<< Chapter < Page Chapter >> Page >
En præsentation af opbygning og brug af en DTD med udgangspunkt i en informationsmodel

Dtd – document type definition

1. dokument – informationsmodel – dtd

Udgangspunkt for fremstillingen i dette modul er det XML-dokument som er vist i fig.1 nedenfor. Vi vil gerne sikre os, at dokumenten er både velformet og gyldigt . Velformet er dokumentet, når det overholder de syntaksregler som gælder for XML jf. (External Link) . At et XML-dokument er gyldigt , vil sige at det er i overensstemmelse med en foreliggende standard for opmærkning, den standard som kaldes en DTD, en Document Type Definition .

En DTD fastlægger

  • hvilke elementer der forekommer i et XML-dokument
  • hvor mange gange det enkelte element forekommer
  • i hvilken rækkefølge elementerne forekommer

I det følgende vil vi (1) anskue en DTD som en implementeret informationsmodel , dernæst (2) se nærmere på reglerne for hvordan man skal bygge og notere informationerne i en DTD, og endelig (3) se nærmere på hvordan en DTD bruges sammen med et XML-dokument.

2. fra dokument til informationsmodel

2.1 opmærkningen

Udgangspunkt er opmærkningen af nedenstående lydbog (ex1):

<online_katalog><bog><forfatter nation="dk"><fornavn>Jørgen</fornavn><efternavn>Leth</efternavn></forfatter><impressum><titel>Det uperfekte menneske</titel><forlag sted="København">Gyldendal</forlag><udgivet>2007</udgivet><ISBN format="lydbog" volumen="11T:36M">978-87-02-06068-3</ISBN><pris>kr. 298</pris></impressum><stof><handling>Cool, elegante, morsomme og selvudslettende historier fra et uperfekt liv med litteratur,film, sport, kvinder og rejser. Digteren, filminstruktøren og Tour de France-kommentatorenm.m. har skrevet en erindringsbog af de sjældne, som samtidig tegner et portræt af danskkulturliv gennem de sidste 40 år. Jørgen Leths karakteristiske stemme fører lytteren gennem enaf dette årtis mest omtalte bøger.</handling><genre>biografi</genre><original_titel>Det uperfekte Menneske</original_titel></stof></bog></online_katalog>

Denne opmærkning vil vi gerne bruge som standard ved opmærkning af bogtitler. Det er derfor vigtigt at give en beskrivelse af denne standard således at alle nye og tilkomne titler følger samme opmærlning. Det kræver at der udarbejdes en oversigt over hvilke elementer og attributter der indgår i opmærkningen. En sådan oversigt kaldes også for en informationsmodel og har vi først uadarbejdet en informationsmodel, kan vi bruge denne som grundlag for at udvikle en DTD.

2.2 informationsmodellen

Informationsmodellen kommer til at se således ud (ex2):

1. BOG prototypen – strukturelement, container for den samlede beskrivelse af en bog 1.1 FORFATTER strukturelement; indgang til informationer om denaktuelle forfatter ATTRIBUT: nation: angiver forfatters nationalitet1.1.1 FORNAVN tekstelement; indeholder forfatterens fornavn 1.1.2 EFTERNAVN tekstelement; indeholder forfatterens efternavn1.2 IMPRESSUM strukturelement; indgang til alle informationer om bogens udgivelse1.2.1 TITEL tekstelement; indeholder bogens titel 1.2.2 FORLAG tekstelement; indeholder navnet på forlagetATTRIBUT: sted: angiver hjemsted for forlaget 1.2.3 UDGIVET tekstelement; indeholder året for udgivelsen1.2.4 ISBN tekstelement; indeholder bogens ISBN-nummer ATTRIBUT: format: angiver udgivelsens format:”heftet”, ”indbundet” eller ”lydbog” ATTRIBUT: volumen: angiver sidetal eller varighedfor en lydbog 1.2.5 PRIS tekstelement; indeholder indkøbspris1.3 STOF strukturelement; indgang til informationer om en bogs handling, genre og orignaltitel1.3.1 HANDLING tekstelement; indholder et indholdsresume, typisk svarende til indholdet angivet på bogens bagside1.3.2 GENRE tekstelement; indeholder angivelse af genre 1.3.3 ORIGINAL_TITEL tekstelement; indeholder angivelseaf originaltitel, er specielt relevant for oversat litteratur

Med denne oversigt, det vi kalder en formaliseret informationsmodel, har vi dannet os et samlet overblik over elementerne i modellen, over relationerne mellem elementerne, og over mulige attributter i et standarddokument. Enhver ny bog som skal indgå i ONLINE_KATALOG skal beskrives og opmærkes som XML-dokument i henhold til modellen i ex2.

Næste skridt bliver at implementere beskrivelsen i form af en DTD som vi kan bruge til at validere alle nye beskrivelser. At validere et dokument vil sige at fastlægge om der er tale om et gyldigt XML-dokument, et dokument som lever op til standarden.

3. dtd: en implementeret standard for opmærkning

En DTD, en Document Type Definition , er en standard, en deklaration , som angiver hvilke navngivne elementer der kan forekomme i en bestemt type XML-dokumenter, hvor mange gange elementerne forekommer, og i hvilken rækkefølge . På denne måde deklarerer og standardiserer en DTD et særligt vokabular , mængden af navngivne elementer og eventueller attributter, og en særlig struktur, relationen mellem elementer, for forekomster af en type XML-dokumenter.

3.1 syntaks

Der gælder en særlig syntaks for opbygningen af en DTD (jf. (External Link) ):

  1. Alle elementer i en DTD beskrives inden for tegnene<og>, samme notation som gælder for angivelsen af tags i XML.
  2. Med tegnet ’!ELEMENT’ angives at der er tale om en PI.
  3. Betegnelsen ELEMENT er et reserveret ord i XML, forbeholdt denne funktion i en DTD.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!





Source:  OpenStax, Xml og xslt - en introduktion. OpenStax CNX. Mar 03, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10642/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Xml og xslt - en introduktion' conversation and receive update notifications?

Ask