.

’n Vierkant het vier ewe lang sye en vier 90° hoeke.

’n Reghoek se teenoorstaande sye is ewe lank en al 4 die hoeke is 90°.

’n Driehoek is enige figuur met 3 hoeke en 3 sye.

1.1 Vorm die volgende figure met die rekkies op die spykerbord.

1.2 Teken twee van elke figuur op ‘n kolletjiesblad.

Vierhoek

Vierkant

Reghoek

Driehoek

1.3 Hou ‘n klasbespreking. Maak ‘n lys van al die ooreenkomste tussen jou figure op die spykerbord.

1.4 Teken en kyk nou hoeveel verskille julle as klas tussen die figure op ‘n kolletjiesblad kan raaksien.

Aktiwiteit 2:

  • Om 2D-vorms vanaf tekeninge en prente te beskryf, te sorteer en te vergelyk [LU 3.2.2]
  • Om natuurlike en kulturele 2D-vorms te herken en te beskryf [LU 3.6]

1. Blaai nou deur ou koerante en tydskrifte en knip voorbeelde uit van vierhoeke, vierkante, reghoeke en driehoeke. Plak hulle op ‘n vel papier. Laat ‘n maat kontroleer of jy reg gewerk het. (Wenk: Kyk of die eienskappe van die figuur pas by dit wat jou maat geplak het!)

Aktiwiteit 3:

Om 2d-vorms te visualiseer en te benoem [lu 3.1.2]

Kom ons kyk hoe fyn jy kan kyk. Hieronder is vierkante, driehoeke en sirkels bo-op mekaar neergesit. Kyk goed daarna en voltooi dan die opdragte wat volg.

1. Kleur die deel van al die driehoeke wat jy kan sien pers in. Hoeveel driehoeke is daar?

2. Kleur al die sirkels pienk in. Hoeveel sirkels is daar?

3. Kleur al die vierkante rooi in. Hoeveel vierkante is daar?

4. Kleur al die reghoeke groen in. Hoeveel reghoeke is daar?

4. Rangskik die getalle in die sirkel van groot na klein.

5. Watter getal is in die vierkant en as dit verdubbel word, is dit 34 minder as 100?

Aktiwiteit 4:

Om 2d-vorms te vergelyk n.a.v. sekere eienskappe [lu 3.2.2]

Hoewel dit baie eenvoudig klink, is dit tog belangrik dat jy weet hoeveel sye en hoeke ‘n figuur het, omdat dit ons kan help om veelhoeke maklik te klassifiseer. Gebruik die tekeninge hieronder en voltooi dan die tabel.

Driehoek , Vierhoek en Vyfhoek

Seshoek, Sewehoek en Agthoek

Getal sye in die veelhoek 3 4 5 ......... ......... 8 12 100 220
Getal driehoeke in die veelhoek 1 ......... ......... 4 5 ......... ......... ......... .........

Aktiwiteit 5:

Om 2d-vorms te maak en te beskryf in terme van simmetrie [lu 3.3.1]

Hierdie aktiwiteit is ‘n taak vir jou portefeulje. Lees die opdragte sowel as die kriteria vir die assessering goed deur voordat jy begin. Vra jou opvoeder om te verduidelik waar nodig.

Toets eers jou geheue. Kan jy aan jou maat verduidelik wat “simmetrie” beteken?

1. Gebruik tydskrifte en soek prente van vorms / figure wat simmetries is.

Questions & Answers

I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask