<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 8

Grond en mag

Module 1

Die historikus en begrippe

Die historikus en begrippe

Die begrippe grond en mag het ‘n noue verband met mekaar. ‘n Persoon word in die regerende klas of die werkersklas ingedeel op grond van sy of haar produksievermoë. Die produk sluit dan kapitaal (geld), grond, geboue, myne, masjinerie ens. in.

Die konflik tussen die twee klasse berus dus op die kontrasterende verbande wat hulle ten opsigte van die produk ervaar. Die regerende klas, wat ook die kapitalistiese klas of die middelklas of die bourgeoisie (Franse Revolusie) genoem kan word, besit die produksievermoë terwyl die werkersklas of proletariaat of Bolsjewiste (Russiese Revolusie) hul arbeid verkoop deur op die landerye, in die fabrieke en myne wat aan die regerende klas behoort, te werk.

  • Om hierdie konflik te begryp moet die geskiedkundige of historikus, dus al die leerders in die Geskiedenisklas, ingewikkelde vrae vra oor alle konfliksituasies, soos:
  • 1. Aan wie behoort wat?
  • 2. Wie doen watter werk?
  • 3. Wie werk vir wie?

Aktiwiteit 1 : groepwerk (ken-mekaar-geleentheid)

  • Verdeel in besprekingsgroepe.

Opdrag 1 :

  • Bespreek werksverdeling in ‘n gewone familie soos wat julle groep dit ken. Sorg dat elke groeplid ‘n kans kry om sy/haar sê te sê.

Opdrag 2 :

  • Bespreek die graad van samewerking tussen die regerende klas (ouers/voogde) en die werkersklas (kinders) om die huishouding glad te laat verloop.

Opdrag 3 :

  • Voltooi nou die volgende:

(a) My eie plekkie in ons woning is my

Ek is trots daarop omdat

(b) My ouers/voogde is werknemers/werkgewers van :

(c) Ek is nie ‘n las vir my familie nie, want ek aanvaar verantwoordelikheid vir

Aktiwiteit 2 : groepassesseringsoefening

Opdrag 4 :

  • Elke leerder kry nou ‘n beurt om sy/haar antwoorde by Opdrag 3 voor te lees en elke groeplid dui aan watter punt hy/sy wil toeken. Indien nodig, kan ‘n groeplid motiveer waarom ‘n swakker of ‘n beter punt nodig is.
  • Die groep moet saamstem oor die punt. Die volgende eenvoudige skaal word gebruik om te bepaal of die leerder vir sy familie ‘n VOORDEEL is.

1 = Die leerder bly darem by sy familie.

2 = Die leerder is soms, of was al van nut vir die familie.

3 = Die leerder is van werklike nut vir sy/haar familie.

4 = Die leerder se bydrae tot sy/haar familie is ‘n uitstaande prestasie.

PUNTE TOEGEKEN DEUR GROEPLEDE

Kennisgewing 1 :

Aan die einde van hierdie module moet jy ‘n projek oor Die Franse Revolusie inlewer. Jy sal stap-vir-stap die nodige inligting ontvang. Vir vandag hoef jy slegs:

( a ) by die huis te sê dat jy soek na inligting omtrent die tema en

( b ) die woordverklaring vir revolusie na te slaan/uit te vind. Voltooi:

Revolusie:

Bron:

VOORBEELD van die optekening van inligting wat uit ‘n spesifieke bron verkry is.

revolusie, opstand, omwenteling.

Bron:

a) inligting oor die skrywer(s) , (eers die van, dan name/voorletters)

b) die boek se titel in aanhalingstekens

c) die uitgewer en datum van uitgawe

d) die bladsynommer(s) sodat jy dit maklik weer kan kry.

Bostaande is die inligting wat die historikus nodig het, en dit is daarom verpligtend. Verskillende universiteite verskil selfs in hul eie onderskeie departemente oor die korrekte manier vir die optekening van broninligting, bv. die punte om a, b,c en d af te sluit, is verpligtend vir ‘n skripsie by die Departement Engels, US. Sorg dat jou projek so korrek as moontlik is want gesaghebbende bronne bewys die geldigheid van jou opinie.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11043/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask