<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Diere moet ook leer

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoë om die Huistaal te gebruik. ‘n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig hê.

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Soos in die gedig weerspieël word, gaan hierdie module oor die noodsaaklikheid oor onderwys, of dit nou apies is wat dinge moet leer om bewus te word van gevare of Wikus die Welpie wat moet leer om gehoorsaam te wees.

Leerders maak gebruik van ‘n diagram met vrae om hulle te lei om hulle eie storie te skryf.

Nuwe woordeskat met vasleggingsaktiwiteite word bygebring.

Leerders kry geleentheid om self die leesstuk te illustreer, vrae te beantwoord en die stories te dramatiseer.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Die dubbelklinkers, oe, ie, ui, ou, eu, ei en die drieletterklinkers, aai, ooi, oei, eeu word in konteks hersien/aangeleer/vasgelê.

 • SKRIF

Aandag word gegee aan die korrekte hantering van skryfgereedskap. Die volgende hoofletters word aangeleer en die klein letters hersien; M, N, L, H, T, I, K, F, E.

Leerders afdeling

Inhoud

 • Lees wat gebeur het met Wikus by die watergat.

Wikus, pasop! – deel 2

Pappa Leeu maak sy een oog oop en loer onder sy maanhare deur.

“Wikus! Moenie so naby die water speel nie”, brul die leeu.

“Ag, Pappa, ek speel nou so lekker.

Ek stamp die paddas terug in die water.

Pappa moet sien hoe strek hul agterpote as hulle so in die water duik”, sê Wikus.

Leeu laat sy kop sak, tevrede dat dit net ‘n onskuldige speletjie is.

Wikus sien nie die boomstomp wat stadig nader kom nie.

Dit dryf op die water.

Hy skaterlag vir die paddas wat so in die water duik.

Op daardie oomblik lig Leeu weer sy kop.

Soos ‘n weerligstraal skiet hy vorentoe, gryp vir Wikus aan die los vel agter sy nek en jaag met hom die veld in.

Mamma Leeu skrik wakker.

Sy besef onmiddellik wat gebeur het en hardloop agterna.

Daar op die wal lê die grootste krokodil wat sy nog ooit gesien het.

Hy lê met sy bek wawyd oop, net reg om vir Wikus te hap.

Sjoe, dit was ‘n noue ontkoming!

Pappa Leeu vryf saggies oor Wikus se wollerige kop.

Hy is te verlig om met hom te raas, maar sê darem:

“Wikus, jy moet wakker wees vir al die vyande in die bos.

Amper was jy daardie krokodil se aandete!”

LU 3.3.3 LU 3.3.4
 • Teken vir Wikus by die watergat.
LU 4.8
 • Beantwoord die volgende vrae.
Ja Nee
 1. Het ‘n leeu maanhare?
 1. Slaap Wikus onder die boom?
 1. Speel Wikus in die speelpark?
 1. Terg hy die paddas?
 1. Duik die paddas in die water?
 1. Het die leeuwyfie gaan swem?
 1. Het daar ‘n boomstomp op die water gedryf?
 1. Het Pappa Leeu die krokodil gewaar?
 1. Het Pappa Leeu vir Wikus gered?
 1. Het die krokodil vir Wikus gevang?
LU 3.2.1
LU 4.1
 • Klanke om te leer.
r st b bl m sn
 • Waar pas hulle in?

1. Hy …………………………………………………………………. die bootjie.

2. Die …………………………………………………….. het groot, skerp tande.

3. Die ………………………………………………………... lê wit op die berge.

4. Die konstabel ……………………………………………………….. die rower.

5. ‘n Honderd jaar is ‘n ……………………………………………………………

6. Die …………………………………………………………... gee vir ons melk.

7. Die ……………………………………………………………... sit op die rots.

8. Die seuns ………………………………………………………….. op die gras.

LU 3.4.4
 • Sê die woorde en kleur die prentjies volgens die kodes in. Skryf die woord.

aai = blou ooi = geel

oei = rooi eeu = groen

LU 1.1 LU 3.4.4
LU 4.1

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder vir ‘n langer tydperk aandagtig luister en op ‘n stel ingewikkelder instruksies reageer;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer tekste herken en skep:

3.3.3 klank- en ander woordherkennings- en begripsvaardighede gebruik, soos kontekstuele leidrade en die maak van voorspellings ten einde ‘n teks te verstaan;

3.3.4 selfkorrigeringstrategieë gebruik soos herlees, pousering, die oefen van woorde voor hy/sy dit hardop sê;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.4 meer komplekse woordfamilies herken;

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leersbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.8: Dit is duidelik wanneer die leerder woorde, sinne en stories illustreer om begrip te toon.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask