<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Stem

 • Gaap op ‘n AH -klank en voel hoe jou verhemelte oplig.
 • Herhaal vier keer.
 • Gaap op elkeen van die volgende vokale: OO AH EE.
 • Herhaal vier keer met elke vokaal.
 • Intoneer versigtig en maak die vokale baie lank: “Waar gaan ons?” en “Wat voel so vreemd?”
 • Herhaal elke sin vier keer en maak seker dat jou toon ryk is op elke word.
 • Hou jou lippe toe en maak vinnige m -klanke – asof jy lag.
 • Herhaal agt keer.
 • Sê die m -klank, asof jy iets mooi gesien het.
 • Herhaal agt keer – harder elke keer as jy dit sê.
 • Intoneer die volgende sin sagkuns, en hou die m- en n- klanke: “My ma neem naalde en maak mooi naaldwerk.”

Artikulasie

 • Sê die volgende vier keer.
 • Begin stadig en vermeerder jou spoed.
 • Praat saggies maar vorm elke konsonant duidelik:

Al vuriger vlammend in steig’rende vaart, kou-kou

die perde hul stange, plukvoel aan die stywe teuels,

buk laag en proes dat spierwit vlokke skuim

Phaeton en ander gedigte , deur Eitemal

o efening 3: lofdigkuns

 • Jou opvoeder sal die klas opdeel in groepe van 4 - 6 leerders per groep.
 • Berei ‘n lofgedig voor om op te voer.
 • Jy hoef nie die gedig uit jou kop te leer nie, maar dit sal in jou guns tel as jy wel die gedig leer.
 • Vir die doel van hierdie oefening kan julle die gedigte wat ingesluit is voorberei, of ‘n ander gedig van julle keuse opvoer, of self ‘n lofgedig skryf.
 • Julle kan beweging, kostuums, rekwisiete, samespraak, ens. Gebruik.

Eerste imbongi wat opgetree het op 10 Mei 1994 – S’thembile Mlangeni (fragmente)

legendaries is hy – luislang met vele koppe

hy van die huis van Thambeka

van die huis van Nomathokazi

legendaries is hy – luislang met vele koppe

van die huis van Baliwe

van die huis van Notyatyu-u-u

hier staan hy dan nou voor ons

Rolihlala – getrokke tak van lank gelede

die sleepsel van jou blare lê tussen baie nasies

die sleepsel lê ook in Zambië

dit is daarom dan

dit is daarom dan dat Kaunda toe sy sleepsel sien

gehuil het

Die tweede imbongi wat opgetree het op 10 Mei 1994 – deur Zolani Mkiva (fragmente)

die naelstring ruk stukkend

die naelstring ruk stukkend

die naelstring ruk stukkend

ook die ankers van haat en onderdrukking ruk stukkend

die ankers van haat en wantroue ruk stukkend

die binnegoed van die herkouers

en die hope verrottende vullis word weggesleur

was julle harte, mense van Mhlabuhlangene

want die groot dag is hier

die leier van waarheid word deur tradisie geplaas

om ‘n verenigde volk te lei

ek praat van Mandela, die groot een,

wat weet hoe om ‘n gemeenskap heel te maak

hy wat sê: wat verby is, is verby

die proses het begin by koning Bambatha en sy voorvaders

koning Bambatha neem die leisels oor

en oorhandig dit aan Langalibalele Dube

Dube handig dit aan hoofman Luthuli

Albert Luthuli, hy wat noot stilgebly het nie

Luthuli oorhandig die leisels aan Oliver Reginald Tambo

Tambo – die slang wat diegene pik wat hom pla

vandag stap ons, saam met Mandela, ons beskore land binne

die magtige een wat baie oseane oorgesteek het

hulle sê jy toets die water met ‘n lang stok

maar Mandela toets dit met sy skeenbeen

hy nooi selfs die aasvoëls uit om hom te eet

‘n perd wat die nuwe Suid-Afrika stokalleen binnestap

vandag sê ons dat ons vry is

die balke van rassisme en die stutpaal van parasitisme is verby

die dae van baasskap is oor

apartheid is dood en begrawe

geen spook nie, geen zombi nie

ons het onderdrukking begrawe

geen spook is meer oor nie

uiteindelik is ons vry!

Nota: Verse aangehaal uit Met Woorde soos met Kerse deur Antjie Krog (Kwela Boeke 2002)

Wenke vir voordrag van poësie

 • Verstaan die gedig.
 • Skilder ‘n prentjie met die woorde.
 • Hoorbaarheid is van uiterste belang.
 • “Dis nie wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê.”
 • Inkorporeer ‘n verskeidenheid van toonhoogtes.
 • Inkorporeer veranderinge in spoed en ritme.
 • Ontspan.
 • Artikuleer – d.m.v. jou lippe, tong en tande.
 • Inkorporeer aksent – die variasie van die volume binne ‘n woord van meer as een lettergreep, bv. ma klik, moei lik, on moon tlik, kon tak.
 • Inkorporeer klem – om frases vrylik te laat beweeg en om addisionele betekenis te gee.
 • Inkorporeer pouses – die lengte en die hoeveelheid pouses wat gebruik word bepaal die spoed van lewering – pouses verseker dat die woorde duidelik en herkenbaar is en dit verhoog die emosionele impak.
 • Inkorporeer infleksies – stygende en dalende infleksies.
 • Wees versigtig om nie stygende infleksies aan die einde van die reëls te maak nie.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNKASIE Die leerder is in staat om te analiseer en ‘n verskeidenheid vorme van kommunikasie en uitdrukking in Kuns en Kultuur te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
MUSIEK (4.3)
 • die doel, funksie en rol van verskillende instrumente wat in inheemse, tradisionele of Westerse vorms van musiek in Suid-Afrika gebruik word, kan ondersoek en verduidelik.
DRAMA (4.2)
 • ‘n voorbeeld van inheemse opvoerings soos lofdigte of volksverhale kan navors en aanbied.
DANS (4.1)
 • die doel en funksie van verskillende vorms van tradisionele, klassieke en inheemse danse beskikbaar in Suid-Afrika en wat nasionale erfenis reflekteer, kan ondersoek en aanbied;
VISUELE KUNS (4.4)
 • die oorsprong, doel en rol van tekens, nasionale of tradisionele simbole, standbeelde, gedenkplekke, liggaamsversiering, kunswerke, drag en argitektuur kan ondersoek en aanbied.

Questions & Answers

who was the first nanotechnologist
Lizzy Reply
k
Veysel
technologist's thinker father is Richard Feynman but the literature first user scientist Nario Tagunichi.
Veysel
Norio Taniguchi
puvananathan
Interesting
Andr
I need help
Richard
anyone have book of Abdel Salam Hamdy Makhlouf book in pdf Fundamentals of Nanoparticles: Classifications, Synthesis
Naeem Reply
what happen with The nano material on The deep space.?
pedro Reply
It could change the whole space science.
puvananathan
the characteristics of nano materials can be studied by solving which equation?
sibaram Reply
plz answer fast
sibaram
synthesis of nano materials by chemical reaction taking place in aqueous solvents under high temperature and pressure is call?
sibaram
hydrothermal synthesis
ISHFAQ
how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
STM - Scanning Tunneling Microscope.
puvananathan
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask