<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Nou kan jy enige vraag rakende ‘n sirkel of wiel of enigiets wat rond is beantwoord, as dit met middellyn, radius en omtrek te doen het.

5. Gebruik jou sakrekenaar om die omtrek van elk van die volgende sirkels te bereken:

Belangrik : Skryf altyd eers die formule neer.(π = 3,14).

5.1 r = 230 mm 5.2

r = 1,45 cm (antwoord tot tweedes)

6. Bepaal die omtrek van elk van die volgende sirkels sonder die gebruik van ‘n sakrekenaar.

Belangrik : Skryf eers die formule neer.(π = 22/7)

6.1 r = 14 cm

6.2 d = 35 cm

7. Bereken die radius van die volgende sirkel: Jy mag jou sakrekenaar gebruik, maar jy moet alle stappe toon. (π= 22/7)

7.1 omtrek 242 mm

8. Hoeveel omwentelings sal ‘n bergfietswiel met middellyn van 67 cm maak oor ‘n afstand van 7,5 m?

AKTIWITEIT 3

Om die oppervlakte van ‘n sirkel te ontdek en probleme in dié verband te bemeester

LU 4.2.1 LU 4.2.1 LU 4.5.1 LU 4.3

1. Kan jy nog onthou wat die formule is om die oppervlakte van ‘n reghoek te bereken?

2. Trek ‘n sirkel met middelpunt O met radius 60 mm op ‘n vel papier. Verdeel die sirkel in 32 ewe groot sektore. Kleur 16 rooi in en die ander 16 blou.

3. Knip nou al 32 sektore uit en plaas hulle langs mekaar, sodat die driehoeke ‘n plaveisel vorm om uiteindelik ‘n reghoek te vorm.

  • Plak jou driehoeke hier.

4. Meet nou die lengte en breedte van die reghoek. Bereken nou met behulp van die formule in nr. 1 die oppervlakte van jou reghoek.

5. Watter afleiding kan jy maak ten opsigte van die reghoek en die sirkel wat jy in nr. 2 geteken het?

6. In watter eenhede word oppervlakte bereken?

7. Gee nou ‘n formule om die oppervlakte van enige sirkel te bereken.

8. Bereken nou die oppervlakte van die sirkel wat jy in nr. 2 gekonstrueer het met behulp van die formule in nr. 7.

Wat sien jy?

9. Bereken die oppervlakte van die volgende sirkels sonder ‘n sakrekenaar.

  • (π = 22/7)

9.1 r = 14,7 cm

9.2 d = 56,49 cm

10. Bereken die oppervlakte van die gearseerde gedeeltes.

  • Jy mag jou sakrekenaar gebruik. (π = 3,14)

11. Bereken die oppervlakte van die gearseerde gedeeltes.

Assessering

LU 3
Ruimte en Vorm (Meetkunde)Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen twee- dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe in ’n verskeidenheid oriënta-sies en posisies te beskryf en voor te stel.
Dit word bewys as die leerder:
3.2 in kontekste insluitend sodaniges wat gebruik kan word om bewustheid van sosiale, kulturele en omgewingsaangeleenthede te skep, geometriese figure en soliedes kan beskryf en klassifiseer in terme van eienskappe, insluitend:
3.2.1 sye, hoeke en diagonale en hul verbande, met die fokus op driehoeke en kwadrilaterale (bv. tipes driehoeke en kwadrilaterale).
LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, -instrumente en formules in ’n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Dit word bewys as die leerder:
4.2 probleme kan oplos wat die volgende behels:
4.2.1 lengte;
4.2.2 omtrek en oppervlak van poligone en sirkels;
4.3 probleme aan die hand van ‘n reeks strategieë oplos wat die volgende insluit:
4.3.1 skatting;
4.3.2 berekening tot minstens twee desimale plekke;
4.3.3 die gebruik en omskakeling van toepaslike SI eenhede;
4.4 die betekenis van π size 12{π} {} kan beskryf en dit in berekeninge wat sirkels behels kan gebruik, en ook die historiese ontwikkeling daarvan in meting kan bespreek;
4.5 die volgende kan bereken deur toepaslike formules te kies en te gebruik:
4.5.1 omtrek van poligone en sirkels;
4.5.2 oppervlakte van driehoeke, reghoeke, sirkels en poligone deur hulle in driehoeke en reghoeke op te breek;
4.8 die verband tussen die sye van ‘n reghoekige driehoek kan ondersoek (alleen en/of as lid van ‘n groep) om die stelling van Pythagoras te ondersoek;
4.9 die stelling van Pythagoras kan gebruik om ‘n ontbrekende lengte in ‘n reghoekige driehoek te bereken terwyl irrasionele antwoorde in surd-vorm (√) gelaat word;
4.10 wyses van meting in verskillende kulture in die geskiedenis kan beskryf en illustreer (bv. die bepaling van reghoeke deur geknoopte lyn te gebruik en by die stelling van Pythagoras uit te kom).

Memorandum

AKTIWITEIT 2

5.1 O = π size 12{π} {} x d

O = π size 12{π} {} x 460

O = 1 444,4 mm

5.2 C = π size 12{π} {} x d

C = π size 12{π} {} x 2,9

C size 12{ approx } {} 9,11 cm

6.1 C = π size 12{π} {} x d

C = 22 7 1 size 12{ { {"22"} over { { {7}} rSub { size 8{1} } } } } {} x 2 8 4 1 size 12{ { { { {2}} { {8}} rSup { size 8{4} } } over {1} } } {}

C = 88 cm

6.2 C = π size 12{π} {} x d

C = 22 7 1 size 12{ { {"22"} over { { {7}} rSub { size 8{1} } } } } {} x 3 5 5 1 size 12{ { { { {3}} { {5}} rSup { size 8{5} } } over {1} } } {}

C = 110 cm

7.1 C = π size 12{π} {} x d

242 = 22 7 size 12{ { {"22"} over {7} } } {} x d

242 1 size 12{ { {"242"} over {1} } } {} x 22 7 size 12{ { {"22"} over {7} } } {} = d

size 12{∴} {} d = 77 mm

8. C = π size 12{π} {} x d

= 3,14 x 67 cm

= 210,38 cm

750 ÷ 210,38 cm

= 3,6 rewolusies

AKTIWITEIT 3

9. A = π size 12{π} {} x r 2

= 22 7 size 12{ { {"22"} over {7} } } {} x 14 , 7 1 size 12{ { {"14",7} over {1} } } {} x 14 , 7 1 size 12{ { {"14",7} over {1} } } {}

= 679,14 cm 2

  • r = 28,25

A = 2 505,92 cm 2

10. A

(3,14 x 15 2 ) – (3,14 x 15 2 )

= 706,5 – 78,5

= 628 cm 2

B

(14,5) 2 – (3,14 x 7,25 2 x 1 2 size 12{ { {1} over {2} } } {} )

= 210,25 – 82,52

= 127,73 cm 2

11. (40 x 40) – (3,14 x 15 2 )

= 1 600 – 706,5

= 893,5 cm 2

Questions & Answers

who was the first nanotechnologist
Lizzy Reply
k
Veysel
technologist's thinker father is Richard Feynman but the literature first user scientist Nario Tagunichi.
Veysel
Norio Taniguchi
puvananathan
Interesting
Andr
I need help
Richard
anyone have book of Abdel Salam Hamdy Makhlouf book in pdf Fundamentals of Nanoparticles: Classifications, Synthesis
Naeem Reply
what happen with The nano material on The deep space.?
pedro Reply
It could change the whole space science.
puvananathan
the characteristics of nano materials can be studied by solving which equation?
sibaram Reply
plz answer fast
sibaram
synthesis of nano materials by chemical reaction taking place in aqueous solvents under high temperature and pressure is call?
sibaram
hydrothermal synthesis
ISHFAQ
how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
STM - Scanning Tunneling Microscope.
puvananathan
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11033/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask