<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Wolf, wolf!

Opvoeders afdeling

Memorandum

Die ICS modules bevorder die konsolidasie van leerders se vermoë om in hul nuwe taal te praat, lees en skryf. Geleentheid om fiksie- en nie-fiksietekste, van geskikte vlak, onafhanklik te lees, word voorsien. Woordeskat word uitgebrei. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek word aangemoedig.

Spesiale aanmoediging word gegee sodat leerders hul nuwe taal skryf. Aanvanklik slegs enkele woorde of frases as byskrifte by prente of om sinne te voltooi. Leerders word in staat gestel om take onafhanklik uit te voer. ‘n Vrees om foute te begaan, word ontmoedig, die doel is om selfvertroue en vlotheid te bevorder.

Deur middel van uitdagende take word lees- en praatvaardighede ontwikkel.

Deur middel van aktiwiteite waar herhaaldelik taalstrukture, woorde en klanke beluister word en blootstelling daaraan in geskrewe tekste, word taalreëls, woordeskat en grammatika aangeleer. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek bevorder die aanleer van onbekende woorde.

Genoegsame geleentheid in vaslegging van nuwe woordeskat word ook gebied deur middel van die lees van tekste oor ‘n wye reeks onderwerpe. Ander leerareas soos wiskunde en lewensoriëntering word dikwels geïntegreer.

Tydskedule vir die Modules

Die vyf modules behoort so aangepak te word dat 1½ in die langste twee kwartale voltooi word. Alle leerders moet drie modules volledig voltooi sodat hulle die nodige onderrig kan ontvang.

Deur hul eie droomboot te skep word die woordeskat van die vertrekke in die huis geoefen en vasgelê.

Sigwoorde word deur middel van prente aangeleer en vasgelê. ‘n Lys van woorde word weer voorsien.

Lees vir die bevordering van algemene kennis word aangemoedig deur die verhaal van die “Titanic” te lees en te bespreek.

Begripslees word gedoen deur die vrae skriftelik te beantwoord.

Nuwe klanke: g, w, j, v, aa.

- Rymwoorde word aangespreek.

- Raaisels om begrip en denke aan te moedig word voorsien.

- Rangorde word deur middel van resies jaag vasgelê.

- Alfabetkaart word saamgestel.

- Alfabetjiese volgorde word aangeleer.

- Die gedig “Koekeloer” bied weer geleentheid vir genotvolle lees, gesprekvoering.

INTEGRASIE VAN TEMAS

  • ‘N GESONDE OMGEWING

Die reg op behuising is noodsaaklik vir ‘n gesonde samelewing.

Veiligheidsmaatreëls dra by tot ‘n gesonde omgewing.

Interafhanklikheid van mense op mekaar in tye van nood.

Skeppende vaardighede dra by tot gesonde gees.

Respek en eerbied vir medemens word aangemoedig deur middel van saam planne te beraam.

Die reg op privaatheid word aangespreek.

  • SOSIALE GEREGTIGHEID

Nakom van reëls en regulasies nodig vir sosiale rus en vrede.

Saam speel is ‘n sosiale vaardigheid wat ontwikkel moet word.

Mense is vriendelik, eerlik en ondersteunend teenoor mekaar.

Sosiale reëls word aangeleer. Elkeen kry ‘n beurt. Wen en verloor-situasie word speel, speel geskep.

  • MENSEREGTE

Mense wat in gevaar verkeer is geregtig op hulp.

Almal is geregtig op eerlikheid.

Almal is geregtig op ‘n ontspanne veilige omgewing.

  • Die duikboot se ruimte moet gevul word met al die vertrekke wat ‘n huis het.
  • Vul die vertrekke met meubels en toebehore wat by elk pas.
  • Onthou die enjinkamer en periskoop.
  • Korporatiewe leer:
  • Laat leerders in groepe beplan hoe hulle duikbote gaan lyk.
  • Elke leerder voltooi hul eie blad.
  • Leerders vergelyk hul ontwerpe.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11112/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask