<< Chapter < Page Chapter >> Page >

 Die teenoorgestelde is dan weer waar van die land waarheen die mense migreer. Hulle baat by die soort mens wat hulle bykry.

 Is dit dalk die rede waarom die VSA se bevolking so ondernemend is?

 Weet julle hoe jong Suid-Afrikaners wat in die buiteland gaan werk beoordeel word? Vra aan vriende, familie en bure hoe hulle kennisse oorsee vaar.

2. Oorloë en onrus in die Groot Mere-gebied: hoe konflik en oorlog die bevolking van die state van Sentraal-Afrika raak

Van omstandighede wat bevolkings ontwrig en ontwikkeling belemmer, is oorlog seker die belangrikste.

In die laaste vier dekades het Afrika sowat agt miljoen van sy inwoners in gewelddadige konfliksituasies – dertig plaaslike oorloë – verloor. Sedert die begin van die negentigerjare van die vorige eeu is meer as vier miljoen mense dood, 24 miljoen is in hul eie lande ontwortel en 18 miljoen het oor hul landsgrense heen gevlug.

Die lande wat die ergste getref is, is dié in die Groot Mere-gebied.

 • Oktober 1993: ‘n Oorlog in Burundi begin waarin tot so veel as 300 000 mense in die volgende tien jaar sou sterf. Teen 2002 het 840 000 burgers van Burundi as vlugtelinge in buurlande gewoon, die meeste in Tanzanië. Die Tanzaniërs, in wie se land reeds ‘n skaarste aan hulpbronne was, was nie baie gelukkig met die situasie nie.
 • 1994: Oorlog breek in Rwanda uit tussen die Tutsies en die Hutus (dieselfde twee etniese groepe wat in die buurland Burundi ook teen mekaar geveg het). Uiteindelik het sowat 500 000 mense in Rwanda die lewe gelaat voordat vrede naastenby herstel is.
 • 1998: Soldate uit Rwanda, Burundi en Uganda val die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK) binne. In die oorlog wat volg, laat 3,3 miljoen mense in die volgende vyf jaar die lewe.

Aktiwiteit 2:

Om navorsing te doen oor hoe konflik en oorlog bevolkings in sentraal-afrika raak

[lu 1.5]

 • Doen navorsing en voltooi:

a) Die volgende mere in Sentraal-Afrika sorg vir die benaming die Groot Mere:

b) Die state in hierdie gebied is:

Oorlog en konflik in Sentraal-Afrika het meer gevolge as net lewensverlies.

 • As ‘n oorlog of burgeroorlog woed, kan mediese en droogtehulp nie doeltreffend verleen word waar nodig nie. Die gevolg is dat hongersnood volg en siektes ook baie sterftes tot gevolg het, aansienlik meer as in vredestyd!
 • Derduisende kinders word wees gelaat.
 • Kinders word dikwels as soldate gebruik.
 • Menseregteskendings is ‘n alledaagsheid.
 • Miljoene mense bevind hulle jare lank in vlugtelingkampe.
 • Ekonomieë van lande kwyn, want fondse word vir oorlogvoering in plaas van ontwikkeling aangewend.
 • Infrastruktuur word vernietig.
 • Landbou-ontwikkeling kom tot stilstand.
 • Die gevolg van hierdie oorloë wat dalk die grootste toekomsgevaar vir die betrokke lande inhou, is dat ‘n baie groot deel van die jeug sonder ‘n skoolopvoeding, werk of toekomsverwagting gelaat word. Dit is ‘n kruitvat!

Aktiwiteit 3:

Om met insig die gevolge van oorlog op ‘n bevolking te beskryf

[lu 3.4]

 • Ná ‘n oorlog moet gered word wat nog gered kan word!

a) Gebruik die inligting hierbo, dink oor die saak, voeg jou eie insigte ook by, en beskryf die bevolking van ‘n land aan die einde van ‘n gewapende konflik van twintig jaar.

b) As jy die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies is, wat sal jy doen om hierdie soort oorlog (en die gevolge daarvan) in Afrika te verminder?

c) Jy is die minister van bevolkingsontwikkeling en opvoeding van ‘n land aan die einde van ‘n twintigjaarlange oorlog. Watter maatreëls sal jy instel om die skade van die oorlog op die bevolking so goed as moontlik te versag?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 inligting relevant vir die ondersoek uit eenvoudige grafieke, kaarte en statistiese bronne organiseer en interpreteer [werk met bronne];
1.5 inligting gebruik om antwoorde, alternatiewe en moontlike oplossings voor te stel [die vraag beantwoord];
1.6 verslag doen oor die ondersoek deur bewyse uit die bronne te gebruik, insluitend kaarte, diagramme en grafika, en waar moontlik rekenaars in die aanbieding gebruik [die antwoord oordra].
LU 3VERKENNING VAN VRAAGSTUKKEDie leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 uitdagings vir samelewings en nedersettings identifiseer, met ‘n fokus op bevolkingsgroei en -verandering [identifiseer die vraagstuk];
3.2 die faktore identifiseer wat tot bevolkingsgroei en –verandering bydra [faktore wat die vraagstuk affekteer];
3.3 prosesse identifiseer wat bevolkingsgroei en –verandering op verskillende plekke affekteer [faktore wat die vraagstuk affekteer];
3.4 maniere voorstel om op vraagstukke met betrekking tot bevolkingsgroei en –verandering in ‘n spesifieke konteks te reageer [maak keuses].

Memorandum

Aktiwiteit 1:

a) b

b) c

c) b

d) a

e) b

f) a

g) c

h) a

i) b

Aktiwiteit 2:

a) Groot Mere: Victoria

Albert

Edward

Kivu

Tanganjika

Malawi

b) Lande in die gebied: Kenia

Tanzanië

Uganda

Burundi

DRK

Aktiwiteit 3:

a) ontwrigte gesinne: broodwinner weg, weeskinders

kinders wat as soldate diens gedoen het, kan nie “normaal” wees nie

mense nie gereed vir die toekoms nie: min vaardighede of opvoeding

b) stuur vredesmag na die gebied

probeer ‘n langtermyn politieke oplossing beding

gee ontwikkelingshulp: ontwikkel hulpbronne sodat mense/lande nie gedwing word om te roof en te plunder om te oorleef nie

c) sien goed om na die weeskinders

gee kindersoldate ‘n “heropvoeding”

ontwikkel allerhande vaardighede by die mense

doen alles in jou vermoë om werk te skep

verskaf geskikte behuising (waarin oueropvoeding kan plaasvind)

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11020/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask