<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tín hiệu tương tự cơ bản và thường được đề cập đến nhất là tín hiệu sin mà biểu thức toán học có thể phát biểu theo hàm sin hoặc hàm cosin nhưng hàm cosin thường được dùng (phương trình (1.11)).

Đây là tín hiệu sin thực (tức có trị số thực hay là tín hiệu vật lý hiện hữu trên thực tế). Thay vì biểu diễn tín hiệu sin bởi biểu thức theo sin hoặc cosin, người ta dùng hàm mũ phức (còn gọi sin phức) hay vectơ pha (phasor):

Một vectơ pha được đặc trưng bởi ba thông số: độ lớn (magnitude) A, pha ban đầu O radian, tần số góc (vận tốc góc) rad/s như tín hiệu sin thông thường (sin thực). Vectơ pha là dạng tọa độ cực của tín hiệu. Vectơ pha tuần hoàn ở góc pha 2 radian hay ở chu kỳ T = 2/ . Điều này nhận được khi thế t bằng t +T:

trong đó đã dùng

ej2= cos2 + jsin2 = 1(1.23)

1.cách suy tín hiệu sin thực từ tín hiệu sin phức

Vectơ pha (1.22) có thể liên hệ với tín hiệu sin thực theo hai cách. Cách thứ nhất là lấy thành phần thực của vectơ pha:

xR(t)= Re[Acos( t + O) + jAsin( t + O)]

= Acos( t + O)(1.24)

Thành phần thực này chính là hình chiếu của vectơ pha trên trục thực (hình 1.14).

Cách thứ hai là dùng hai vectơ pha quay ngược chiều nhau x(t) và x*(t) (hình 1.14). Do chiều quay ngược nhau nên một tần số là + và tần số kia là – . Tần số âm được đưa vào vì lý do thuận tiện toán học. x(t) và x*(t) là hai hàm liên hợp phức. Tín hiệu sin thực bây giờ là

2. tần phổ một bên và hai bên

Hai cách biểu diễn toán học tín hiệu sin thực ở trên dẫn đến hai cách trình bày phổ tần số (tần phổ) (frequency spectrum) (hình 1.16): Phổ một bên (one-sided spectrum) và phổ hai bên (two-sided spectrum). Biểu thức (1.24) có biên độ đỉnh A và pha đầu O dẫn đến phổ một bên ở hình (1.16a). Phổ hai bên dựa vào biểu thức (1.25) nên có độ lớn được chia đều cho tần số dương f và âm –f, còn pha là O và –O (hình 1.16b). Để ý là đối với một tín hiệu thực (tín hiệu vật lý) thì phổ hai bên độ lớn là hàm chẵn (đối xứng qua trục đứng) và phổ pha là hàm lẻ (đối xứng qua gốc tọa độ).

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Xử lý tín hiệu số. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10804/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Xử lý tín hiệu số' conversation and receive update notifications?

Ask