<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Wie is ek?

Module 2

Luister ook na ander

Aktiwiteit 1

Om na instruksies te luister [lu 1.2.1]

SIMON SÊ . . .

Nou ken julle al die dele van jul liggaam. Kom ons speel ‘n speletjie.

Een leerder staan voor en gee instruksies soos: Simon sê: Steek op jou hande! of Knip jou oë!

Die res van die klas doen die aksie. As die leerder nie die instruksie met die woorde Simon sê begin nie, moet die res van die klas stil staan. Hulle reageer net op Simon sê se instruksies.

Neem beurte om instruksies te gee. Jy kan selfs jou eie naam gebruik.

Lees nou die woorde en die spelling van die liggaamsdele (ken die woorde).

Aktiwiteit 2

Om ander ook ‘n kans te gee om te praat [lu 1.5.1]

Om ‘n gedig vir genot te lees [lu3.5.1]

(a) Lees die gediggie in groepe van vier. Elkeen lees een strofe en vertel vir die res van die groepie wat hy/sy gelees het.

Die groot wonder

As die grootmense bymekaar kom

Wonder hul gedurig oor elke kind.

Hul skinder oor ons ore, hare en mond

By wie hul dieselfde sal vind.

Grace het Ouma se groen oë

En Eben het sy pa se krom neus,

Asook Oupa Gert se bakore

En kyk tog, voete soos ‘n reus!

As hul na my rooikop kyk

Kan hulle tog nie verstaan

Hoe ek so anders as die familie lyk

En wil weet waar kom ek vandaan?

Met my sproetgesig en andersheid

Verwar ek al wat grootmens is.

Hul bly wonder en skinder

En dink seker ek is aspris.

(b) Neem beurte in jul groepe om die hele gedig te lees. Maak gebruik van die assesseringstabel om mekaar se hardoplees te assesseer. Jy kan vir jou opvoeder of ouers lees. As julle klaar is, kan julle dramatiseer hoe die grootmense altyd na die kinders kyk en oor hulle praat.

KRITERIA VIR HARDOPLEES

(a) Woordherkenning en vlotheid ..........

(b) Ken nie die woorde nie en kan dit nie uitspreek nie ..........

(c) Woorde is nie almal bekend nie en lees is nie vlot nie ..........

(d) Haak vas met sekere woorde ..........

(e) Ken al die woorde en lees vlot ..........

(f) Duidelikheid en toonhoogte ..........

(g) Uitspraak is baie onduidelik en op dieselfde eentonige noot ..........

(h) Verstaanbare uitspraak, maar die stem is te eentonig of te sag ........

(i) Enkele woorde is onduidelik, maar goeie wisseling in die stem ........

(j) Woorde word duidelik uitgespreek met wisseling in die stem ........

(k) Frasering ..........

(l) Neem geen leestekens in ag nie ..........

(m) Probeer, maar vergeet om op die regte plekke asem te haal ..........

(n) Haal korrek asem, maar lees te vinnig ..........

(o) Lees met goeie asemhaling en spoed ..........

Aktiwiteit 3

Om vir inligting te lees [lu 3.3.5]

STILLEES

Lees weer die leesstuk “Ek sal hulle wys!”

Kyk na die sinne hieronder en dui aan of die stellings waar of onwaar is of nie genoeg bewyse het nie. Vergelyk jou antwoorde met die res van jou groep en bespreek julle antwoorde as julle nie saamstem nie.

Merk met

W - waar

O - onwaar

OB - onvoldoende bewyse

W O OB
a) Eben is Tony se beste maat
b) Grace het geen tande in haar mond nie
c) Tony het rooi krulhare
d) Die kinders het elk vyf vingers aan een hand
e) John se wange is vet
f) Manus kan hoër as Tony spring
g) Eben het ‘n lang neus
h) Tony is die beste krieketspeler in die skool
i) Manus het ‘n skewe ken
j) Tony is baie bly dat hy anders lyk

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • ander leerders respekteer:

1.5.1 ander leerders ‘n beurt gee om te praat.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • lees vir inligting:

3.3.5 met ondersteuning ‘n opsomming van ‘n paragraaf maak (vul byvoorbeeld ontbrekende woorde in ‘n paragraaf in);

3.5 vir genot en inligting lees:

3.5.1 heelwat fiksie- en nie-fiksie-boeke op ‘n gepaste lees- en taalvlak lees.

Memorandum

Aktiwiteit 3

(a) W

(b) O

(c) OB

(d) W

(e) W

(f) O

(g) O

(h) O

(i) W

(j) O

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask