<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Willie gaan visvang

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die avonture van die Wapse is nou verbonde aan die ondervindings van elke leerder in Graad 1, seuns sowel as dogters. Hulle word blootgestel aan ander omgewings - stedelik, platteland, en word bewus van hoe anders mense lewe, bv. in die bos, sonder krane en elektrisiteit.

Opvoeders moet onthou dat daar leerders in hul klas mag wees wat nie Graad R bygewoon het nie en dus sekere vaardighede, strategieë en konsepte van Graad R nie ontwikkel of aangeleer het nie. Die opvoeder het dus nodig om te verseker dat hierdie in Graad 1 aangeleer en ontwikkel word. (Sien Graad R-modules)

Luister en spraak is die belangrike fondamente waarop geletterdheid gebou word. Die mate waarvolgens leerders die praat van hul huistaal bemeester het, sal verskil en die opvoeder moet hiervan bewus wees.

Taalontwikkeling is ‘n proses wat geleidelik ontwikkel en elke leerder het die simpatieke ondersteuning van die opvoeder ter alle tye nodig.

In Graad 1 luister en lees die leerders stories en word hulle betrek by die leer van klanke en die skryf van die taal. Die klasomgewing moet ‘n plek wees wat die leerders sal aanmoedig om alle aspekte van die taal te leer.

TYDSKEDULE

Alle leerders behoort al agt modules te voltooi, plus-minus twee per kwartaal. Hulle moet toegelaat word om teen hulle eie spoed te werk.

Sport as onderwerp word in hierdie module behandel. Willie gaan visvang en daar wag ‘n groot verrassing.

Woorde en letters word tussen lyne geoefen.

INTEGRASIE VAN TEMAS

Menseregte

 • Almal het die reg op sportdeelname. Daar moet geriewe vir almal wees.

‘n Gesonde omgewing

 • Daar moet veilige plekke wees waar kinders kan speel.
 • Bespreek.

Speel ‘n raai-raai speletjie met die leerders. Een leerder kom staan voor die klas. Hy/sy moet aan ‘n sportsoort dink en die ander leerders moet, deur vrae te vra, probeer raai waaraan hy dink. Hulle mag egter net vrae vra waarop hy/sy ja of nee mag antwoord, byvoorbeeld:

Kan seuns en meisies daaraan deelneem?

Het ‘n mens ‘n bal nodig?

Het ‘n mens nog iets anders nodig?

Is dit krieket?

Leerders mag ook ander interessante sportsoorte kies. Die leerder wat eerste reggeraai het, mag nou weer voor kom staan.

LU 1.2

LU 2.8

Behandel die tabel op die volgende bladsy in groepe met die leerders. toets so om seker te maak dat elke leerder in die groep dit verstaan. die klas teken dan klassikaal die tabel vir die hele klas. indien die klas te groot is, kan dit ook in groepe (een tabel per groep) gedoen word.

Vra vir die leerders in groepe vrae soos die volgende om te toets of hulle oorsaak en gevolg / rede verstaan. Gebruik ook eie vrae om sodoende al die leerders te toets.

 • Hoekom dra seuns ‘n kopskerm in krieket?
 • Hoekom dra meisies skoene op ‘n netbalbaan?
 • Wat sal gebeur as ‘n span van 15 seuns teen ‘n span van 6 seuns rugby speel?
 • Wat sal gebeur as ‘n mens visvang sonder aas?
 • Wat sal gebeur as ‘n mens met ‘n rugbybal gholf speel?

Lu 5.2

Leerders afdeling

Inhoud

 • Omkring al die oe en uu woorde wat jy sien.

klhjyvuurkdlfjhgsoekhgftrnhoed

duurhkglhoesjghgklsoetkgmbm

hgkjktuurlglkgbhoekmnbklboer

hkjvoelufjitnbroerjhgklhuurkhlfl

LU 6.2
 • Hierdie tabel wys vir ons hoeveel kinders in Graad 1 aan watter sportsoorte deelneem.

Beantwoord nou die vragies:

1. Hoeveel kinders neem aan netbal deel? …………………………………

2. Hoeveel kinders neem aan rugby deel? ………………………………….

3. Hoeveel kinders neem aan tennis deel? ………………………………….

4. Hoeveel kinders neem aan krieket deel? …………………………………

LU 3.1
 • Vul nou die tabel vir julle klas of groep in!
netbal
rugby
krieket
tennis
LU 5.4
LU 4.1
uu muur tuur
gluur vuur tuur
huur suur kuur
oe boek soen
hoek voel goed
voet moeg hoed
LU 3.4
i j t
u x y
z aa ee
oo uu oe

Assessering

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder visuele leidrade gebruik om betekenis te skep.

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder letters en woorde herken en betekenis uit geskrewe teks skep.

Leeruitkomste 4: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf.

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk.

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK : Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 1. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11010/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask