<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 4

Module 22

Waaruit bestaan ‘n koerant?

Aktiwiteit 1

Om vir besonderhede te soeklees om inhoudsopgawe, opskrifte en indeks te ondersoek [lu 3.1.1]

Om ‘n algemene oorsig te verkry om die doel van verskillende koerantdele te identifiseer [lu 3.8.1]

Vir hierdie aktiwiteit moet jy 'n Afrikaanse dagblad saambring skool toe.

Verdeel in groepe van twee. Jy en jou maat moet nou die volgende opdragte uitvoer. Onthou, julle moet mekaar help.

1. Skryf die hoofopskrif op die voorblad van die koerant neer.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. Skryf die bladsynommers neer waarvan die opskrif bo-aan die bladsy Aktueel is. (Onthou jy nog die betekenis van aktueel ?)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

3. Soek die vroueblad. Wat noem ons so ‘n afdeling wat aan ‘n bepaalde onderwerp gewy word?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. Kies die regte antwoord en onderstreep dit: Die Hoofartikelblad is (voor in, agter in, in die middel van) die koerant.

5. Wat word die deel van die koerant met die berigte oor die ekonomie en finansies genoem?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

6. Waar in die koerant is die sportberigte?

.............................................................................................................

7. Is daar enige winkels wat hulle spesiale kopies adverteer? Skryf ‘n paar van die winkels se name neer.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Saam met die koerant behoort daar 'n kleiner koerantjie te verskyn. Hierin kry ons die advertensies waarin verskillende dinge te koop aangebied word, spesiale dienste geadverteer word, geboortes en sterfgevalle aangekondig word en betrekkings geadverteer word. Die advertensies word in verskillende afdelings gerangskik en word geklassifiseerde advertensies genoem. Kyk 'n bietjie wat alles geadverteer word.

  • Wat sien jy op die agterste bladsy van die geklassifiseerde deel?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Lees hulle!

Hier is nog een om te geniet.

Soek nou die vyf verskillende soorte berigte soos aangedui, knip hulle uit en plak hulle onder die regte opskrifte . Wanneer die opdrag voltooi is, moet jy jou aktuele- en sportberigte hardop vir jou maat lees.

  1. AKTUEEL

(ii) RESENSIE

(iii) SPORT

(iv) TE KOOP

(v) GELDSAKE

Assessering

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 ‘n verskeidenheid fiksie- en nie-fiksie-tekste vir verskillende doeleindes lees (soos gedigte, stories, mites, brosjures, naslaanboeke en handboeke):

  • onafhanklik lees deur ‘n verskeidenheid lees- en begripstrategieë gepas vir verskillende doeleindes te gebruik:
  • vir spesifieke besonderhede soeklees;
  • voorspellings maak deur kontekstuele leidrade te gebruik om betekenis vas te stel en afleidings maak;

3.8 herken die verskillende strukture, taalgebruik, doel en teikengroep van verskillende soorte tekste:

3.8.1 identifiseer die doel van verskillende soorte tekste (soos toesprake, nuusberigte, advertensies).

Memorandum

Aktiwiteit 4 (a) – (g) Eie pogings

(h) – (i) Praktika

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11081/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask