<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 4

Module 21

Grafiese tegniek, luister en woordeskat

Aktiwiteit 1

Om grafiese tegnieke in drukwerk te bespreek [lu 3.2.2]

WAT IS DRUKWERK?

Drukwerk is al die gedrukte stukke wat ons kry, byvoorbeeld koerante, tydskrifte, al die soorte boeke, etikette, seëls, banknote en dies meer. Dis hopeloos te veel om te kan opnoem.

Hoe sou ons sonder enige drukwerk klaargekom het?

Dink net ...

Nie 'n enkele koerant of 'n mooi storieboek.

Geen padkaarte om jou na 'n plek te help soek!

Hoe sou ons kon leef sonder al die banknote ...

En geen etikette op die verskillende kossoorte?

Wat dan van 'n koevert met 'n mooi seël?

Ek kon nie alles noem nie, want dis rêrig te veel.

'n Lewe sonder tydskrifte om te lees ...

'n Totale warboel en chaos sal dit wees.

Jy kry elke dag van jou lewe te doen met 'n groot verskeidenheid gedrukte werk. Jy lees dit, vat daaraan en sien dit. Dis deel van jou lewe!

Bring enige vier voorbeelde van gedrukte werk klas toe. Verdeel in groepe van vier en kyk na en voel aan julle groep se voorbeelde. Op watter soort papier is die drukwerk gedoen? Is dit blink, glad, dik, dun, grof of fyn? Gesels 'n bietjie daaroor.

Kyk na die drukwerk en bespreek die volgende vrae:

  1. Waarom is dit kleurvol?
  2. Hoekom moet dit aantreklik vir die oog lyk?
  3. Het die drukwerk trefkrag? (Slaan die betekenis na as jy die woord nie ken nie.)
  4. Hou julle daarvan?

Aktiwiteit 2

Om na teks te luister en daarop te reageer [lu 1.1]

Het jy al ooit gewonder hoe drukwerk ontstaan of begin het? Luister aandagtig na die inligting wat jou leerkrag gaan voorlees. Aan die einde gaan jy gevra word om vragies te beantwoord – dus ... spits die ore!

  1. Die Geskiedenis van Drukwerk

Drukwerk het eintlik 'n baie lang geskiedenis, maar wil jy glo, niemand weet wáár dit regtig alles begin het nie. Ons weet wel dat die Chinese en Indiërs duisende jare gelede patrone op stukke lap wat hulle gespin of geweef het, gedruk het. Hulle het die patrone op houtblokke uitgekerf, dit vol ink gesmeer en die stuk lap dan daarop gedruk. Die Chinese het later hierdie metode gevolg om boeke te druk. Hulle het in die agste eeu reeds begin om boeke te druk, maar boeke is eers in die veertiende eeu in Europa gedruk.

In daardie jare was daar maar min mense wat kon lees, maar omdat meer mense leer lees het, het die aanvraag na boeke al hoe groter begin word. Dit het egter baie lank geneem om een boek te druk en 'n vinniger manier moes gevind word.

'n Duitser, Johannes Gutenberg, het hierdie probleem opgelos. Hy het 'n metode ontwikkel waarop 'n hele bladsy op een slag gedruk kon word. Om hom met sy uitvindsel te help, het hy 'n druiwepers omskep in 'n drukpers. ('n Drukpers is die masjien wat gebruik word om afdrukke op papier of karton te maak.) Dit was die héél eerste drukpers.

Deur die jare het verskeie mense Johannes Gutenberg se metodes verbeter. Deesdae maak hulle baie van rekenaars tydens die drukproses gebruik. Die masjiene is ten volle outomaties, baie vinnig en word dikwels ook gedeeltelik deur rekenaars beheer.

Besluit of die volgende stellings waar of onwaar is.

Questions & Answers

what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11081/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask