<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Die ekonomiese siklus

Module 2

Aktiwiteite van die bedrywe/sakeondernemings

Aktiwiteit 1:

Produksie-aktiwiteite

[lu 1.1]

SELF:

Verskaf die indeling, met toepaslike voorbeelde, van die verskillende aktiwiteite van die bedrywe / sakeondernemings:

Aktiwiteit 2

Produksiefaktore

[lu 1.1]

GROEP:

Veronderstel ‘n huishouding/-gesin waarin al die produksiefaktore voorkom. Verduidelik die rol van elke lid om aan te dui hoedat hulle in die produksieproses deelneem. Elke groep moet sy voorbeelde(e) aan die klas voordra/verduidelik en die voorbeeld(e) volledig beskryf.

In sy eenvoudigste vorm kan die ekonomiese siklus dus soos volg daaruit sien:

PRODUSENTE / SAKEONDERNEMINGS

 • Wanneer die siklus ontleed word, word baie duidelik TWEE strome onderskei, naamlik ‘n GELDSTROOM en ‘n GOEDERESTROOM. Die twee strome vloei in teenoorgestelde rigting, en sal in so ’n “geslote” ekonomie gelyk aan mekaar wees. Die rede hiervoor is eenvoudig dat die sakeondernemings tog nie meer as dit wat hulle as ‘inkome” ontvang het, kan bestee nie. Let op dat hul “inkome” gelyk is aan die waarde van die goedere en dienste wat hulle geproduseer en op die markte vir verbruiksgoedere verkoop het. Aan die anderkant kan die huishoudings ook net daardie “geld” bestee wat hulle as vergoeding vir die dienste van hul produksiefaktore ontvang het.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
die ekonomiese siklusDie leerder is in staat wees om kennis en begrip van die ekonomiese siklus binne die konteks van ‘die ekonomiese’ probleem te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • verskillende wyses van geld die vloei van produksiefaktore en goedere en dienste in die ekonomiese siklus binne die Suid-Afrikaanse ekonomie kan verduidelik;
 • die rol van die buitelandse sektor in die ekonomiese siklus kan bespreek;
 • met behulp van ‘n grafiek kan illustreer hoe vraag en aanbod pryse beïnvloed, en hierdie verband kan bespreek;
 • die invloed en aksies (stakings en wegblyaksies) van vakbonde oor die algemeen en in die apartheidsera op die volgende terreine krities kan evalueer:
 • die Suid-Afrikaanse ekonomie;
 • politieke, ekonomiese en sosiale transformasie;
 • arbeidsaangeleenthede;
 • die uitwerking van die nasionale begroting op die ekonomie (bv. belasting en besteding op onderwys, sosiale welsyn, gesondheid en veiligheid) kan bespreek.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: Produksie-aktiwiteite

SELF:

Aktiwiteite van bedrywe/sakeondernemings

 1. Primêre produksie-aktiwiteite, bv. landbou, veeteelt, bosbou, mynbou, visserye, ens.
 2. Sekondêre produksie-aktiwiteite, bv. verwerkingsbedrywe soos visfabrieke, slagterye, ens.
 3. Tersiêre produksie-aktiwiteite, bv. verspreidingsbedrywe soos vervoer, winkels, kafees, ens.
 4. Dienste-bedrywe, bv. dokters, prokureurs, haarkappers, ens.

AKTIWITEIT 2: Produksiefaktore

GROEP:

Gesin waarin al die produksiefaktore voorkom (Voorbeeld)

Vader: Boer en grondeienaar(primêre bedryf)
 • Ondernemerstalent en besitter van produksiefaktor, grond
Moeder: Dokter in eie praktyk(dienste bedryf)
 • Ondernemerstalent en Arbeid
Seun: Skrynwerker(sekondêre bedryf)
 • Arbeid
Dogter: Eienaar, "Cash loans" Bank (tersiêre bedryf)
 • Kapitaalvoorsiener

Questions & Answers

the art of managing the production, distribution and consumption.
Satangthem Reply
what is economics
Khawar Reply
what is Open Market Operation
Adu Reply
dominating middlemen men activities circumstances
Christy Reply
what Equilibrium price
Adji Reply
what is gap
mirwais
who is good with the indifference curve
Dexter
What is diseconomic
Alixe Reply
what are the types of goods
WARIDI
how can price determination be the central problem of micro economics
simon Reply
marginal cost formula
Nandu Reply
you should differentiate the total cost function in order to get marginal cost function then you can get marginal cost from it
boniphace
What about total cost
Foday
ok
Foday
how can price determination be the central problem if micro economics
simon
formula of cross elasticity of demand
Theresia Reply
what is ceteris paribus
Priyanka Reply
what is ceteris parabus
Priyanka
Ceteris paribus - Literally, "other things being equal"; usually used in economics to indicate that all variables except the ones specified are assumed not to change.
Abdullah
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
What is broker
scor
what is land
kafui
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
whats poppina nigga turn it up for a minute get it
amarsyaheed Reply
what is this?
Philo
am from nigeria@ pilo
Frank
am from nigeria@ pilo
Frank
so
owusu
what is production possibility frontier
owusu
it's a summary of opportunity cost depicted on a curve.
okhiria
please help me solve this question with the aid of appropriate diagrams explain how each of the following changes will affect the market price and quantity of bread 1. A
Manuela Reply
please l need past question about economics
Prosper Reply
ok let me know some of the questions please.
Effah
ok am not wit some if den nw buh by tommorow I shall get Dem
adepojurafiu
Hi guys can I get Adam Smith's WEALTH OF NATIONS fo sale?
Ukpen
hello I'm Babaisa alhaji Mustapha. I'm studying Economics in the university of Maiduguri
Babaisa
okay
Humaira
my name is faisal Yahaya. i studied economics at Kaduna state university before proceeding to West African union university benin republic for masters
Faisal
Hi guys..I am from Bangladesh..
Mannan
Wat d meaning of management
igwe Reply
disaster management cycle
Gogul Reply
cooperate social responsibility
igwe
Fedric Wilson Taylor also define management as the act of knowing what to do and seeing that it is done in the best and cheapest way
OLANIYI
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask