<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Die Groen Rewolusie het voordele ingehou, maar daar is ook belangrike lesse geleer.

Aktiwiteit 2:

Om die belangrikste lesse te bepaal wat met die groen rewolusie in indië geleer is

[lu 1.5]

  • Lees die onderstaande stuk en skryf ‘n kort paragraaf oor elk van die lesse wat geleer is.

Landbou en die oorbevolkingsvraagstuk in Indië

Die Groen Rewolusie

Wanneer die bevolking van ‘n land so vinnig toeneem dat daar uiteindelik nie genoeg voedsel geproduseer kan word nie, lei dit uiteindelik tot hongersnood.

Indië is sodanige land wat nog nie daarin kon slaag om in die voedselbehoeftes van sy bevolking te voorsien nie want dit is ‘n oorbevolkte land in die ergste graad en die primitiewe boerderymetodes het veroorsaak dat die land se opbrengste van die laagste in die wêreld was.

Om die bevolkingsproduksie te laat tred hou met die groeiende bevolking, word daar reeds vir meer as dertig jaar gepoog om die sogenaamde Groen Rewolusie in Indië toe te pas. Die Groen Rewolusie berus op die verhoogde produktiwiteit van reeds bewerkte grond. Dit word bewerkstellig deur die toediening van meer bemestingstowwe en die verbouing van nuwe voedselsoorte.

Opleidingsprogramme is ontwikkel om nuwe idees en nuwe boerderymetodes en -tegnieke by die inwoners op die platteland tuis te bring.

Nuwe koring-, rys- en mielievariëteite is ontwikkel wat meer saad produseer, hoër opbrengste lewer, beter reageer op die toediening van bemestingstowwe en meer proteïne bevat.

Doeltreffende bemesting het nie alleen die landbouproduksie verhoog nie, maar ook die waterhouvermoë van die grond verhoog.

Chemiese en organiese bemestingstowwe is ook gebruik.

Dit het tot gevolg gehad dat daar ‘n totale toename in produksie was wat ietwat meer was as die jaarlikse bevolkingsgroeikoers. Verskeie rekordgraanoeste is van tyd tot tyd opgelewer.

Alhoewel die doelwitte van die Groen Rewolusie realisties en haalbaar is, word daar na dertig jaar steeds verskeie probleme ervaar met die toepassing daarvan.

Die uiters konserwatiewe kleinboere is ook baie tradisievas en vernuwing en verandering word met skeptisisme en vooroordeel begroet.

Die meeste kleinboere is nog ongeletterd.

Die kleinboere is arm en geld ontbreek om plaasimplemente, insek- en onkruiddoders en kunsmis aan te koop.

Die Groen Rewolusie is ‘n duur program en kapitaal ontbreek om die koste te delg. Die land moet in ‘n toenemende mate geld in die buiteland leen om vir die program te betaal.

Die enigste manier waarop die Groen Rewolusie kan slaag, is om te verseker dat ‘n balans gehandhaaf word tussen die groeiende bevolkingsgetalle en voedselproduksie. Die bevolkingsaanwas moet doelbewus en planmatig beheer word.

Bronne

Swanevelder, C.J. e.a., Senior Aardrykskunde Graad 8 , Kaapstad, 1996

Ganguly, S., From the Bengal Famine to the Green Revolution , Internet (Google.com)

Rosset, P. e.a., Lessons from the Green Revolution , Internet (Google.com)

Aktiwiteit 3:

Om te bepaal of hongersnood uitgeskakel kan word deur tegnologiese ontwikkeling

[lu 2.2]

Benodig ons tegnologie om hongersnood te verlig?

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask