<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 1

Om individueel binne groepverband kleur te gebruik om kunswerk te skep

VISUELE KUNSTE

Aktiwiteit 1:

Om individueel binne groepverband kleur te gebruik om kunswerk te skep

[lu 3.8]

Voorbeeld van die kleurwiel:

Hersiening van die kleurwiel

Bestudeer die kleurwiel hierbo en beantwoord dan die volgende vrae:

 1. Noem die drie PRIMÊRE KLEURE op die kleurwiel.
 1. Noem die drie SEKONDÊRE KLEURE op die kleurwiel.
 1. Noem twee WARM kleure.
 1. Noem twee KOUE kleure.
 1. Wat noem ons die kleur wat verkry word deur ‘n primêre kleur met ‘n sekondêre kleur te meng?
 1. Noem twee pare KOMPLEMENTÊRE KLEURE op die kleurwiel.
 1. Noem twee ANALOË KLEURE.
 1. Verduidelik hoe ‘n GEEL-GROEN gemeng kan word.
 • Bespreek binne ‘n groep wat ‘n landskap is en stel ‘n lys van 10 voorwerpe in ‘n landskap op.
 • Teken nou op ‘n A3-grootte stuk papier ‘n denkbeeldige of werklike landskap met ‘n potlood.
 • Wanneer jy klaar is, moet hierdie landskap, denkbeeldig of werklik, oorgeteken word op ‘n ander stuk papier sodat jy twee eenderse landskappe het. Ruil daarna die oorgetekende landskap met iemand langs jou.
 • Verf nou die eerste landskap in komplementêre kleure en die tweede landskap in analoë kleure .

Aktiwiteit 2:

Om individueel in groepverband verskillende teksture te gebruik om ‘n kunswerk te skep

[lu 3.8]

TUISOPDRAG

Bring ‘n versameling van tien verskillende teksture d.m.v. frottage klas toe. Frottage is ‘n tegniek waar papier op ‘n voorwerp gesit word en daar dan oor die voorwerp met ‘n sagte potlood (2B, 4B of 6B) op die papier gekrap word. (‘n Bekende voorbeeld is wanneer ‘n muntstuk onder papier gesit word en dan in potlood verskyn terwyl daar oor die papier gekrap word.)

Dink byvoorbeeld aan: skoensole, baksteenmure, stoeloppervlakke, houttafelblaaie, verskillende materiale, ensovoorts.

Verdeel nou die teksture in die volgende:

VOORWERP GLAD MEDIUM GROF

Terug in die klas moet jy in jou groep ‘n plakkaat-grootte stuk papier in vier gelyke dele verdeel en dan van jou frottage-teksture daarop oorteken. Elkeen in die groep moet ten minste een beurt per blok of kwart kry om sy/haar frottage-tekstuur oor te teken.

Kleur kan nou bygevoeg word om in elke kwart ‘n seisoen uit te beeld. So byvoorbeeld kan die SOMER in GELE gedoen word, WINTER in BLOUE, LENTE in GROENE of PERSE en HERFS in ORANJES of enige ander kleurkeuses. Elke groep moet self besluit watter kleur hulle aan watter seisoen herinner.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede deur individuele en groepdeelname aan kuns- en kultuuraktiwiteite te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEEN t.o.v. 3.1 – 3.8 hieronder, die volgende toon:
 • omskepping van persoonlike ervaringe in vorms van uitdrukking;
 • die vermoë toon om eie bydraes binne groepsverband te lewer;
VISUELE KUNS (3.8)
 • saamwerk met ander in die beplanning en skepping van ‘n gesamentlike kunsproduk of aanbieding wat nasiebou in Suid-Afrika bevorder;

Questions & Answers

general equation for photosynthesis
Ojasope Reply
6CO2 + 6H2O + solar energy= C6H1206+ 6O2
Anastasiya
meaning of amino Acids
AJAYI Reply
a diagram of an adult mosquito
mubarak Reply
what are white blood cells
Mlungisi Reply
white blood cell is part of the immune system. that help fight the infection.
MG
what about tissue celss
Mlungisi
Cells with a similar function, form a tissue. For example the nervous tissue is composed by cells:neurons and glia cells. Muscle tissue, is composed by different cells.
Anastasiya
I need further explanation coz celewi anything guys,,,
Calvin Reply
hey guys
Isala
on what?
Anastasiya
hie
Lish
is air homogenous or hetrogenous
damiane Reply
homogenous
Kevin
why saying homogenous?
Isala
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
Yes, the plant does need oxygen. The plant uses oxygen, water, light, and produced food. The plant use process called photosynthesis.
MG
By using the energy of sunlight, plants convert carbon dioxide and water into carbohydrates and oxygen by photosynthesis. This happens during the day and sunlight is needed.
NOBLE
no. it s a product of the process
Anastasiya
yet still is it needed?
NOBLE
no. The reaction is: 6CO2+6H20+ solar energy =C6H12O6(glucose)+602. The plant requires Carbon dioxyde, light, and water Only, and produces glucose and oxygen( which is a waste).
Anastasiya
what was the question
NOBLE Reply
joining
Godfrey
the specific one
NOBLE
the study of non and living organism is called.
Godfrey
Is call biology
Alohan
yeah
NOBLE
yes
Usher
what Is ecology
Musonda Reply
what is a cell
Emmanuel Reply
A cell is a basic structure and functional unit of life
Ndongya
what is biolgy
Hawwi Reply
is the study of living and non living organisms
Ahmed
may u draw the female organ
MARTIN Reply
i dont understand
Asal
:/
Asal
me too
DAVID
anabolism and catabolism
Sani Reply
Anabolism refers to the process in methabolism in which complex molecules are formed "built" and requires energy to happen. Catabolism is the opposite process: complex molecules are deconstructed releasing energy, such as during glicolysis.
Anastasiya
Explain briefly independent assortment gene .
Otu Reply
hi
Amargo
hi I'm Anatalia
Joy
what do you mean by pituitary gland
Digambar
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask