<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionale taal

Graad 6

Module 4

Ons is almal uniek

1. Tyd vir ‘n paar speletjies! Verdeel weer in julle groepe. Elke groep kry ‘n beurt om al die speletjies te speel, indien die tyd dit toelaat. Julle het heel moontlik hierdie speletjie gespeel toe julle baie kleiner was.

a) Die maat wat begin, kies ‘n voorwerp in die klaskamer en sê dan:“Ek sien met my kleine ogies iets wat begin met ‘n ............. (Noem die letter waarmee die voorwerp begin, bv. ‘n b .). Die maat wat reg raai, is volgende aan die beurt.

b) Elke maat kry ‘n beurt om geblinddoek te word. Hy of sy kry ‘n voorwerp in die hand en deur daaraan te voel, kan die maat die voorwerp identifiseer.

c) Elke maat kry ‘n beurt om geblinddoek te word. ‘n Ander maat hou een van die items waaraan geruik moet word, by sy of haar neus. Die maat moet die item identifiseer deur slegs daaraan te ruik.

d) Elke maat kry ‘n beurt om een van die geluide wat voorgespeel word, te identifiseer.

e) Elke maat kry ‘n beurt om geblinddoek te word en te proe aan al die verskillende kossoorte. Die maat moet die kossoorte identifiseer.

Julle het sekere liggaamsdele gebruik om die speletjies te kan speel. Noem hulle gou op:

  • Ons noem hulle almal saam ons
  • Gesels gou in julle groepe oor hoe die lewe sal wees as ons nie al ons sintuie het nie, veral nie ons oë en ore nie.
  • Hieronder volg nou twee vrae wat jy skriftelik moet beantwoord. Skryf slegs een sin by elk.

f) Wat sal jy die meeste mis, indien jy nou skielik blind sou word?

g) Wat sou jy die meeste mis, indien jy nou skielik doof sou word?

LU 5.2.1

2.

Dis nou tyd om met nog ‘n baanbreker, of pionier, kennis te maak! Sy naam was Louis Braille .

3. Lees die volgende leesstuk, wat ons meer vertel van Louis Braille, minstens twee maal baie aandagtig deur.

Louis Braille is op 4 Januarie 1809 naby Parys in Frankryk gebore. Louis se pa het saals en tuie vir perde gemaak. Eendag, toe Louis drie jaar oud was, was hy alleen in sy pa se werkswinkel. Hy het een van die skerpste messe opgetel en ‘n gaatjie in ‘n stuk leer probeer maak. Die mes het gegly en deur sy linkeroog gesny. Hulle was 32 km van die naaste dokter af en sy ma het die oog ontsmet. Dit het nie gehelp nie en die oog het ontsteek. Die ontsteking het na die gesonde oog versprei en toe Louis vyf jaar oud was, was hy heeltemal blind. Op sewejarige ouderdom het Louis na ’n gewone skool toe gegaan. Omdat hy so ‘n slim seuntjie was en kon onthou wat hy gehoor het, het hy baie goed gevaar.

Op negejarige ouderdom is Louis na ‘n skool vir blindes in Parys. Nadat hy sy skoolloopbaan voltooi het, het hy ‘n onderwyser by hierdie skool geword.

Hy het al sy vrye tyd gebruik om ‘n stelsel te ontwikkel wat dit vir blindes baie maklik sou maak om te lees en te skryf. Dit het bestaan uit ses kolletjies wat op verskillende maniere gerangskik is om al die letters voor te stel. Hierdie kolletjies het soos knoppies op die papier uitgestaan. Hierdie briljante Braille-alfabet word nog dwarsoor die wêreld deur blinde mense gebruik.

Beantwoord die volgende vrae deur slegs W (waar), O (onwaar) of OB (onvoldoende bewyse) in te vul. Moenie die leesstuk weer raadpleeg nie.

Questions & Answers

newtons third law of motion
Nomvulah Reply
how to deal with newtons third law of motion
Nomvulah
help me with Newtons laws of universal gravitation
Ntsako Reply
Every particle in the universe attract every other particle with a force that is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them
Delight
guys plz help me how to calculate net force?
Thabiso Reply
its FN +Fg+ Ff+ Ft+Fapplied = Net Force or any force acting on that object
Thimna
FN IS A NORMAL FORCE FG IS A GRAVITATIONAL FORCE FF IS A FRICTION FORCE FA IS A APPLIED FORCE THESE ARE FORCES THAT ACT IN EVERYTHING YOU TOUCH LIKE MUG, PEN, PHONE ,MOB EVERYTHING THAT MATTER
Simphiwe
net force is all the forces acting on an Object that is your FN +FG even T +fy or fx anyforce that will act on the object
Yanga
fnet=mass×acceleration
Yanga
What's Newton second law
Mahlatse
Newton's second law...is when resultant/net force acts on an object,the object will accelerate in the direction of the force at an acceleration directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the object
Cheyeza
How do yu calculate normal force on a inclined
Mahlatse
any one who can help me with chemistry
george Reply
Yeah Sure. I will help
Ruthy
OK first can you pls teach me how to to calculate on chemistry chapter
george
What is a derivative?
Hulisani
Hydrocarbon derivatives are compounds that are made primarily of carbon and hydrogen atoms with specific groups of atoms attached. These specific groups of atoms are called functional groups. Hydrocarbon derivatives contain at least one element that is electronegative.
Ruthy
How to find the integral of a specific function?
Hulisani
how do u calculate the mass of an object if u have been given the gradient of a graph?
Hlelelwe Reply
what is endothermic reaction
Mphumuzi Reply
what is the difference between intramolecular and intermolecular forces
Xiluva Reply
please help me here how do the molecular masses of the compounds change?
Khutso Reply
how to calculate atom mass
Mbali Reply
how do water molecules form
Mukonazwothe Reply
water molecules consist of two atoms of hydrogen linked by covalent bonding to the same atom of oxygen ...hydrogen bonds are formed easily when two water molecules come close together , but are easily broken when the water molecule moves apart again
Nqobile
similarity between vander waals forces and hydrogen bond
Angel Reply
type of intermolecular forces between 2 hydrogen and 2 oxygen
Angel
when an atom X of an element in Group 1 reacts to become X+
Rhulani Reply
You have O.5 dm^3 of a KNO3 solution of concentration 0.2 M .You need to dilute this solution to get a solution of concentration 0.18M. calculate how many cubic cm of H2O you need to achieve this
Thimna Reply
im really struggling with this question please help me
Thimna
I don't know how to help i nee you help
Mphumuzi
what is a radium
Zieniengie Reply
when 3.22 moles ofAl react with 4.96 moles HBr, how many moles of H2 are formed?
Devina Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10996/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask