<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 4

Persoonlike ontwikkeling

Module 13

Studiemetodes en tuiswerk

Studiemetodes

Aktiwiteit 1

Om ‘n bespreking oor die belangrikheid van huiswerk te hou [lu 3.6]

Hou ‘n dinkskrum oor die waarde van tuiswerk doen.

Elke groep rapporteer terug en ‘n algemene klasbespreking word hieroor gehou.

’n Kort debat “vir” en “teen” tuiswerk kan die aktiwiteit aanvul of vervang.

Aktiwiteit 2

Om ‘n vraelys oor huiswerk te beantwoord [lu 3.6]

Individuele opdrag

Voltooi die vraelys deur ‘n regmerkie in die regte kolom te maak. Wees absoluut eerlik. Werk dan jou persoonlike punt uit:

A) Dikwels B) Soms C) Nooit
 1. Skryf jy jou tuiswerkopdrag sorgvuldig in die klas af?   
 1. Maak jy aan die einde van die skooldag seker dat jy al die nodige boeke in jou boeksak het?
 1. Beplan jy hoeveel tyd jy aan elke opdrag gaan spandeer voor jy met jou tuiswerk begin?
 1. Kyk jy na die inleweringsdatums in jou tuiswerkboek voordat jy met jou tuiswerk begin?
 1. Sukkel jy om aan die gang te kom met jou werk?
 1. Kyk jy TV terwyl jy tuiswerk doen?
 1. Laat jy toe dat allerlei dinge jou tuiswerktyd onderbreek?
 1. Stel jy jou tuiswerktake uit tot die laaste oomblik?
 1. Wanneer jy vasbrand, vra jy vir iemand vir hulp?
 1. Gaan jy jou werk weer na voordat jy dit inhandig?
 1. Vra jy vir iemand om jou kennis te toets nadat jy vir ‘n toets geleer het?
 1. Lewer jy jou tuiswerk betyds in?

Werk jou totaal so uit:

Vraag 1 A = 2 punte B = 1 punt C = 0
Vraag 2 A2 B1 C0
Vraag 3 A2 B1 C0
Vraag 4 A2 B1 C0
Vraag 5 A0 B1 C2
Vraag 6 A0 B1 C2
Vraag 7 A0 B1 C2
Vraag 8 A0 B1 C2
Vraag 9 A0 B1 C2
Vraag 10 A2 B1 C0
Vraag 11 A2 B1 C0
Vraag 12 A2 B1 C0
Totaal:

Wat beteken jou persoonlike punt?

19-24

Jy doen jou tuiswerk getrou en jou studiegewoontes is goed. Jy is georganiseerd.Jy lees jou tuiswerkopdragte met aandag en mors nie tyd deur boeke en ander benodigdhede te soek nie. Aangesien jy jou tuiswerktyd só goed beplan, behoort jy genoeg tyd oor te hê om lekker te kan ontspan en ander dinge te geniet. Indien jy nie genoeg vrye tyd oor het nie, neem jou tuiswerk waarskynlik te veel van jou tyd in beslag. Praat met jou ouers of onderwyser hieroor en laat hulle jou help om jou tuiswerkprogram aan te pas.

13-18

Jy volg meesal die regte metodes om jou tuiswerk suksesvol te voltooi, maar beslis nie altyd nie. Jy moet jou tuiswerktyd beter beplan. Kies beter tye vir tuiswerk doen. Só sal jy beter vaar op skool en ook meer kwaliteit tyd hê vir ontspanning.Kyk mooi na daardie vrae waarop jy "soms" geantwoord het en oorweeg of jy dit nie in die toekoms na "dikwels" kan verander nie.

0-12

Jy dink waarskynlik tuiswerk is onbelangrik en wend nie ‘n poging aan om jou tuiswerkprogram te beplan nie. Jy sal hard moet werk om jou gewoontes te verander. Jy sal ook moet sorg dat jou houding teenoor skoolwerk verbeter. Vra hulp en raad by jou ouers of onderwyser hieroor.

Assessering

LEERUITKOMS 3: PERSOONLIKE ONTWIKKELING

Die leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te bou ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.6 gepaste studievaardighede toepas.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11095/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask