<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Na net drie maande in sy eerste pos, is Joseph een oggend vroeg in ‘n kruisvuur tussen taxi’s gewond. Hy was baie ernstig beseer en moes vier maande in die hospitaal deurbring tot alle rekonstruktiewe chirurgie voltooi is. Mnr. Wall se staalfirma het egter geweet oor watter kwaliteite Joseph beskik en het intussen sy vrou in diens geneem ten einde die huishouding te help om te oorleef. Joseph is sederdien voltyds terug by die werk, al moes sekere aanpassings aan sy taakomskrywing gemaak word omdat sy beserings nie meer toelaat dat hy enige swaar voorwerpe mag optel nie. Mnr. Wall het ook begin om Thandi, Joseph se vrou, op te lei om met sekere administratiewe take te help.

Joseph kon spoedig ‘n eie woning bekostig en ook vir hom ‘n ligte voertuig aanskaf om veilig na sy werk en terug te reis.

Vandag is Joseph die fabrieksbestuurder met ‘n goeie salaris terwyl Thandi tuis bly om na hul drie kinders om te sien.

Wat eers vir Joseph na ‘n hopelose situasie gelyk het, het met die hulp van iemand wat in hom geglo het, ‘n blink toekoms geword. Joseph het met eerlikheid, volharding, ‘n bereidheid om te leer en harde werk ‘n goeie toekoms vir hom en sy gesin verseker en ook ‘n groot bydrae gelewer tot die land se ekonomie. Joseph se seuns sal ook eendag met meer gemak die wêreld van werk kan betree.

 • Wie in hierdie verhaal van Joseph, openbaar UBUNTU?
 • Ken jy nog mense wat UBUNTU openbaar. Beskryf kortliks hoe hy/sy UBUNTU uitleef.

In 2004 het Suid-Afrika sy eerste dekade van demokrasie gevier. In hierdie tien jaar, en daarna, is daar baie gedoen om ekonomiese wanbalanse te probeer regstel.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n onderwerp te bespreek en ‘n definisie daarvan te formuleer

[lu 2.2]

In groepverband, bespreek wat UBUNTU beteken en skryf ‘n kort verklarende definisie.

Bespreek die verskillende groepe se definisies en stel een duidelik definisie as klas saam.

Aktiwiteit 2:

Om vrae wat betrekking op ‘n spesifieke onderwerp het, te bespreek

[lu 2.2]

So beskryf John Monqu wat hy van dag tot dag ervaar.

“ Ons huise is nou van steen en dit is nie meer so nat en koud in die winter nie. Daar is ‘n kraan met skoon water op elke straathoek en almal het toegang tot drinkwater. Die kinders is minder siek en die kliniek verskaf goeie medisyne indien iemand siek word. My kinders kan reeds almal lees en skryf, want die skoolbus laai hulle soggens op die straathoek op en laai hul weer na skool af. Hier was baie lank laas ‘n brand in ons omgewing, want die mense het nou krag in hul huise en hoef nie meer op paraffienstowe en kerse staat te maak nie. Ons het egter nog baie probleme met werk. Die meeste industrieë is ver en die taxi’s is nie ‘n baie betroubare en veilige vervoermiddel nie. Dit is nog steeds saans baie onveilig buite ons huise. Die bende-aktiwiteite vier botoon en die polisie is nie sigbaar genoeg om ‘n verskil te maak nie.”

a) Bestudeer hierdie uittreksel noukeurig en…

 • …maak ‘n lys van die veranderings (verbeterings) wat volgens John reeds deur die nuwe regering tot stand gebring is;
 • …noem ook die terreine wat nog aandag moet vereis;
 • …vergelyk John se siening van die veranderings met die veranderings soos wat jul dit in julle eie gemeenskappe ervaar.

b) Voer nou onderhoude met ander graad 7 leerders en skryf hul idees neer oor hoe die regering nog aanpassings kan maak ten einde die wanbalanse reg te stel.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante proses na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
2.1 inligting versamel oor die invloed van ekonomiese beleidsrigtings tydens apartheid op eienaarskap , armoede , welvaart en gehalte ;
2.2 identifiseer stappe om sosio-ekonomiese wanbalanse en armoede reg te stel:
 • herverspreiding van rykdom;
 • regstellende aksie;
 • skepping van werksgeleenthede.

Memorandum

Na aanleiding van die verhaal:

 • Mnr. Wall
 • Let op die positiewe uitwerking wat dit op ander se lewens het.

Aktiwiteit 1

 • Leerders formuleer hul eie definisies van Ubuntu na aanleiding van die gegewe teks.

Aktiwiteit 2

 • Huise (van steen gebou)

Drinkwater uit ‘n kraan

Klinieke

Toegang tot skole

Vervoer na skole

Krag/elektrisiteitsvoorsiening

 • Ver van werksplek

Swak openbare vervoer

Onveilige woonareas

Misdaad

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask