<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalpatrone

Opvoeders afdeling

Memorandum

9.

a)

b) 16; 25

c) 64

d) 225

e) 2 500

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: getallepatrone (vierkantgetalle) [lu 2.1]

9 . Bestudeer die volgende patroon deur die vierkantjies te tel:

____________ ____________

a) Teken dit wat by die vraagtekens hoort:

b) Voltooi die getalry: __________________________________________________

c) Kan jy voorspel wat die 8ste getal in die ry sal wees? _______________________

d) Wat sal die 15de getal in die getalry wees? _______________________________

e) Wat sal die 50ste getal in die getalry wees? _______________________________

10. het jy geweet?

Ons noem die getalle hierbo VIERKANTGETALLE.

Ons kan hulle ook KWADRAATGETALLE noem.

11. probleem!

Ontwerp jou eie geskenkpapier. Daar moet egter ’n wiskundige patroon sigbaar wees! (Wenk: jy mag meetkundige vorms gebruik)

Tyd vir selfassessering

  • Voltooi die volgende deur ’n regmerkie in die toepaslike blokkie te maak:
vind dit maklik het hulp nodig
  • Ek kan die patroon in getalrye raaksien en getalle­patrone korrek voltooi
  • Ek kan my eie getallepatrone skep
  • Ek kan verskeie interessante patrone op ’n kalender raaksien
  • Ek verstaan hoe vierkantgetalle werk

Assessering

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder numeriese en meetkundige patrone ondersoek en uitbrei op soek na ‘n verwantskap of reëls, insluitend patrone.

Questions & Answers

jegudgdtgd my Name my Name is M and I have been talking about iey my papa john's university of washington post I tagged I will be in
Mwaqas Reply
yes
usman
how disign photo
atul Reply
hlo
Navya
hi
Michael
yes
Subhan
Show the necessary steps with description in resource monitoring process (CPU,memory,disk and network)
samuel Reply
What is software engineering
Tafadzwa Reply
Software engineering is a branch of computer science directed to writing programs to develop Softwares that can drive or enable the functionality of some hardwares like phone , automobile and others
kelvin
if any requirement engineer is gathering requirements from client and after getting he/she Analyze them this process is called
Alqa Reply
The following text is encoded in base 64. Ik5ldmVyIHRydXN0IGEgY29tcHV0ZXIgeW91IGNhbid0IHRocm93IG91dCBhIHdpbmRvdyIgLSBTdGV2ZSBXb3puaWFr Decode it, and paste the decoded text here
Julian Reply
what to do you mean
Vincent
What is the command to list the contents of a directory in Unix and Unix-like operating systems
George Reply
how can i make my own software free of cost
Faizan Reply
like how
usman
The name of the author of our software engineering book is Ian Sommerville.
Doha Reply
what is software
Sampson Reply
the set of intruction given to the computer to perform a task
Noor
I want to know about prototype model in software engineering
Malli Reply
Prototype Model is a replica model. In this we plan and build a rough application. Further we launch it for users and if they give their feedback or need any enhancement then we add-on requested features as per the system/user requirements.
KUMAR
between JavaScript and html,which is the best to master first?
Njuguna Reply
You have to master HTML first before you do javascript. Actually Html is not a programming language it is used to make a skeleton of a webpage
Alfayo
yaah it so good to start with HTML first
Abel
what is a software
Carren Reply
I am not proficient in any programming language though I am learning python currently, is it necessary to be proficient in programming language before one can undergo this course
Israel Reply
what is software
Arwaz Reply
Answers please
Nikki Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask