<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Dorp toe

Module 26

Die bloemiste

Akiwiteit 1

Om van verkleinwoorde te leer [lu 6.2.6]

In die module 25 praat die seuntjie van 'n haantjie.

'n groot haan; maar 'n klein haan tjie .

Ons voeg gewoonlik –tjie by om verkleinwoorde te vorm.

Pas die volgende reëls toe om verkleinwoorde te vorm :

  • Indien 'n woord op 'n -d of 'n -t eindig, voeg ons -jie by.

loodsoldaat ...............................................................................

boot ...............................................................................

brood ...............................................................................

  • Indien 'n woord 'n kort klinker het, verdubbel ons die medeklinker en voeg ons -ie by.

vlag ...............................................................................

pop ...............................................................................

rok ...............................................................................

  • Indien 'n woord 'n lang klinker het, val een van die klinkers weg en voeg ons -ie by.

doos ...............................................................................

stoof ...............................................................................

graaf ...............................................................................

  • Nog kort klinkers, maar nou voeg ons -etjie by nadat die medeklinker verdubbel het.

motorkar ...............................................................................

tol ...............................................................................

teestel ...............................................................................

Leer hierdie reëls in verband met verkleinwoorde en leer die spelling van die woorde.

Aktiwiteit 2

Om eenvoudige vrae te vra en kennis te maak met die vraende voornaamwoord [lu 2.1.1, 6.2.8]

BY DIE BLOEMISTE

(Mondelinge vraagstelling)

Pappa het vanoggend 'n bos geel blomme vir Mamma bydie bloemiste gekoop.

Werk in pare en neem beurte om vrae aan jou maat oor die sin te vra.

Begin elke keer met een van die volgende woorde :

Wie . . . ?

Vir wie . . . ?

Wat . . . ?

Waar . . . ?

Wanneer . . . ?

Maak nou julle eie sin soos hieronder aangedui en gee dit vir 'n maat om vrae daaroor op te stel.

Vul net die woorde in:

......................................................... het ................................................ 'n

................................................. .....vir ............................................. by die

.......................................................

Aktiwiteit 3

Om kennis te maak met die hulpwerkwoord [lu 6.2.12]

VERKEERD GEKOOP

('n Mondelinge aktiwiteit met die gebruik van kan, wil, sal en mag)

Dit gebeur so baie dat jy iets koop wat jy nooit gebruik nie.

Byvoorbeeld :

Ek het 'n nuwe boek gekoop, maar ek kan dit nie lees nie.

Ek het lekkers gekoop, maar ek mag dit nie eet nie.

Ek het 'n nuwe skêr gekoop, maar dit wil nie knip nie.

Ek het 'n present gekoop, maar ek sal dit nie oopmaak nie.

Kyk na die betekenisse van die volgende woorde.

kan - can kan nie - cannot
mag - may mag nie - may not
wil - want to wil nie - don’t want to
sal - will sal nie - will not

Dieselfde het met die volgende artikels gebeur. Werk in pare en neem beurte om die sinne mondelings te voltooi.

1. Ek het ‘n rok gekoop, maar ... (dra)
2. paar skoene (aankry)
3. seël (plak)
4. koek (eet)
5. potlood (skryf)
6. bottel medisyne (drink)
7. bal (bons)
8. potplant (groei)
9. voëltjie (sing)
10. radio (speel)

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.1 interaksie in sy/haar addisionele taal voer:

211 eenvoudige vrae vra (soos vrae om duidelikheid te verkry).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.6 die enkelvoud- en meervoudsvorm, verkleiningsvorm en geslagsvorme van alledaagse woorde (soos: rok/rokke; appel/appels; boekie; skoentjie; man/vrou; seun/meisie);

6.2.8 persoonlike, besitlike en vraende voornaamwoorde;

6.2.12 hulpwerkwoorde om moontlikheid, waarskynlikheid en noodwendigheid uit te druk (soos: Ek wil/kan/sal dit doen).

Memorandum

Aktiwiteit 1

Indien ‘n woord op ‘n –d of ‘n –t eindig, voeg ons –jie by.

loodsoldaatjie

bootjie

broodjie

Indien ‘n woord ‘n kort klinker het, verdubbel ons die medeklinker en voeg ons –ie by.

vlaggie

poppie

rokkie

Indien ‘n woord ‘n lang klinker het, val een van die klinkers weg en voeg ons

–ie by.

dosie

stofie

grafie

Nog kort klinkers, maar nou voeg ons –etjie by nadat die medeklinker verdubbel het.

motorkarretjie

tolletjie

teestelletjie

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask