<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Persoon 1 mℓ gemors in 30 sekondes
Persoon 2 mℓ gemors in 30 sekondes
Gemiddeld

Rapporteer terug aan die klas. Die onderwyser kan die verskillende groepe se gemiddeldes op die bord aanbring.

2.siektes wat met die gebruik van water in verband gebring kan word

Verdeel die klas in drie groepe.

Elke groep bestudeer onderskeidelik een van die volgende ten opsigte van die drie vernaamste siektes, nl. cholera, bilharzia en diarree:

a) Oorsake van die siekte

b) Simptome

c) Behandeling

d) Voorkoming van verspreiding

 • Voltooi die volgende tabel:
ASPEKTE CHOLERA BILHARZIA DIARREE
Oorsake
Simptome
Behandeling
Voorkoming van verspreiding

Skryf ’n paar sinne ter afsluiting neer om jou eie gevolgtrekking t.o.v. waterverbruik, besparing en bewaring saam te vat.

Assessering van NAVORSINGSPROJEK – WATER-OUDIT

Kon jy die projek BEPLAN en UITVOER? Kan jy waardering uitspreek vir water as kosbare hulpbron?

[LU 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 3.2]

Aktiwiteit 3:

Om die besoedelingsprobleem te kan bespreek

[lu 2.2; 2.3]

Het jy geweet?

’n Lemoenskil kan tussen 5 tot 8 maande neem om te vergaan.

’n Koeldrankblikkie neem tussen 80 - 100 jaar en ’n plastieksak sal veel langer as jou leeftyd, behoue bly.

Wat is die nuwe regulasies oor plastieksakke? Weet jy ook van die nuwe afbreekbare sakke wat van meel gemaak word of die soort wat met blootstelling aan lig afbreek?

BESOEDELING gebeur op verskeie wyses. Maak ’n lys:

Identifiseer en beskryf die besoedeling wat deur elk van die volgende sketse voorgestel word:

Assessering: BESOEDELINGSVOORBEELDE

Kon jy die besoedelingsvoorbeelde identifiseer en bespreek?

[LU 2.2; 2.3]

AKTIWITEIT 4:

Om hersirkulering as ’n maatreël vir die bekamping van besoedeling te kan bespreek

[LU 3.1; 3.2]

Dink aan soveel moontlik voorbeelde waar materiaal hersirkuleer behoort te kan word. Dra jou idees aan die klas voor. Luister ook na ander idees en skryf dan die vyf wat vir jou die beste is, neer.

My idees:

Die VYF beste idees uit die klasbespreking:

Hoe kan die gemeenskap van die idees bewus gemaak word?

Die mens beskik oor die breinkrag en die tegnologie om die ergste van sy foute onge­daan te maak. Dit gaan egter die gesamentlike poging van almal – ek en jy ook – verg om die oplossings te vind vir al die probleme. Nadat oplossings gevind is, moet die lang­same en moeitevolle roete van volhouding aangedurf word. Dit is almal se plig en ver­ant­woorde­likheid om te sorg dat ’n gesonde planeet vir die nageslag agtergelaat word.

Dink dus tweekeer voordat jy daardie papiertjie by die motorruit uitgooi of weer hardop sug as julle skool ’n herwinningsprogram wil vestig.

Assessering van HERSIRKULERING

Kon jy insien dat die mens moet voorstu met sy pogings om sy hulpbronne te beskerm?

[LU 3.1; 3.2]

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit is bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke kan beplan;

1.2 ondersoeke kan uitvoer en data kan insamel;

1.3 data kan evalueer en bevindinge kan kommunikeer.

LU 2

Wetenskaplike Kennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit is bewys as die leerder:

2.1 sinvolle inligting kan onthou;

2.2 inligting in kategorieë kan plaas;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

LU 3

Wetenskap, die Gemeenskap en die Omgewing

Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon.

Dit is bewys as die leerder:

3.1 wetenskap as ‘n menslike aktiwiteit kan verstaan;

3.2 volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan.

Memorandum

Aktiwiteit 1: Ekologiese probleme en oplossings

PROJEK: WATER-OUDIT by DIE SKOOL

 • Verdeel in groepe van 4. Beplan die volgende:

1. Hoe julle die watergebruik in julle skool gaan bepaal.

2. Bepaal hoe julle die bevindinge gaan voorstel in ’n verslag.

3. Watter aanbevelings gaan julle maak.

Handig in by die onderwyser op ’n datum soos bepaal.

Groepe rapporteer terug. Finale bevindinge kan na die bestuur van die skool deurgegee word.

Eie memo

Opdrag 1: WATERVERMORSING BY KRANE

 • Eie memo

Opdrag 2: KLASBESPREKING OOR AANBEVELINGS

 • Watter aanbevelings sal julle tesame met die water-oudit indien by die skool se beheerliggaam ten opsigte van watervermorsing by krane.
 • Lys aanbevelings:
 • Eie memo

Opdrag 3: SIEKTES GEKOPPEL AAN WATER

ASPEKTE CHOLERA BILHARZIA DIARREE
Oorsake
 • Aansteeklike dunderminfeksie agv bacterium Vibrio cholarae agv besoedelde water
 • Schistosoma platwurm
 • In besmette water – dring vel in by seertjies
 • Salmonella virus groep of botulisme(voedselvergiftiging) of ander soos cholera, spastiese kolon ens.
Simptome
 • Akute diarree, hoofpyn, koors, braking, dehidrasie
 • Jeukerige vel, koorsigheid, bloed in urine
 • Herhaalde en vloeibare ontlasting
Behandeling
 • Tetrasiklien en ander antibiotika
 • Rehidrasie
 • Medikasie
 • Afhangend van oorsaak
 • Staak melkprodukte inname
 • Rehidrasie
Voorkoming van verspreiding
 • Vermy areas, kook water
 • inspuiting
 • Behandel water­bronne, bestry varswaterslakke wat tussengasheer is
 • Vermy “af” kos, vermy besmette plekke
 • Afhangend van oorsaak

BESOEDELING kom in verskeie vorme. Maak ’n lys:

Olie, chemikalieë wat deur nywerhede gestort word, plastiek, motorbande, papier en rommelstrooiery, water en gifstowwe, sproei van plaagdoders.

Opdrag 4: IDENTIFISEER die BESOEDELING op die volgende skets:

 • Sketsblad memo

Opdrag 5: BESOEDELING-PLAKKATE

 • Eie memo

Opdrag 6: VOORSTELLE HERSIRKULERING

 • Eie memo

Questions & Answers

what is economics
Julie Reply
what do you mean by means in economics
Julie
economic is the wealth of a country.
Moussa
monetary policy is refer to as being expansionary or contractionary.
Abdul
important of unemployment
Otwe Reply
Important of unemployed
Otwe
important?
Aneela
what is meaning scarcity
ABDULLAHI Reply
what is consumer
Brenda Reply
how do consumer help people
Brenda
by export trading
Jayah
How do you mean Jayah
Danjuma
what is different between price and quantity
Yakubu
what is MRS
Rashid
definition of economics according to Adam Smith
Ijeoma Reply
economic is a wealth of nation
Au
in the view of Adam Smith economics is the study of activities of people in production of wealth
suresh
What do you really think is the remedy for scarcity in Nigeria 🇳🇬
John Reply
different the term economics
zfekere Reply
importance of studying economics
Haruna Reply
importance of economics
Haruna
different the term economics
zfekere
mixed economic
tadesse
you have just been appointed in the director of finance for your state internal revenue board with the knowledge of elasticity advice the state government on how the I.G.R of the state could be raised through exercise duties bearing in mind the implication and incident of taxing setting products
Kenechukwu Reply
Hello,Thanks for your replay
Esmael
fine
IDRIS
mention 5 characteristics of traditional societies
Pono Reply
dominance of agriculture and ignorance of development avenues are some characteristics of traditional societies.
sade
what's defined as unemployment
Lyrikal Reply
what is elasticity
Olakunle Reply
Elasticity is defined as the degree of responsiveness of quantity demanded to slight change in price, cost of other products and income of consumer.....
Danjuma
elasticity simply means change. it is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to changes in the price of a commodity
Emmanuel
what is monetary policy
Rashid
Monetary Policy; is the objectives of the central bank in exercising its control over money, interest rates, and credit conditions.
Hamed
So does it mean that ceteris paribus is the same as all other things being equal?
Ghabbie Reply
Yes nothing else has been changed
Abi
ways by which trade unoins raise wage of it's members
Ngu Reply
what is economic growth
Victor Reply
increase a amount of goods and services produced as per head of population a period of time
SHOM
Economic growth and development has been defined in so many ways by various economist. At a time past, people started raising questions about having economic growth as the same in meaning development. They do not mean the same thing but they are however interdependent and inter related.
Nder
For economic development is not possible without economic growth but economic growth is possible without economic development. For example, when there is an observed increase in GDP from 3 million to 4 million over a period of 5 years, we say that there is economic growth.
Nder
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask