<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 4

Die kafee op die hoek

Module 6

Die kafee en kliënte

Enige goeie sakeman of –vrou sal probeer om sy of haar kliënte/klante gelukkig te hou deur na hulle belange om te sien. Daar is verskeie aspekte waarop die besigheidseienaar moet let.

  1. Veiligheidsmaatreëls en higiëne

Die winkeleienaar moet nie alleen die veiligheid van sy personeel verseker nie, maar ook dié van sy klante. Hy moet probeer voorkom dat iemand beseer word deur byvoorbeeld aan te dui wanneer vloere nat is en klante kan gly. Indien ‘n werker of ‘n klant op die perseel beseer word, moet die nodige noodhulp toegepas kan word.

Kafees is ook dikwels die teiken van gewapende rooftogte. Wat kan die eienaar doen ten einde sy personeel en klante in ‘n mate daarteen te beskerm? (Groepwerk)

‘n Skoon winkel maak dat ons sommer makliker daar sal koop. Die vloere moet blink en daar moenie vlieë wees nie. Die personeel moet netjies voorkom en die voorraad moet aantreklik uitgestal wees. Een negatiewe ervaring deur ‘n kliënt kan veroorsaak dat hy nie weer die betrokke onderneming besoek nie.

  1. Dientoonbank

Dit is sekerlik die kern van al die aktiwiteite in ‘n kafee. Die dientoonbank word ook gewoonlik by die ingang of uitgang van die kafee aangetref en daar moet te alle tye iemand aan diens wees.

Aktiwiteit 1

Om ‘n lys te maak van dienste wat in ‘n besigheid gelewer kan word [lu 4.2]

Kyk of jy en jou maat ‘n lys kan maak van ‘n paar dienste wat by die dientoonbank gelewer word.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ja, dit is hier waar alle betaalwerk geskied. Dit is ook hier waar ons byvoorbeeld elektrisiteitsrekenings kan betaal en Lotto-kaartjies kan koop, rokers hulle sigarette kan kry en vrugte en groente dikwels geweeg word. Dit is dan ook rondom die dientoonbank waar die veiligheidsmaatreëls die doeltreffendste moet wees.

Wat dink jy doen die bestuurder met groot hoeveelhede kontant op die perseel? Ry hy elke uur bank toe daarmee? (Dinkskrum)

  1. Advertensies

Hoeveel kafees is daar in die omgewing van jou huis?

Indien jy nou teruggaan na die eerste module, sal jy die rede vind waarom besighede hulle dienste en produkte moet adverteer. Ja, hulle moet kompeteer met ander besighede rondom hulle.

Aktiwiteit 2

Om ‘n advertensie te ontwerp [lu 4.3]

Dink jy dit is nodig vir die kafee op die hoek om sy produkte te adverteer?

Bespreek gerus hierdie vraag in julle klein groepe en gee terugvoering aan die klas. Onthou om jou antwoord met goeie redes te staaf.

Ontwerp nou ‘n advertensie vir die plaaslike koerant waarin jy die kafee wat so pas in jou omgewing oopgemaak het, adverteer.

  1. Behoeftes van die klant

Dít is die eienaar se hoofdoel: om in die behoeftes van sy klante te voorsien.

Wie is sy klante? Ja, dit is die inwoners van die woonbuurt wat grens aan die kafee, sowel as besoekers aan die woonbuurt.

Elke gesin benodig daagliks ‘n verskeidenheid produkte en dienste om te kan oorleef. Sommige produkte moet elke dag aangevul word, soos

brood en melk, terwyl ander produkte minder gereeld bekom moet word. Die kafee moet voorsiening maak vir hierdie van-dag-tot-dag behoeftes (dit is die SNELBAAN) , sowel as vir die minder gereelde aankope (die STADIGE BAAN) . Sommige voorraad sal dus langer op die winkelrak bly lê as ander.

Aktiwiteit

Om te probeer vasstel hoe die eienaar sy voorrade kategoriseer [lu 4.2]

Julle kan nou gerus as ‘n klas die plaaslike kafee besoek en ‘n lys maak van artikels in die onderskeie kategorieë.

SNELBAAN STADIGE BAAN

Watter lys is die langste?

  1. Vind ons enige bederfbare produkte in die stadige baan? Waarom nie?
  1. Hoe vergelyk die pryse van die produkte in die stadige baan met dié van soortgelyke produkte in groter supermarkte? Kan jy aan ‘n moontlike verklaring hiervoor dink?

Assessering

LEERUITKOMS 3: BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.2 drie verskillende soorte plaaslike sakeondernemings onderskei.

LEERUITKOMS 4: ENTREPRENEURSKENNIS EN –VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om entrepreneurskennis, -vaardighede en -houdings te ontwikkel.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • verduidelik hoe entrepreneurs arbeid (werk), kapitaal (geld, masjinerie (gereedskap) en natuurlike hulpbronne (grondstowwe) kombineer om wins te maak.

4.3 onderskei tussen die entrepreneursaksies van koop, verkoop en produseer.

Memorandum

Bladsy 1

Fasiliteer ‘n klasgesprek rondom die veiligheid/gevare binne ‘n kafee.

Bladsy 1

Leerders kan tydens ‘n besoek aan die kafee die verskeidenheid dienste by die dientoonbank monitor en ‘n lys maak. Hier word koepons vir elektrisiteit, lotto-kaartjies, sigarette, gas en vele meer verkoop, en die kasregister word beman.

Bladsy 2

Maak leerders opnuut bewus van die element van kompetisie en motiveer hulle om ‘n advertensie te ontwerp wat fokus op die goeie hoedanighede van die kafee wat hulle bemark.

Bladsy 3 en 4

  • Gesels oor die konsepte “Fast and Slow Lane” en maak seker dat die leerders ‘n goeie begrip daarvan het.
  • Gedurende hul besoek aan die kafee maak die leerders ‘n lys van artikels wat volgens hulle as “fast lane” of “slow lane” -artikels geklassifiseer kan word.
  • Dit is belangrik dat die opvoeder hom/haar deeglik vergewis van die inhoud van die module sodat die leerders duidelike riglyne kan ontvang i.v.m. watter inligting hulle moet versamel tydens hul besoek aan die kafee.

Questions & Answers

A central force is given as F vector (r),where a=2NM².Assuming the potential energy at infinity to be zero,calculate the potential energy of a particle located at the point (3,4)
Isa Reply
what is a vector
Honest Reply
A vector is any physical quantity which has a magnitude as well as a direction associated to it. Which means a vector is some physical quantity which has magnitude and direction.
malayala
what is matter
Seth
nice
Faith
What is the equation illustrating Williamsons ether synthesis
Queen Reply
What is the equation illustrating Williamsons ether synthesis
Kingdom
what is simple harmonic motion
Faith Reply
examples: vibrating prongs of a tuning fork and a guittar string.
Salman
It is a repetitive periodic motion of a system about an equilibrium position
Felix
SHM is the repitition process of to and fro motion.
Younus
SHM is the motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement of body from its mean position and is opposite in direction to the displacement. From Hooke's law F=-kx
Kushal
SHM is the motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement of body from its mean position and is opposite in direction to the displacement. From Hooke's law F=-kx
Kushal
what is a wave?
DAVID Reply
show that coefficient of friction of solid block inclined at an angle is equivalent to trignometric tangent of angle
DAVID
Wave is the transfer of energy due to the periodic vibration of the particles in the medium.
Kushal
wave is the transfer of energy
Vindora
Wave is the transfer of particles in a fluid or any way.
Younus
thanks for that definition.
Dodou Reply
Hi everyone please can dere be motion without force?
Lafon
no...
Enyia
Thanks
Lafon
hi
Omomaro
whats is schrodinger equation
Omomaro
l went spiral spring
Xalat
what is position?
Adhar Reply
position is simply where you are or where you were
Shii
position is the location of an object with respect to a two or three dimensional axes or space.
Bamidele
Can dere be motion without force?
Lafon
what is the law of homogeinity?
auson Reply
two electric lines of force never interested each other. why?
Sujit Reply
if two electric lines of force intersect eachother then their will be two tangent at a point which represent the two forces which is impossible.
Amar
proof that for BBC lattice structure 4r\root 5 and find Apf for the BBC structure
Eric Reply
what is physics?
Abdulaziz Reply
physics is deine as the specific measrument of of volume, area,nd distances...
Olakojo
if a string of 2m is suspended an an extended 3m elasticity is been applied.... is hooks law obeyed?
Enyia
if a string of 2m is suspended an an extended 3m elasticity is been applied.... is hooks law obeyed?
Enyia
yes
Alex
proof that for a BBC lattice structure a= 4r/ root 5 find the APF for the BBC structure
Eric
if a string of 2m is suspended an an extended 3m elasticity is been applied.... is hooks law obeyed?
Enyia Reply
tell me conceptual quetions of mechanics
Syeda Reply
I want to solve a physical question
ahmed
ok
PUBG
a displacement vector has a magnitude of 1.62km and point due north . another displacement vector B has a magnitude of 2.48 km and points due east.determine the magnitude and direction of (a) a+ b and (b) a_ b
Kou Reply
quantum
George
a+b=2.9
SUNJO
a+b
Yekeen
use Pythogorous
Dhritwan
A student opens a 12kgs door by applying a constant force of 40N at a perpendicular distance of 0.9m from the hinges. if the door is 2.0m high and 1.0m wide determine the magnitude of the angular acceleration of the door. ( assume that the door rotates freely on its hinges.) please assist me to d
Mike
what is conditions met to produce shm
Enocy Reply
what is shm
Manzoor
shm?
Grant
Why is Maxwell saying that light is an electromagnetic wave?
Bong
1st condition; It(th e BBC's system) must have some inertia which will enable it to possess Kinetic energy 2. must be able to store potential energy
Calleb
I meant "the system" not the BBC'S....."
Calleb
what a answer bro
Manzoor
kindly tell us the name of your university
Manzoor
GUlam Ishaq Khan INSTITUTE of engineering science
ali
Department of Environment Ionian University Zante Greece
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11085/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask