<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Dorp toe

Module 26

Die bloemiste

Akiwiteit 1

Om van verkleinwoorde te leer [lu 6.2.6]

In die module 25 praat die seuntjie van 'n haantjie.

'n groot haan; maar 'n klein haan tjie .

Ons voeg gewoonlik –tjie by om verkleinwoorde te vorm.

Pas die volgende reëls toe om verkleinwoorde te vorm :

  • Indien 'n woord op 'n -d of 'n -t eindig, voeg ons -jie by.

loodsoldaat ...............................................................................

boot ...............................................................................

brood ...............................................................................

  • Indien 'n woord 'n kort klinker het, verdubbel ons die medeklinker en voeg ons -ie by.

vlag ...............................................................................

pop ...............................................................................

rok ...............................................................................

  • Indien 'n woord 'n lang klinker het, val een van die klinkers weg en voeg ons -ie by.

doos ...............................................................................

stoof ...............................................................................

graaf ...............................................................................

  • Nog kort klinkers, maar nou voeg ons -etjie by nadat die medeklinker verdubbel het.

motorkar ...............................................................................

tol ...............................................................................

teestel ...............................................................................

Leer hierdie reëls in verband met verkleinwoorde en leer die spelling van die woorde.

Aktiwiteit 2

Om eenvoudige vrae te vra en kennis te maak met die vraende voornaamwoord [lu 2.1.1, 6.2.8]

BY DIE BLOEMISTE

(Mondelinge vraagstelling)

Pappa het vanoggend 'n bos geel blomme vir Mamma bydie bloemiste gekoop.

Werk in pare en neem beurte om vrae aan jou maat oor die sin te vra.

Begin elke keer met een van die volgende woorde :

Wie . . . ?

Vir wie . . . ?

Wat . . . ?

Waar . . . ?

Wanneer . . . ?

Maak nou julle eie sin soos hieronder aangedui en gee dit vir 'n maat om vrae daaroor op te stel.

Vul net die woorde in:

......................................................... het ................................................ 'n

................................................. .....vir ............................................. by die

.......................................................

Aktiwiteit 3

Om kennis te maak met die hulpwerkwoord [lu 6.2.12]

VERKEERD GEKOOP

('n Mondelinge aktiwiteit met die gebruik van kan, wil, sal en mag)

Dit gebeur so baie dat jy iets koop wat jy nooit gebruik nie.

Byvoorbeeld :

Ek het 'n nuwe boek gekoop, maar ek kan dit nie lees nie.

Ek het lekkers gekoop, maar ek mag dit nie eet nie.

Ek het 'n nuwe skêr gekoop, maar dit wil nie knip nie.

Ek het 'n present gekoop, maar ek sal dit nie oopmaak nie.

Kyk na die betekenisse van die volgende woorde.

kan - can kan nie - cannot
mag - may mag nie - may not
wil - want to wil nie - don’t want to
sal - will sal nie - will not

Dieselfde het met die volgende artikels gebeur. Werk in pare en neem beurte om die sinne mondelings te voltooi.

1. Ek het ‘n rok gekoop, maar ... (dra)
2. paar skoene (aankry)
3. seël (plak)
4. koek (eet)
5. potlood (skryf)
6. bottel medisyne (drink)
7. bal (bons)
8. potplant (groei)
9. voëltjie (sing)
10. radio (speel)

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.1 interaksie in sy/haar addisionele taal voer:

211 eenvoudige vrae vra (soos vrae om duidelikheid te verkry).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.6 die enkelvoud- en meervoudsvorm, verkleiningsvorm en geslagsvorme van alledaagse woorde (soos: rok/rokke; appel/appels; boekie; skoentjie; man/vrou; seun/meisie);

6.2.8 persoonlike, besitlike en vraende voornaamwoorde;

6.2.12 hulpwerkwoorde om moontlikheid, waarskynlikheid en noodwendigheid uit te druk (soos: Ek wil/kan/sal dit doen).

Memorandum

Aktiwiteit 1

Indien ‘n woord op ‘n –d of ‘n –t eindig, voeg ons –jie by.

loodsoldaatjie

bootjie

broodjie

Indien ‘n woord ‘n kort klinker het, verdubbel ons die medeklinker en voeg ons –ie by.

vlaggie

poppie

rokkie

Indien ‘n woord ‘n lang klinker het, val een van die klinkers weg en voeg ons

–ie by.

dosie

stofie

grafie

Nog kort klinkers, maar nou voeg ons –etjie by nadat die medeklinker verdubbel het.

motorkarretjie

tolletjie

teestelletjie

Questions & Answers

important of enocomic
Adu Reply
what is division of labour
Dennis Reply
division of labour can be defined as the separation of task to individuals in any economic system to specialize on it.
Ahmad
what is demand curve
Victoria Reply
demand curve is a downward sloping economic graph that shows the relationship between the price of product and the quantity of the product demanded.
Ahmad
What is demand
Frank Reply
It refers to the quantity of a commodity purchased in the market at a price and at a point of time.
Basanta
refers to amount of commodities a consumer is willing and able to buy at particular price within a period of time
Clifford
It is the ability and willingness a customer buys a product or service at a particular price, place and time while other things remaining constant or the same
kum
In which case is opportunity cost is zero
Francis Reply
where no alternative is available
Bhartendu
who is the father of economic
Omar Reply
Adam Smith
Suraj
ok
Tony
Adam Smith
Francis
Adam smith
Opana
Adam Smith
Basanta
What is monopoly
Mauthoor Reply
it an economic situation where one individual controls the essential commodities or value product for maximum profit
James
monopoly is a market situation in which there is only one producer of a good or service which has no close substitutes
eliano
is where only one person is solely the price taker
Francis
what is Monopoly
Dauda Reply
The word Monopoly is a Latin word. it is the combination of two words-Mono means single and Poly means seller. thus Monopoly means single seller. but this is not the full meaning of Monopoly. Monopoly must produce a product which does not have close substitute in the market.
Basanta
Monopoly is define as a firm in an industry with very high barriers to entry.
Favour
If close substitute is available, Monopoly will be a king without a crown.
Basanta
what does it array
Cbdishakur Reply
what are the differences between monopoly and.oligopoly
Onome Reply
what are the difference between monopoly and oligopoly
Cbdishakur
The deference between Monopoly and Oligopoly: Monopoly means:A single-firm-Industry producing and selling a product having no close business and Oligopoly means:A market structure where a few sellers compete with each other and each controls a significant portion of market .
Basanta
so that the price-output policy one affects the other.
Basanta
what are difference between physical policy and monotory policy
hon
what is economic
Emakpor Reply
what is economic
Cbdishakur
the word economic was derived from the Greek word oikos (a house)and mein(to manage) which in effect meant managing a household with the limited funds available 🙂.
Basanta
good excample about scarsity
hon
An Enquiry into the nature and causes of wealth Nations, this book clearly defined what economic is🙂🙂🙏🙏 thank you...
Basanta
good example about scarcity: money,time, energy, human or natural resources. Scarcity of resources implies that there supply is very much limited in relation to demand.
Basanta
equilibrium is a situation in which economic forces such as demand and supply are balanced and in the absence of external influences,the value of economic variables will not change
Onome Reply
hmnn
Emakpor
marginal cost and marginal revenue is equilibrium .
Kho
yessss
Basanta
what is equilibrium
Rodrice Reply
policy prescriptions for unemployment
Jeslyne Reply
Am working on it
Blacks
Study
Janelle
study
simeon
what are the factors effecting demand sedule
Kalimu Reply
we should talk about more important topics, you can search it on Google n u will find your answer we should try to focus on how we can improve our society using economics
shubham
so good night
hon
Why do people buy more grapes in December than in July?
lungi
because at time know money
Adu
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask