<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 5

Ontdek die wêreld van sport

Module 4

Geweld in sport

Lees hardop wat die volgende mense te sê het oor geweld in sport.

Elke mens word een of ander tyd kwaad, ook sportmanne op die sportveld. Die toeskouers by sportwedstryde kan ook kwaad word. Het julle al kwaad geword terwyl julle ‘n wedstryd speel of na een kyk?

Gesels in groepe oor die redes vir geweld by sport.

Wanneer word spelers kwaad?

Wanneer word toeskouers kwaad?

Watter rol speel die skeidsregter?

Is dit reg of verkeerd om kwaad te word?

Hoe kan geweld voorkom word?

Kopieer hierdie tabel. Beoordeel die geweld by die volgende sportsoorte met ‘n telling van 0 tot 5.

0 : geen geweld

5 : baie geweld

Sportsoort Beoordeling
 1. Krieket
 1. Netbal
 1. Hokkie
 1. Atletiek
 1. Boks
 1. Karate
 1. Tennis
 1. Rugby
 1. Sokker
 1. Stoei

[LU 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4]

1. die hond en die hokkiespelers

Kyk baie mooi na die prentjies. Skryf een of twee sinne oor elke prentjie om sodoende te vertel wat gebeur. Lees dit hardop vir jou maat. Ruil om met jou maat en voltooi 'n kopie van die volgende tabel deur ‘n х in die blokkie van jou keuse te plaas.

MAKKERASSESSERING

Glad nie Soms Dikwels Altyd
Sinne begin met hoofletters en eindig met punte.
Die woorde is reg gespel.
Die sinskonstruksie is goed.
Dit is in goeie Afrikaans geskryf.
Die storie is verstaanbaar en sinvol.

[LU 4.1.3]

2. voorlesing

Julle onderwyser gaan nou ‘n baie kort stukkie voorlees. Luister baie mooi. Nadat julle dit drie maal gehoor het, gaan daar vrae gestel word wat julle hieronder moet beantwoord.

Sara is ‘n tien jaar oue dogter. Sy is baie opgewonde, want sy gaan vandag weer perdry. Perdry is haar gunsteling sportsoort en ‘n ideale sportsoort vir mense wat lief is vir diere. Sara en haar ouers bly in ‘n woonstel en sy kan nie haar eie perd aanhou nie. ‘n Mens moet ‘n stal hê as ‘n mens ‘n perd aanhou, asook genoeg ruimte vir die perd om oefening te kry.

 1. Wat is die dogtertjie se naam?
 2. Wat is haar gunsteling sportsoort?
 3. Waarvoor moet 'n mens lief wees as jy wil perdry?
 4. Kies die regte antwoord:

‘n Perd bly in ‘n (stal, hok, kraal).

 1. Waar of onwaar?

Die dogter bly in ‘n huis.

[LU 1.1.1]

Assessering

LU 1

LUISTER

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

1.1 verstaan stories (aan leerders vertel of gelees):

1.1.1 beantwoord letterlike vrae;

1.3 verstaan mondelinge beskrywings:

1.3.3 teken relevante inligting op (soos in ‘n tabel).

LU 2

PRAAT

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

2.1 voer interaksie in sy/haar addisionele taal:

2.1.2 neem deel aan ‘n gesprek oor ‘n bekende onderwerp;

2.1.3 lug mening en gee ‘n rede daarvoor;

2.1.4 druk gevoelens uit;

2.2 tree op kultureel gepaste maniere op:

2.2.1 rolspeel bekende situasies met gepaste taal en gebare;

2.3 gebruik die addisionele taal om inligting oor te dra:

2.3.1 vertel ‘n reeks gebeurtenisse oor deur verbindingswoorde te gebruik;

2.4 gebruik die addisionele taal op ‘n kreatiewe wyse:

2.4.3 speel speletjies wat taal betrek.

LU 4

SKRYF

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

4.1 skryf om inligting oor te dra:

4.1.3 beskryf gebeurtenisse skriftelik;

4.1.6 druk mening skriftelik uit en gee ‘n rede daarvoor (soos waarom ‘n boek interessant of vervelig is);

4.4 ontwerp mediatekste:

4.4.1 ontwerp ‘n eenvoudige plakkaat of kennisgewing.

Memorandum

1.

 • (Eie sinne. Hierdie is slegs voorbeelde.)
 • Die meisies het hokkie gespeel.
 • Die hondjie het op die veld gehardloop en die bal probeer gryp.
 • Een van die meisies het hom probeer keer en hom met haar hokkiestok weggekeer.
 • Die hokkiestok het per ongeluk om ‘n ander meisie se been gehaak. Die hondjie kon lustig agter die bal aanhardloop, want skielik het ‘n hele klomp meisies oormekaargeval. Uiteindelik het die hondjie met die bal in sy bek weggehardloop.

2.

(a) Sara

(b) perdry

(c) diere

(d) stal

(e) waar

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 5. OpenStax CNX. Sep 04, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10970/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask